Zástupce Daňhel míří do Olomouce. Tam ho čeká “džungle”

493
zastupce
Státního zástupce Radima Daňhela čeká nelehký úkol. Ubrat pracovníkům Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na příplatcích k tamějšímu průměrnému platu ve výši 162 027 korun a přimět je k srovnatelné práci s kolegy v jiných krajích. / Foto: Nejvyšší státní zastupitelství

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek [ODS] se v minulém týdnu sešel s kandidátem na vrchního státního zástupce v Olomouci Radimem Daňhelem. Toho ministrovi navrhl jmenovat nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

Igor Stříž vybíral nového vrchního státního zástupce pro Olomouc od konce března 2022. 11. února totiž někdejší vrchní zástupce v Olomouci Ivo Ištván ministra spravedlnosti požádal o přeložení do funkce státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství [NSZ]. Jeho žádosti ministr vyhověl.

„Důvodem odchodu JUDr. Ivo Ištvána z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci [VSZO] je jeho přesvědčení, že v době přípravy avizované novely zákona o státním zastupitelství je pro veřejnou žalobu důležité, aby v čele VSZO stál nikoli už pouze dosluhující vedoucí státní zástupce, ale respektovaná osobnost s plnohodnotným funkčním mandátem,“ vysvětlilo důvody žádosti Ivo Ištvána o přeložení VSZO ve své zprávě.

Státní zástupci nejsou bozi, říká Sokol, Kalousek i Pospíšil

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci tak od letošního dubna vedl jeho náměstek Pavel Komár. Podle aktuálního vyjádření ministra spravedlnosti ale není situace VSZO dobrá.

Nový vrchní žalobce bude postaven před nelehký úkol. Totiž tento neblahý stav změnit,” uvedl ministr Blažek po setkání s Daňhelem.

Situace na VSZO je podstatně horší, než že “není dobrá“

Ministerstvo spravedlnosti analyzovalo stav a činnost VSZ v Olomouci. Uvedlo, že výsledek analýzy je neuspokojivý, místy až znepokojující. Odvolává se přitom na tabulku výslednosti Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality [OZHFK] VSZ Praha a Olomouc.

„Pokud náhrady škod srovnáme s případy dozorovanými nebo žalovanými VSZ Praha, jsou u VSZ Olomouc výrazně vyšší. Mediálnímu lynči jsou pak kvůli tomu vystavováni nezákonně stíhaní či dokonce pouze prověřovaní jedinci. Ti nakonec nejsou obviněni. V nejednom případě tak došlo k porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Konkrétně se jedná o právo na spravedlivý proces. Také bylo zasaženo do lidské důstojnosti. A také osobní cti a dobré pověsti,“ uvedlo MS ČR na adresu VSZO.

Zatímco na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci připadá přibližně 35 procent všech žalobců vrchních státních zastupitelství za současně čtvrtinové působnosti v rámci České republiky [1/4 soudních krajů], na řízení spadající do jeho působnosti připadá 63 procent všech vyplacených náhrad škod za nezákonná trestní stíhání v působnosti vrchních státních zástupců. Náhrady škody připadající na činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou tak výrazně vyšší, než by mělo odpovídat jeho podílu.

Babiše měli státní zástupci na lopatě, tvrdí Marie Benešová

V případech, kde činnost vykonávalo VSZ Olomouc, MS ČR eviduje od roku 2012 požadavky na náhrady škod za nezákonná trestní stíhání ve výši 511 462 711,- Kč. Tedy více než půl miliardy korun. Oproti tomu za VSZ Praha eviduje ministerstvo od roku 2012 požadavky na náhradu škod za nezákonná trestní stíhání ve výši 331 093 312,- Kč.

„S ohledem na podíl působnosti VSZ v Olomouci je situace v rámci náhrad škod za nezákonná trestní stíhání VSZ Olomouc velmi neuspokojivá,“ konstatuje MS ČR.

162 027 Kč průměrný plat a příplatky “skoro” pro všechny

Podle MS ČR má VSZ v Olomouci nelogickou a přebujelou organizační strukturu s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků. Což se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu. Tak například z celkového počtu bezmála 1/3 státních zástupců VSZ Olomouc zastává funkci, ke které se váže příplatek za vedení. Struktura VSZ Olomouc přitom umožňuje, aby celá polovina státních zástupců tohoto VSZ zastávala funkci, ke které by se vázal příplatek za vedení.

„Průměrný plat státního zástupce VSZ v Olomouci pak dosahuje 162 027,- Kč měsíčně. Příplatek za vedení je u náměstka 23 604,- Kč, ředitele odboru 10 894,- Kč a vedoucího oddělení 6 354,- Kč,“ konstatuje MS ČR.

Podle ministerstva v porovnání s VSZ Praha je hospodaření VSZ Olomouc ekonomicky neefektivní. A na rozdíl od pražských žalobců nepřijali na VSZ v Olomouci ani v době nezbytných úspor žádné výraznější opatření za účelem provozních úspor.

Koupila byt za 900 000, prodala za 3,4 mil. Kč. O daň se soudí

 

Chabá je dle MS ČR i produktivita VSZ v Olomouci: „U VSZ v Olomouci byly odborem závažné hospodářské a finanční kriminality [OZHFK], který se skládá z 15 státních zástupců, za rok 2021 podány čtyři obžaloby na fyzické osoby. A čtyři obžaloby na osoby právnické. Opět ve srovnání s VSZ Praha, kde působí na stejném odboru 17 státních zástupců, bylo za rok 2021 podáno 33 obžalob na fyzické osoby. A jedenáct na osoby právnické. V porovnání s počtem a působností je u VSZ v Olomouci zcela diametrálně odlišná výkonnost než u VSZ v Praze. Viz přiložená tabulka na konci TZ.“

VSZ Olomouc má i přes svůj poměr státních zástupců 1/3 dokonce vyšší rozpočtované výdaje v případě cestovného, poštovních služeb, služby elektronických komunikací a ve věcech informačních prostředků. A dosahuje téměř stejných výdajů v rozpočtové položce ostatních věcných výdajů.

Státní zástupce Radim Daňhel a jeho úkoly

Na základě uvedených výsledků analýzy ministerstva jsem kandidáta na post vrchního žalobce požádal o předložení jeho návrhu reorganizace VSZ v Olomouci. A dále ekonomické racionalizace a z toho plynoucích personálních změn,“ uvedl ministr spravedlnosti Blažek.

Otázka je, zda se mu podaří, dát poměry na VSZ v Olomouci do pořádku. Radim Daňhel ale je zkušeným státním zástupcem. Navíc se dlouhodobě specializuje především na majetkovou a hospodářskou kriminalitu a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Což by mu mohlo v „dělání pořádku“ na VSZ v Olomouci pomoci.

Od roku 2003 pracoval na Okresním státním zastupitelství Brno-venkov. Následně pracoval na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 5. Od roku 2007 působil na Vrchním státním zastupitelství v Praze. Tam v letech 2012–2013 zastával funkci ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Od roku 2013 působí v Kroměříži, od roku 2020 pak jako tamní okresní státní zástupce.

Mgr. Radim Daňhel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působí v Unii Státních zástupců ČR. Jeho kompletní životopis je zde.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here