Philips tlačí do ESG dodavatele. Znalost ESG je v ČR slabá

843
ESG
Ilustrační foto: Pixabay.com

Společnost Royal Philips, specialista na inovace ve zdravotnictví a osobní péči, přitvrdila v prosazování přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Chce, aby do roku 2025 polovina dodavatelů uplatňovala kritéria ESG.

To znamená, aby její dodavatelé investovali do svého provozu tak, aby šetřili životní prostředí a byli společensky odpovědní navenek i při řízení své firmy. Hlavním cílem koncernu Philips přitom je pomoc snížit emise CO₂. Podle jeho zástupců je současný tlak na dodavatele zásadní v dekarbonizaci celého jejího dodavatelského řetězce.

„Naše aktivity jsou od roku 2020 z hlediska emisí uhlíku neutrální a elektřinu odebíráme výhradně z obnovitelných zdrojů. Nyní využijeme již nabytých zkušeností a pokusíme se tento úspěch rozšířit i mezi partnery v našem dodavatelském řetězci,“ uvedl CEO společnosti Philips Frans van Houten.

Dodal, že zdravotní sektor produkuje přibližně čtyři procenta všech emisí CO₂. Dodavatelské firmy podle něj mohou najít kroky k zavádění kritérií ESG v již existujícím motivačním programu udržitelných dodavatelů koncernu. Toho se aktuálně účastní přes dvě stovky firem. Jeho součástí je přímá podpora pro nabytí potřebných znalostí k zavádění ESG kritérií a speciální platební pobídky k jejich uvedení do praxe.

Frans van Houten argumentuje pro ESG

Podle van Houtena se nyní společnost nachází v kritickém bodě, kdy potřebuje urychlit globální přechod na klimatickou neutralitu a cirkulární a nákladově efektivní ekonomiku. Jako příklad dobré firemní praxe uvedl připojení se k iniciativě Virtual Power Purchase Agreements [VPPA]. To je finanční nástroj pro nákup zelené energie z obnovitelných zdrojů.

„Nastavili jsme jasné a ambiciózní environmentální, sociální a korporátní ESG závazky. Jejich prostřednictvím chceme povzbudit co nejvíce firem, zákazníků a partnerů v dodavatelském řetězci, aby přispěli i svými činy. To znamená, aby se zavázali ke krokům, které povedenou k ochraně klimatu. A ty také uskutečnili a pravidelně je dokazovali transparentním a hloubkovým reportingem,“ vysvětlil.

Více než půlka investorů nemá konkrétnější představu o ESG

Upozornil, že zachycení současného zeleného trendu se vyplatí každé společnosti, která se do ESG pustí. Argumentoval tím, že Philips získal díky těmto aktivitám umístění na předních pozicích Dow Jones Sustainability Indexu, žebříčku Sustainalytics a po dobu osmi let v řadě také na CDP Climate Change A-list.

„V březnu 2021 jsme získali ESG skóre 90 bodů ze 100 v rámci S&P Global Ratings. Což bylo nejvyšší udělené skóre, které kdy tato organizace udělila. Philips také obsadil druhé místo za rok 2020 v žebříčku 100 nejvíce udržitelně vedených firem na světě Wall Street Journal,“ pochlubil se dále.

Pravdou je, že Royal Philips není žádný drobeček. Tržby koncernu, která zaměstnává přes 78 000 pracovníků a působí ve více než 100 zemích světa, loni dosáhly 17,3 miliard eur [cca 389 mld. Kč]. V oblasti výrobků péče o tělo jsou známé její značky Sonicare, Avent, OneBlade a Lumea.

Environmentální, sociální a korporátní správa v Česku

V souvislosti se zaváděním ESG kritérií, která se stávají v západních zemích stále více běžnější standard, je zajímavý aktuální průzkum, jak si v této věci stojí české firmy. Ten iniciovala banka HSBC. Z průzkumu, který pro ni vypracovala agentura Ipsos, vyplynulo, že tuzemské firmy nad 50 zaměstnanců plánují investovat do roku 2025 do ESG přes sto miliard korun.

„Ačkoliv pouze čtvrtina firem má plán, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, 65 procent z nich chce v následujících pěti letech při svém investičním rozhodování zohlednit kritéria v ESG,“ uvádí průzkum.

České firmy podle něj plánují do roku 2025 investovat v průměru 27 milionů korun do ESG. Což na českém trhu v součtu činí přes 117 miliard korun. Nějakou z forem udržitelného financování přitom již využilo 37 procent podniků a čtyři z deseti to mají v úmyslu. Jako důležité totiž označila ESG kritéria necelá polovina firem [46 %]. Naopak jako nedůležitá je vnímá 15 procent společností.

ESG se v Česku teprve zavádí

Průzkum dále potvrdil, že i mezi velkými tuzemskými podniky je neznalost kritérií ESG poměrně vysoká. Ačkoliv tři čtvrtiny firem tento pojem znají alespoň podle jména, 24 procent o něm zatím ani neví.

Mezi hlavní oblasti pro investice do ESG patří v Česku bezemisní energie [48 %], lepší vodohospodářská infrastruktura [42 %] a elektrifikace dopravy [33 %]. Pokud jde o vlastní firemní ESG priority, firmy se zaměřují hlavně na spotřebu elektřiny [60 %], recyklaci [56 %] a spotřebu vody [43 %]. A to na úkor sociálních a správních aspektů ESG a dlouhodoběji orientovaných cílů.

Význam ESG pak přisuzuje většina mezinárodních firem [52 %] a podniků nad 500 zaměstnanců [56 %]. Jen čtvrtina firem uvedla, že díky ESG očekává vyšší výnosnost.

–DNA/ČTK–

3 KOMENTÁŘE

  1. […] Za provedení ESG auditu společnost Philips podle jeho slov nemocnicím nic neúčtuje. Provádí ho v rámci dlouhodobé spolupráce. Udržitelnost nevnímá jako zdroj svých příjmů. Podle Metzkeho jde o principy, které se vyplácejí. Skutečností je, že Philips k dodržování principů ESG tlačí i své dodavatele. I jim nabízí školení, jak naplňovat principy ESG, jež se ale i v mnoha případech stávají podmínkou, aby s nimi Philips spolupracoval. Cílí na to, aby do roku 2025 minimálně polovina jeho dodavatelů uplatňovala kritéria udržite…. […]

  2. […] Za provedení ESG auditu společnost Philips podle jeho slov nemocnicím nic neúčtuje. Provádí ho v rámci dlouhodobé spolupráce. Udržitelnost nevnímá jako zdroj svých příjmů. Podle Metzkeho jde o principy, které se vyplácejí. Skutečností je, že Philips k dodržování principů ESG tlačí i své dodavatele. I jim nabízí školení, jak naplňovat principy ESG, jež se ale i v mnoha případech stávají podmínkou, aby s nimi Philips spolupracoval. Cílí na to, aby do roku 2025 minimálně polovina jeho dodavatelů uplatňovala kritéria udržite…. […]

  3. […] Za provedení ESG auditu společnost Philips podle jeho slov nemocnicím nic neúčtuje. Provádí ho v rámci dlouhodobé spolupráce. Udržitelnost nevnímá jako zdroj svých příjmů. Podle Metzkeho jde o principy, které se vyplácejí. Skutečností je, že Philips k dodržování principů ESG tlačí i své dodavatele. I jim nabízí školení, jak naplňovat principy ESG, jež se ale i v mnoha případech stávají podmínkou, aby s nimi Philips spolupracoval. Cílí na to, aby do roku 2025 minimálně polovina jeho dodavatelů uplatňovala kritéria udržite…. […]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here