XTB nově nabízí frakční akcie. Rozšiřuje možnosti investorů

531
frakcni_akcie
Foto: Pixabay.com

Jako hlavní bariéry investování na vlastní pěst zájemci o něj nejčastěji zdůrazňují dva faktory. Prvním jsou znalosti a druhým je kapitál potřebný k vybudování solidního portfolia. Řešením druhého problému jsou takzvané frakční akcie.

Ty nyní nově nabízí svým klientům v Česku a na Slovensku brokerská společnost XTB. Frakční akcie fungují tak, že zájemce nemusí nutně koupit jeden “kus akcie” dané společnosti či ETF, ale koupí si pouze část podílu z “kusu akcie”. Společnost XTB je nabízí od 10 eur [cca 235 Kč].

„Zavedení frakčních akcií otevírá investorům nové možnosti. Na jedné straně snižují vstupní bariéru pro ty, kteří právě začínají svou investiční cestu, na straně druhé slouží jako důležitý nástroj umožňující správné vyvážení a diverzifikaci investic pro zkušenější účastníky trhu,” říká generální ředitel XTB Omar Arnaout a podotýká, že Češi a Slováci jsou mezi prvními, kterým firma frakční akcie nabízí.

Frakční akcie jsou podle něj vhodné pro každého investora. Eliminují fakt, že mnoho atraktivních společností jako například Mastercard, Microsoft, Meta Platforms nebo Apple mělo pro mnoho investorů příliš vysokou nominální cenu akcie. Frakční akcie totiž zamezují nutnosti nákupu celé akcie najednou. Čímž dávají investorům s menším objemem finančních prostředků možnosti efektivně diverzifikovat portfolio.

Jak fungují akcie ve frakčním režimu

„Pokud je pro vás nominální cena akcie příliš vysoká, můžete si koupit frakční akcie u XTB. Ty představují svěřenská práva na část akcie nebo ETF kótované na regulovaných trzích,” vysvětluje obchodní ředitel XTB Vladimír Holovka.

Upřesňuje, že investováním do frakčních akcií investoři získají také poměrný podíl ekonomických výhod, jako je například právo na dividendy. Frakční akcie stejné společnosti se navíc sčítají v rámci jednoho investičního portfolia.

Budeme rádi, když efekt inflace zmírníme, říká Vladimír Holovka

„Když součet frakčních akcií dosáhne celkové hodnoty jedné akcie, stává se investor právoplatným vlastníkem jedné akcie společnosti,” říká Vladimír Holovka.

Dodává, že XTB zavádí frakční akcie postupně. To znamená, že ne všechny akcie a ETF lze hned nakoupit ve frakčním režimu. Seznam frakčních akcií, který firma postupně doplňuje, je k nahlédnutí zde. Už nyní čítá kolem stovky frakčních akcií.

Frakční akcie nejsou druhořadé akcie

Jak už bylo řečeno, prostřednictvím těchto akcií se investor dobere celé akcie. Kdo například koupí 0,1 frakční akcie společnosti XYZ, pak 0,2 akcie, a poté 0,7 akcie, získá jednu celou akcii společnosti. A stává se tak právoplatným akcionářem a má třeba právo hlasovat na valné hromadě.

Vlastník frakčních akcií má i právo na dividendy. Ty dostává v poměru k velikosti své pozice. Společnost XYZ například stanoví, že za daný rok vyplatí svým akcionářům dividendy ve výši 5 EUR za každou drženou akcii. Kdo vlastní 10,5 akcie této společnosti, má tedy nárok na dividendu ve výši 52,5 € [5*10,5].

„Transakce nákupu frakčních akcií se uskutečňuje ve dvou fázích. Klient koupí 2,7 akcií společnosti XYZ. My provedeme dvě transakce – jednu na nákup 2 celkových akcií a druhou na nákup 0,7 akcie. Z pohledu klientského rozhraní se to bude jevit jako jedna transakce, přestože v podrobném zobrazení bude moci vidět přesné rozdělení,“ vysvětluje Vladimír Holovka s následujícím upozorněním: „Tato forma transakce může mít za následek, že se neprovede okamžitě.“

Frakční akcie [FA] vydává XTB na základě fiduciárního práva na zlomky k akciím a ETF. FA nejsou samostatným finančním nástrojem. Seznamte se s FA s XTB! >

Zdůrazňuje, že u XTB mají investoři nulové poplatky za investování do akcií a ETF při měsíčním obratu do 100 000 eur [cca 2 347 000 Kč]. Při měsíčním objemu nad tento limit investoři platí 0,2 procenta [min. 10 EUR].

–Adman’s Choice– 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here