Náhrady po úrazu i nemoci z povolání stoupnou

916
nahrady
Foto: Pixabay.com

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících se od září znovu zvýší. Vláda rozhodla [17.8.] o zvýšení průměrného příjmu, ze kterého se náhrady počítají.

Náhrady mají mimořádně vzrůst stejně jako procentní část důchodů kvůli vysoké inflaci již od příštího měsíce, a to o 5,2 procenta. Stejně jako u zaměstnanců upravila vláda výši náhrad i po služebním úrazu nebo nemoci z povolání vojákům a policistům.

Nemoc z povolání bude i poškození bederní páteře

V případě náhrad za ztrátu výdělku jde o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady, pozn. red.].

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů

Náhrady se valorizují pravidelně. Představují rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci. Ten zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U více vyživovaných je to 80 procent.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Ta letos od září kvůli vysoké inflaci mimořádně vzroste již podruhé. A to tentokrát o 5,2 procenta. Stejně se tedy podle navrhovaných nařízení zvedne i příjem, z něhož se pak náhrada počítá. Naposledy se upravovala v červnu při první mimořádné valorizaci penzí. Tehdy se příjem pro výpočet zvýšil o 8,2 procenta.

Jurečka: Valorizace penzí nedovoluje přidat všem stejně

Úřady a instituce na náhrady po úpravě vydají podle podkladů k nařízení do konce roku zhruba o 861 400 korun víc. Ostatní zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a sice u Generali České pojišťovny a Kooperativy. Obě instituce mají na navýšení podle odhadu vyplatit o 83,6 milionu korun víc.

Změny u policistů a vojáků

V resortu vnitra čerpá náhrady přibližně 220 lidí. Zářijová změna má do konce roku vyjít na 1,3 milionu korun. V tomto případě jde o návrh nařízení vlády o úpravě náhrad za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Náhradu zaměstnanci získávají i za úrazy a nemoci z povolání ve službě, v náhradní službě či na cvičeních. V resortu obrany se týkají podle podkladů 67 lidí. Výdaje by se po navýšení zvedly letos asi o 835 600 korun.

Vláda přidá vybraným státním zaměstnancům 10 % na platech

Zde vláda schválila nařízení úpravě náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení. Nařízení upravují i náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here