Tepelná čerpadla boomují, ale i kazí sousedské vztahy

28687
tepelna_cerpadla
Foto: Pixabay.com

Oblíbená tepelná čerpadla se stávají jablkem sváru mezi sousedy. Jejich vibrace a hlučení totiž mnohdy doléhají až k sousedům. Odborníci proto radí instalaci čerpadla předem zvážit a neumisťovat ho směrem k oknům souseda.

Násobně dražší ceny za plyn a elektřinu znásobily zájem českých domácností o tepelná čerpadla, na která navíc nabízí příspěvek i stát formou dotací z programu Nová zelená úsporám [NZÚ]. Podle dat Komory obnovitelných zdrojů energie je v Česku nainstalováno kolem 160 tisíc tepelných čerpadel a jejich popularita stále roste. Zatímco v roce 2021 jich firmy instalovaly přibližně 30 tisíc, loni číslo nově zprovozněných čerpadel překonalo 40 tisíc.

„Pokud se vládě premiéra Fialy podaří odstranit klíčové bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů energie tak, jak jsme je ve spolupráci s ministerstvy identifikovali a rozpracováváme, tak do pěti let lze očekávat 250 tisíc tepelných čerpadel,“ uvedl koncem loňského roku předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Jenomže, jak to tak bývá, není vše tak dokonalé, jak se na první pohled zdá. A platí to i u tolik oblíbených tepelných čerpadel. Kromě toho, že domácnostem i firmám snižují náklady na vytápění v zimních měsících roku a na ochlazování v horkém létě, tak s sebou jejich provoz přináší i jeden problém A tím je jejich hlučnost. Na to už upozorňují i hygienické stanice, které mají na starosti ochranu veřejného zdraví. A problém si dobře uvědomují i zástupci výrobců a dovozců tepelných čerpadel Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Především tepelná čerpadla vzduch-voda jsou zásadním zdrojem hluku. Proto je při návrhu nebo výběru tepelného čerpadle potřeba k tomu přistoupit zodpovědně,“ upozorňují zástupci Asociace.

Co se týče hlučnosti tepelných čerpadel, podle nich je stále velký prostor ke zlepšení. Navíc, jak dodávají, velká poptávka v posledních dvou letech na trh přilákala výrobce i dodavatele s ne příliš kvalitními tepelnými čerpadly a instalačními dovednostmi.

Za provoz tepelného čerpadla je zodpovědný majitel

Se stížnostmi a dotazy ohledně limitů hlučnosti tepelných čerpadel se setkávají v posledních měsících i hygienické stanice. Potvrzují to i zástupci Hygienická stanice hlavního města Prahy [HSHMP].

HSHMP: Jak předejít sousedským sporům při provozu tepelného čerpadla

  • Neumisťovat tepelné čerpadlo ventilátorem proti oknům obytných místností souseda.
  • Ideálně by nemělo být čerpadlo z obytných místností souseda vidět.
  • Informovat souseda o umístění tepelného čerpadla.
  • Při sousedských sporech nechat po zprovoznění provést měření hluku ve spolupráci se sousedem.
  • Konzultovat umístění tepelného čerpadla se specialistou v oboru akustiky.
  • Probrat umístění tepelného čerpadla s odborným pracovníkem z hygieny.

Obecně se má věc podle pražských hygieniků tak, že pokud si tepelné čerpadlo pořizuje domácnost případně firma do již zkolaudované stavby, pak jeho zprovoznění nepodmiňuje žádné povolení regulatorních úřadů. To znační od místního stavebního úřadu nebo hygienické stanice. U nových staveb se ale má situace jinak.

„Stavební úřady zahajují řízení v situacích, kdy se jedná o umístění stavby objektu vytápěného tepelným čerpadlem nebo změnu způsobu vytápění objektu. KHS včetně HSHMP pak v těchto řízeních vystupují jako tzv. dotčené orgány státní správy,“ objasňuje HSHMP.

V řízení posuzují umístění tepelného čerpadla. Ke kolaudaci mohou hygienici požadovat i průkaz povinnosti dodržet hygienický limit z jeho provozu. To znamená doložit akreditované/autorizované měření hluku.

Tepelná čerpadla často hlučí až k sousedům

Ale ani pořízení si tepelného čerpadla do již zkolaudované stavby pro jeho obyvatele, respektive majitele, neznamená zbavení se odpovědnosti za jeho provozu. Hygienici upozorňují na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a to, že tepelné čerpadlo představuje takzvaný stacionární zdroj hluku. A podle toho na problematiku nahlížejí i krajské hygienické stanice. Prakticky to znamená, že při provozu tepelného čerpadla musí dodržovat pravidla, tedy i limity pro hluk všichni bez výjimky.

Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací […] je povinná technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. A aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby,“ citují hygienici podstatné znění zákona.

