Zadlužování státu pokračovalo rychlým tempem i loni

516
zadluzovani
Vláda Petra Fialy významně zvýšila objem sjednaných půjček Českou republikou. / Foto: Úřad vlády ČR

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí loni skončilo schodkem 3,6 % hrubého domácího produktu [HDP]. Zadlužování stát financuje zejména státními dluhopisy. Loni došlo k výraznému růstu objemu přijatých půjček [184,9 mld. Kč].

Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ]. Podle něj hospodaření vládních institucí za rok 2022, které skončilo schodkem 247,5 miliardy korun, se oproti předchozímu roku vylepšilo o 63,1 miliardy korun.

„Ke snížení relativní výše zadlužení přispěl nárůst nominálního HDP [- 4,2 p. b.], zatímco nominální růst dluhu přispěl ve vztahu k HDP ke zvýšení o 6,3 procentního bodu,“ konstatuje ČSÚ.

To značí, že výše zadlužení sektoru ke konci roku 2022 vzrostla o 2,1 procentního bodu.

„Míra zadlužení vládních institucí rostla více než dosažený výsledek hospodaření a dosáhla úrovně 44,1 procenta hrubého domácího produktu,” potvrzuje ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Helena Houžvičková.

Trend podle ní navíc zůstává nepříznivý. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v deficitu odpovídajícímu úrovni 5,8 procenta HDP.

Sektor vládních institucí ve 4. čtvrtletí a za celý rok

Schodek hospodaření vládních institucí [5,8 % HDP] ve 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhl 103,8 miliardy korun. V meziročním srovnání to znamená zhoršení o 7,0 miliardy korun. Do deficitu se propadly všechny subsektory vládních institucí. Největší podíl tradičně připadá na hospodaření ústředních vládních institucí, které skončilo ve schodku 67,2 miliardy korun. A to přesto, že celkově meziročně vylepšil sektor saldo o 6,1 miliardy korun.

Místní vládní instituce hospodařily se schodkem ve výši 19,2 miliardy korun. To je meziročně horší výsledek o 6,0 miliardy korun. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven skončilo v deficitu 17,3 miliardy korun.

Deset miliard dluhu Česko ročně vyjde na 500 až 600 milionů

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2022 schodkem ve výši 3,6 procenta HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2022 úrovně 44,1 % HDP, při meziročním nárůstu o 2,1 procentního bodu.

Největší podíl na celoročním výsledku mělo nadále saldo hospodaření ústředních vládních institucí, které dosáhlo deficitu 298,0 miliardy korun. Místní vládní instituce skončily v přebytku 52,8 miliardy korun. Subsektor fondů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven zakončil rok v deficitu 2,2 miliardy korun.

Zadlužování: Celkové příjmy a výdaje vládních institucí

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly v roce 2022 meziročně o 6,9 procenta. To v absolutním vyjádření představovalo nárůst o 252,3 miliardy korun. Nejvíce rostly příjmy ze sociálních příspěvků a daní z výroby a dovozu.

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně vzrostly v roce 2022 o 5,4 procenta. To značí 189,2 miliardy korun. Největší nárůst byl zaznamenán u vyplacených sociálních dávek, výdajů na hrubou tvorbu kapitálu a vydané úroky. Pokles byl zaznamenán u dotací.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2019-2022
Jednotka Rok
2019 2020 2021 2022
Saldo hospodaření sektotru vládních institucí mil. Kč 16 709 -329 216 -310 628 -247 489
Konsol. hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1 740 263 2 149 822 2 566 731 2 997 083
Saldo hospodaření vládních institucí v % HDP % 0,3 -5,8 -5,1 -3,6
Konsoli. hrubý dluh vláddních institinstitucí v % HDP % 30,0 37,7 42,0 44,1

[Zdroj: ČSÚ]

Dluh na konci roku 2022 dosáhl 2 997,1 miliardy korun. Převážnou část tvoří státní dluhopisy a státní pokladniční poukázky. Jejich objem meziročně vzrostl o 239,3 miliardy korun. Nově došlo k výraznému nárůstu u přijatých půjček [184,9 mld. Kč].

Za celý rok 2022 rostl dluhu vládních institucí [430,4 mld. Kč] výrazně rychleji než výsledek hospodaření [- 247,5 mld. Kč] sektoru vládních institucí. Vládní instituce si vypůjčily o 182,9 miliardy korun více, než byla jejich potřeba financování. To se projevilo na straně aktiv nárůstem hodnoty poskytnutých půjček, vkladů a ostatních pohledávek.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here