O přiznání důchodu ještě letos se dá požádat i online

3194
priznani_duchodu
Foto: Pixabay.com

O předčasný důchod s datem přiznání do konce roku 2022 mohou lidé požádat odesláním formuláře online. Pracovník okresní správy sociálního zabezpečení se pak ozve s datem k osobnímu vyplnění žádosti. Na úřadech je totiž plno.

Úředníci okresních správ sociálního zabezpečení [OSSZ], které mají na starosti správu veškerých důchodů, zažívají v těchto dnech doslova krušné časy. Vzhledem k letošním několika mimořádným valorizacím penzí kvůli rychle rostoucím spotřebitelským cenám, se lidem s nárokem na důchod v příštím roce vyplatí o dávku zažádat ještě letos. Rozdíl u důchodu vypočteného podle letošních algoritmů oproti těm v příštím roce činí podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR [MPSV Č] stovky i tisíce korun.

„Mimořádné valorizace zapříčinily skutečnost, že ten, kdo požádá o předčasný důchod ještě letos, tak i za předpokladu trvalého krácení důchodu je pro něj výpočet výhodnější, než kdyby požádal až příští rok,“ uvedla na jednání sněmovního Výboru pro sociální politiku tento týden náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Iva Merhautová.

Budoucí penzisté můžou o důchod žádat letos, je to výhodnější

Zveřejnění zprávy MPSV ČR o výhodnosti letos přiznaných důchodů oproti příštímu roku zhruba v polovině října rozpoutalo na OSSZ doslova boom žádostí o přiznání předčasného důchodu. Ředitel České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] František Boháček označil situaci za extrémní.

„Osobní návštěva na okresní správě je v tuto chvíli opravdu problematická. Lidé tam stráví hodně času,“ řekl ředitel ČSSZ.

O přiznání důchodu ještě letos se dá žádat i online

MPSV ČR proto na svých stránkách vydalo doporučení, aby lidé zvažující v těchto dnech podání žádosti o předčasný starobní důchod s datem přiznání ještě do konce roku 2022 využili online dostupný tiskopis. Odkaz na něj je zde.

„Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s podáním žádosti o důchod v případech, kdy ve výjimečných a ojedinělých situacích nemůže řádně sepsat žádost na OSSZ,“ vysvětlují jednu z možností, jak o starobní důchod požádat zástupci ČSSZ.

Objednat si termín pro osobní sepsání žádosti o důchod je totiž na mnoha pracovištích v současné době takřka nemožný.

ČSSZ kolabuje kvůli předčasným důchodům

Zástupci ČSSZ nicméně ve svých pokynech upozorňují, že v souladu s ust. § 82 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. musí být žádost o dávku důchodového pojištění podána na předepsaném tiskopisu prostřednictvím OSSZ.

„Podání tiskopisu Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění tedy není žádostí o důchod, ale je pouze uplatněním nároku ve smyslu ust. § 81 odst. 1 téhož zákona,” vysvětlují.

Jinak řečeno, k sepsání formální žádosti musí žadatel o důchodovou dávku na úřad stejně osobně dorazit. Ovšem do data stanoveného po dohodě s OSSZ v návaznosti na zmíněné online podání.

„Datum lze dohodnout telefonicky. E-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému, nejpozději však do šesti měsíců ode dne uplatnění nároku,“ upozorňuje ČSSZ.

Garanci vyššího důchodu úředníci nevydávají

Na zmiňovaném sněmovním jednání sociálního výboru ředitel ČSSZ František Boháček i zmínil, že žadatelé po úřednících vyžadují jakousi záruku, že letos přiznaný předčasný důchod pro ně bude výhodnější než penze přiznaná příští rok. Správa takovou garanci podle něj poskytnout ale nemůže.

„Srovnávací výpočty jsou náročné. A my v tuhle chvíli nemáme kapacity, abychom je prováděli,“ vysvětlil důvody Boháček.

K finanční výhodnosti letos počítané starobní penze oproti příštímu roku došlo hlavně v důsledku mimořádných valorizací penzí v letošním roce. Ty i s lednovou řádnou úpravu penzí zvýšily procentní výměry důchodů v součtu o 19,6 procenta. Oproti tomu redukční hranice a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které jsou zásadní pro výši nově přiznávaných důchodů v roce 2023, vzrostly jen o 3,6 procenta.

A jak uvádí MPSV ČR, 16% růst je vyšší než samotná sankce za odchod do předčasného důchodu. Ta je limitována nanejvýš šesti procenty z výpočtového základu. To se propíše do snížení důchodu o přibližně sedm až osm procent.

Budoucí penzisté můžou o důchod žádat letos, je to výhodnější

Nicméně, jak upozorňuje František Boháček z ČSSZ, nic není 100%. Proměnlivé jsou i parametry, podle nichž se vypočítává výše důchodu u každého jednoho žadatele.

„Je proto nutné před rozhodnutím o podání žádosti o předčasný důchod důkladně zvážit například míru jistoty daného pojištěnce. Pokud se jedná o jeho uplatnění na trhu práce v období zbývajícím do dosažení důchodového věku,“ upozorňuje na souvislosti s dodatkem, že důchod významně roste i při pokračování výdělečné činnosti.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here