Analytici: Obrat k lepšímu je nejméně pravděpodobný

2521
analytici
Ilustrační foto: Die Gruppe Deutsche Börse

Analytici investiční společnosti Amundi zveřejnili scénáře možného budoucího ekonomického a politického vývoje v následujících měsících. Pozitivní scénář je podle nich nejméně pravděpodobný.

Ve svých třech scénářích [viz níže] naopak hovoří o globální hospodářské recesi. V případě zemí východní Evropy pak dokonce zmiňují ekonomickou krizi. Upozorňují i na fragmentaci Evropské unie z důvodu nejednotného postupu vůči Rusku.

Jako další z rizik uvádějí návrat nákazy covidu v podzimních a zimních měsících. Covid-19 přitom již nyní významně ovlivňuje ekonomiku v Číně, kde tamější vláda zavírá finanční a průmyslové oblasti i kvůli jednotkám nakaženým. Tvrdé lockdowny se promítají do výkonu dodavatelsko-odběratelských řetězců.

„Problémy s nedostatkem surovin a komponent dále trvají. Potíže jsou stále znatelné v automobilovém průmyslu, ale i v dalších sektorech,“ potvrzuje pro FinTag.cz prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Čína pokračuje v politice nulové tolerance

Analytici Amundi upozorňují i na další problémy. Mezi ekonomická rizika řadí hlavně globální recesi a ekonomickou krizi ve východní Evropě kvůli válce na Ukrajině. Jako další riziko uvádějí kolaps realitního trhu v USA a Evropě. A pak je tu podle nich nejistý geopolitický vývoj.

„Geopolitická rizika kromě jasné války na Ukrajině definujeme jako politickou fragmentaci EU, jíž provází nejistota v tom, jak jednat s Ruskem. Jako riziková se jeví i tvrdá politika USA vůči Číně, jejímž cílem je zabránit invazi Taiwanu,“ uvádějí analytici ve své zprávě.

Ekonomické problémy podnítí sociální napětí v EU i USA

Upozorňují na nejistý vývoj v přechodu na uhlíkovou ekonomiku hlavně v Číně a USA. Dále pak na živelní pohromy v důsledku globálního oteplování, chybějící vodu a nezvládnutou migraci obyvatel.

Neutrální scénář / 60% pravděpodobnost

 • Válka na Ukrajině ovlivňuje důvěru a udržuje zvýšené ceny komodit a energií.
 • Covid-19 je endemická nemoc s náhodnými vlnami nákazy [Čína]. Přetrvávají problémy v dodavatelských řetězcích.
 • Zvyšuje se divergence růstu. Globální růst postupně slábne, očekává se oživení v Číně a stagnace nebo technická/krátkodobá recese v eurozóně a Velké Británii. Ekonomika USA je odolná, ale očekává se zpomalení a rostoucí riziko recese.
 • Celková inflace dosahuje vrcholu, ale zůstane zvýšená.
 • Centrální banky se ubírají různými cestami. Americký FED bude krátkodobě pokračovat v agresivním zvyšování sazeb, Bank of England v cyklu měkkého zvyšování sazeb. Evropská centrální banka zvýší sazby, ale kvůli hrozbě recese nebude mít prostor pro skutečný cyklus zpřísňování.
 • Fiskální politika bude zaměřena na zmírnění krátkodobých dopadů cen energií prostřednictvím cílených opatření, zejména v Evropě.
 • Klimatické změny narušují komoditní cyklus a přispívají ke stagflačnímu trendu.

Negativní scénář / 30% pravděpodobnost

 • Dlouhotrvající válka na Ukrajině poškozuje důvěru, dlouhodobě zvyšuje ceny komodit a energií a narušuje dodávky.
 • Rusko snižuje dodávky plynu do Německa, které se v roce 2023 dostává do recese.
 • Šíření Covid-19 vede k návratu omezení mobility na globální úrovni a narušení dodavatelských řetězců.
 • Oba spouštěcí faktory vedou k hospodářskému poklesu, ale inflace zůstává vysoká.
 • Slabší ekonomiky mohou mít potíže se splácením závazků, u rozvinutých ekonomik vznikají obavy z dlouhodobé udržitelnosti veřejného dluhu.
 • Nové monetární a fiskální kroky na podporu ekonomiky.
 • Inflace v prostředí pomalejšího růstu nutí některé centrální banky, zejména Evropskou centrální banku, odchýlit se od vlastních zásad a potenciálně ztratit důvěryhodnost.
 • Kroky směřující proti změně klimatu jsou odkládány.

Pozitivní scénář / 10% pravděpodobnost

 • Konec války na Ukrajině a postupné rušení sankcí.
 • Nižší ceny energií a komodit a rychlý pokles inflace.
 • Covid-19 ustupuje rychleji, než se předpokládalo, navzdory mutacím.
 • Mimořádné úspory a růst mezd pohánějí spotřebu při nízké erozi podnikových marží.
 • Zvýšení produktivity díky změnám v digitálních a energetických technologiích.
 • Inflace zůstává pod kontrolou.
 • Vyšší nominální a reálné úrokové sazby v důsledku silnějších investic.

Časy bezcenných peněz jsou pryč, říká Petr Šimčák

 • Udržitelné zadlužení díky silnému růstu a postupnému přechodu k fiskální disciplíně.
 • Inkluzivní růst a účinný boj proti nerovnosti.
 • Změna klimatu a přechod na novou energetiku se stávají politickými prioritami.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here