Zaměstnavatelé vyzvali vládu ke zklidnění komunikace

3548
vladu
Premiér Petr Fiala [ODS] se debaty o chystaných změnách DPH prozatím neúčastní. Nyní je totiž na desetidenní cestě po zemích jihovýchodní a Střední Asie. Ta zahrnuje návštěvu Filipín, Indonésie, Singapuru, Vietnamu, Kazachstánu a Uzbekistánu. / Foto: Úřad vlády ČR

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] Jaroslav Hanák vyzval otevřeným dopisem vládu, konkrétně předsedkyni a předsedy vládních koaličních stran, ke zklidnění komunikace návrhů na konsolidaci veřejných financí.  

Zástupce vládních koaličních stran v dopise Jaroslav Hanák dále vyzval k zahájení věcných diskusí nad možnostmi konsolidace státního rozpočtu, zejména jejími dopady na podnikatelský sektor. A to před schválením vládou. Konkrétně se pak vyjadřuje k plánovaným daňovým změnám.

„U všech návrhů je nutné důkladně vyhodnotit ekonomické dopady, které je nutné kvantifikovat nejen jako krátkodobý lineární dopad zvýšené sazby daně do státního rozpočtu, ale i skrze dlouhodobé ekonomické dopady, zahrnující přímé i nepřímé efekty na konkurenceschopnost či investice,“ píše prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

V otevřeném dopise dále konstatuje, že současný stav veřejných financí je skutečně neudržitelný. Vláda ale musí nejdříve primárně provést revizi svých výdajů a zvýšit efektivitu státem spravovaných agend. Daňové změny pak musí hodnotit nejen politicko-účetně, ale také z dlouhodobého ekonomického pohledu.

„Špatné nastavení daňového prostředí v Česku může například odradit investory,” upozorňuje vládu Jaroslav Hanák.

Debatu o změnách daní rozpoutaly uniklé návrhy

Debatu o změnách v dani z přidané hodnoty, která tvoří hlavní daňový příjem státního rozpočtu, rozpoutaly do médií nedávno uniklé materiály Ministerstva financí ČR [MF ČR]. V nich ministerstvo navrhuje sloučit snížené sazby DPH na 14 procent a přesunutí některých položek ze snížené sazby do základní 21% sazby DPH. Což navrhuje například i u vodného a stočného. Návrhy vyvolaly vlnu odporu jak mezi laickou veřejností, tak zástupci sektorů, kterých by se změna daní týkala. Ekonomové upozornili, že změny značí zvýšení průměrné DPH o zhruba jedno procento. A jejich zavedení tak znovu podnítí inflaci.

Komentář: Vláda Petra Fialy selhává ve všem, co slíbila

Ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] se následně hájil tím, že jeho resort pouze zpracoval výpočty případných změn v DPH. Řekl, že tyto návrhy „nejsou jeho návrhy“. A návrhy podle jeho slov nejsou návrhy ani ministerstva financí. Návrhy na případné změny DPH podle něj vzejdou až z hlubší debaty koaličních stran.

Mezitím už se ale rozhořela debata o tom, zda vláda zachová současné tři sazby DPH nebo dvě. Hnutí STAN již uvedlo, že do koaličních jednání půjde s návrhem zachovat tři sazby DPH. Ke třem sazbám se kloní také lidovci. Piráti pak nepodporují zvýšení spodní 10% sazby na 14 procent. Přičemž nyní jsou sazby daně 10, 15 a 21 procent. Naopak TOP 09 souhlasí s redukcí počtu sazeb na dvě a ODS podle Stanjury své stanovisko k úpravě DPH teprve vypracuje. Do diskuze vstoupil i prezident Petr Pavel, který veřejnosti vyjasnil, že dvě sazby daně jsou jednodušší než tři.

Svaz ČR vyzval vládu ke spolupráci

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák v otevřeném dopise dále píše, že zaměstnavatelé jako hlavní plátci daní jsou připraveni se podílet na hledání řešení. Také ale upozornil, že v souladu s příslibem předsedy vlády na tripartitě očekává, že vláda bude se SP ČR a dalšími stranami sociálního dialogu případné změny projedná před schválením vládou.

„Jsme připraveni se diskuse účastnit již ve fázi příprav. […] Očekáváme, že vláda představí reálné analýzy změn výdajové i příjmové stránky rozpočtu,” uvedl Jaroslav Hanák.  

Fialova vláda roztáčí dluhovou spirálu novými úvěry

Podle něj diskuze se sociálními partnery a využití zkušeností z praxe přispěje ke kvalitnějšímu nastavení parametrů návrhů a komplexnějšímu vyhodnocení analýz dopadů případných daňových změn.

–DNA–

4 KOMENTÁŘE

 1. Vláda ČR lže, Ukrajinců je zde mnohem víc.
  Vláda ani nemá přehled kolik vyplatila Ukrajincům v dávkách.Navic dávky patří pouze národu a ne Ukrajincům, kteří žijí na jiném území mimo ČR.Ukrajinci se přijeli jenom jednou zaregistrovat a stát,jako osel posílá na účty Ukrajincům, kteří žijí na jiném území.
  Vláda ČR se chová, jako charita a rozdává peníze každému,co se registruje.
  Vláda blbcu co nemají přehled.
  Neumí počítat ani miliardy.
  Stanjura přiznal, že není ekonom.
  Tím se vysvětluje proč neustále zvětšuje inflaci a když neví okrade třeba důchodce.
  Jeho postoj je čím vyšší číslo tam se musí ubrat.
  Blbecek co škodí národu.