Polská firma garantuje instalaci solárů do 30 dnů

Zjednodušeně řečeno, instalaci každého tepelného čerpadla musí jeho provozovatel nejprve zvážit, nejlépe se poradit se zkušeným a certifikovaným výrobcem či distributorem. Už kvůli tomu, aby předešel sousedským sporům. A nezakoupil kvůli úspoře několika tisícikorun tepelné čerpadlo nesplňující tuzemské limity pro hlučnost. Některá čerpadla jsou hlučná a vydávají vibrace doléhající do sousedního prostoru. A takový stav už dokáže docela narušit jinak dříve poklidné sousedské vztahy.

Na instalaci a provoz tepelných čerpadel loni v prosinci dokonce zareagovalo Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR], když vydalo „Metodickou pomůcku pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch/voda“. V dokumentu se odborníci zabývají správnými postupy při umisťování, povolování a užívání tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Právě ta totiž bývají nejhlučnější.

Veronika Táchová

3 KOMENTÁŘE

  1. Možná si vzpomenete, jak některé prázdné hlavy, které se dostaly do politiky, navrhovaly různá řešení v oblasti stavebnictví. Když totiž ústřední banky lily do ekonomik levné peníze horem dolem, tedy že je poskytovaly komerčním bankám, aby tyto rozproudily ekonomiku, tak ty je daly nejraději na hypotéky. A hypotéku za velmi nízký úrok dostal v podstatě skoro každý, kdo byl schopen do banky dojít. Proto byla taková poptávka po bytech. Takže tyto hlavy neustále poukazovaly na to, jak dlouho u nás trvá stavení povolení a že by se mělo zjednodušit až tak, že by se téměř vykostilo. Vykostilo v tom smyslu, že by investor nemusel stavebnému úřadu dokládat už skoro nic, hlavně stavět, stavět a jedno kde a jedno co. No a soused? Co, ten! Ten, ať si koupí špunty do uší a nezlobí. Já mám přece právo mít doma teplíčko, vláda to podporuje. Dejme si pozor na různé zachránce, kteří nám slibují, že nám administrativními zásahy zajistí vysokou životní úroveň, kvalitní život a že potíže obratem zmizí. Vždy a neomylně to udělají tak, aby to vyhovovalo hlavně jim. Nevěříte? Když to bylo tak, že už od komunistů musela vybraná skupina obyvatel zajišťovat čištění veřejného statku, tedy zajištovat schůdnost přilehlého chodníku v zimním období na svoje náklady (nářadí, posypový materiál), tak to měli navíc pojištěné tak, že při úrazu a soudní při se posuzovala jen jedna věc. Tedy kromě toho, že chodec šel opatrně. A to bylo, zda je chodník uklizený, nebo není uklizený. Nic jiného se neposuzovalo. Podle zákona se totiž jednalo o objektivní povinnost a proto bylo nepodstatné, zda je majitel v nemocnici a má smrt na jazyku, nebo to neřeší. Byl by i v takovém případě odsouzen k náhradě škody a následnou exekucí na nemovitost by to z něj vymohli. No a pak to dostaly na starost úřady, které jsou schopny si peníze získat (třeba i zvýšením majetkových daní z nemovitosti), mít na to lidi a udělaly to jak? No jednoduše. Za naše daňové peníze vyrobily cedule komunikace se v zimě neudržuje. Jo a k tomu vydaly další peníze na to, aby se pojistily. Nenadávám, rozhodně ne, jen konstatuji, že takhle to politici řeší. Nakonec to vidíte v oblasti automobilismu. Je to ve stylu. Jé rakovina! Problém! Ale není. Pacienta zardousíme a bude po ní.

  2. Teď je situace taková, že TČ mám já i soused, obě instalovaná do vnitrobloku. Moje TČ kravál dělá, a to docela dost i přes všechna prohlášení výrobce, jak to bude “téměř” nehlučné. Nicméně dle měření hlukoměrem úroveň vyhovuje specifikaci. Je to jedno z nejkvalitnějších čerpadel vůbec a bylo taky pořádně drahé. Vypínám ho tedy alespoň časovým programem v noci, aby tam šlo spát. Soused to nedělá (nebo to řízení toho jeho čerpadla neumí) takže jeho čerpadlo dělá kravál i v noci a to vadí (nejen) nám. Neřešitelná situace, protože ten kravál dle měření hlukoměrem vyhovuje normě. Přesto je dost nepříjemný. Soused samozřejmě jakékoli výtky ignoruje, jelikož je oficiálně vše ok. A to prosím až do loňska byl v tom vnitrobloku v noci božskej klid. Až to bude mít každej v tom vnitrobloku, tak tam už nepůjde vůbec bydlet. Měly by být výrazně zpřísněny normy pro provoz TČ – zavedeny povinné útlumové programy na noc (povinné úplné vypnutí).

  3. Tepelná čerpadla patří do svatého Greendealu a jako taková jsou naprosto bezchybná! Kdokoliv tvrdí cokoliv jiného je kacíř a bude patřičně vyřešen dle osvědčených způsobů (Hus atp.)! Tak pozor! Soudruzi nespí! Zároveň by se měl autor sám nahlásit Vládnímu cenzornímu úřadu pro dezinformace (nebo jak tomu zrovna teď říkají). Tak, Čest práci EU!

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here