 2. Vláda musí začít především šetřit. Kde?
  1) Propustit 30% státních úředníků ihned a po 10% v dalších dvou letech.
  2) Radikálně snížit státní agendu a administrativní povinnosti firem a podnikatelů
  3) Snížit o 10% počet profesionálních hasičů a policistů.
  4) Zrušit Městskou policii a převést ji pod policii státní jako tzv. metropolitní útvary. A samozřejmě snížit počty tak aby se dosavadní práce státní policie a městské policie nedublovaly.
  5) Zrušit stovky státních organizací. Drtivá většina z nich je k ničemu.
  6) Zrušit všechny daňové výjimky s výjimkou slevy na poplatníka.
  7) Všechny podnikatele a firmy, včetně veřejných, spolků, příspěvkových organizací, neziskových organizací, atd., atd., bez ohledu na obrat zařadit do plátcovství DPH. U těch nejmenších (do 500.000,- Kč ročního obratu) zavést roční nebo půlroční plátcovstvím u obratu do 2 mio pak čtvrtletní plátcovství. Ve stejném časovém režimu zavést i kontrolní hlášení.
  8) Zavést daň z příjmu na 17% pro všechny – zaměstnance, podnikatele i firmy.
  9) Zavést jednotnou 17% (nebo nižší dle výpočtu) sazbu DPH na vše.
  10) Snížit podporu v nezaměstnanosti u osob do 40 let na tři měsíce, do 50 let na 4 měsíce a od 50 let na 6 měsíců.
  11) Zavést povinnost pracovat pro dlouhodobé příjemce sociálních dávek minimálně na 20 hodin týdně ve formě veřejně prospěšných prací, za minimální mzdu. Dále důsledně kontrolovat posílání dětí do škol, atd., atd.
  12) Zrušit veškeré dotace, ponechat jen ty na nichž participuje EU. Služby, které stát potřebuje nechť si objedná. Podpora kultury a sportu se musí řešit jiným způsobem, především daňovými asignacemi.
  13) Snížit o 30% prostředky určené na platy samosprávních úředníků a krajských úředníků. I těch je příliš mnoho.
  14) Zavést 17% zdanění kapitálu.
  15) Zavést postupní zvyšování odchodu do důchodu ročně o 2 měsíce až do hranice 67 let.
  16) Zavést povinné šetření na důchod se státním příspěvkem úročené minimálně o inflaci.
  A tak dále, pokračovat bych mohl ještě dlouho.

  • No jo, ale to je pořád šetření., Nic proti němu, kdo šetří, má za tři. Ale pro ekonomiku to principiálně není vlajková loď. Z jednoho prostého důvodu. Už Karel Marx ve svém díle Kapitál, a to už je pěkná řádka let, napsal, že bohatství vzniká z lidské práce a z práce strojů lidmi vymyšlených. To platí stále, proto lenoši byli po celé dějiny po vrazích těmi nejhoršími členy společenství. Jinými slovy, ekonomika i s penězi se musí „točit“, aby byla lidská aktivita co největší a tím produkce hodnot pro život co nejkošatější. I stát, který vybere daně a investuje do oblastí, do kterých by se soukromý kapitál nepustil, také kola ekonomiky roztáčí. Ten celý marasmus vznikl skutečně hlavně z toho důvodu, že se zelení šílenci vůbec netají tím, že ekonomice přes drahé energie (aby se zachránila planeta – prý) sypou písek do ložisek. Je jasné, že přesun výroby z Číny podpoří inflaci, protože na to budou třeba investice (další peníze do ekonomiky), které se budou navracet dlouho a navíc za hrst rýže jako Číňan, Evropan a Američan dělat nebude. Válka na Ukrajině a tahanice o plyn a ropu mezi EU a Ruskem jen odhalila evropský zelený energetický socialismus, což opět snížilo výkonnost ekonomiky. Je toho skutečně více. Tím chci říci, že jste to napsal dobře, ale věřte mi, že by to stejně ničemu nepomohlo. Řešení je stejné, jako bylo i dříve a vyplývá z podstaty věci samé. Nejprve doslova na plnou páru roztočit kola ekonomiky, ne plánovat její zelené zmrzačení a až se tato rozjede na plný plyn, to znamená, že se budou tvořit hodnoty k životu na maximální míru, tedy bohatství lidí a státu=dobrý výběr daní, tak udělat to, co jste napsal. Opačně to bohužel nikdy fungovat nemůže. Proto také rudý socialismus skončil. Myšlenky i snahu něco pro lidi dělat měl velkolepé (některé se už za covidu naplňovaly, jako třeba ta komunistická vize, že pracovat podle svých možností a spotřebovávat podle svých potřeb – za Babišový vlády), ale díky neživotaschopnému ekonomickému systému mu ekonomika neustále drhla, až se nakonec celý rudý socík zadrhl jako celek a nastoupil starý dobrý kapitalismus. Zelení jeho mrzačením to dopracují ke stejným koncům také tak. A u nás? Fiala se už vidí v Bruselu, až projede volby, tak ta pětka bez kormidelníka určitě nic kloudného nevymyslí.

 3. Programové vládni prohlášení Fialovy vlády je stále větší bezobsazny dokument, ktery nedává současné vlade vedené profesorem Fialou mandát k vládnutí. Zvyšování zadluzeni země a dvojciferna inflace s válečnými dotacemi Ukrajiny, je nebezpečný trend této petikoalicni vlady. Nejsou žádna schudna reseni, prostě řečeno vláda vyčerpala svůj mandat k vládnutí, nemá předpoklady k vyřešení krizove situace.Z těchto důvodů by se premiér měl poděkovat prezidentovi a podat demisy. Situace je složité řešitelna s velkými budoucími obtizemy pro několik budoucích vlád.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here