Hnutí SPD má 10 232 členů. Přijetí trvá i dva roky

1518
SPD
Ing. Radovan Vích působí jako poslanec SPD od října 2017. Je také předsedou Programové komise hnutí SPD a expertem hnutí na armádu. / Foto: SPD

„Pokud někdo chce opravdu věci změnit a posunout dále, je vstup do jakéhokoliv politického subjektu základním předpokladem,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie [SPD] Radovan Vích.

Kolik členů má aktuálně vaše hnutí. Kolik jich loni přibylo, případně ubylo? Jak tento výsledek hodnotíte?

Hnutí SPD má k dnešnímu dni 10 232 členů. Evidujeme trvale mírný nárůst. V loňském roce přibylo 250 členů a ubylo 123 členů. Svědčí to o čím dále větší podpoře našeho vlasteneckého programu ze strany občanské veřejnosti. Tento výsledek považujeme za velmi dobrý.

Jak dlouho v průměru trvá, než přijmete nového člena od podání přihlášky do SPD?

Je to případ od případu. Obecně je minimální doba na přijetí ohraničena na dva roky. Tato doba může být v odůvodněných případech zkrácena. Návrh na zkrácení této doby zasílají orgány hnutí k rozhodnutí Předsednictvu hnutí, které rozhoduje o přijetí.

Jaké nároky máte na nového člena?

Nejdříve žadatel vyplní formulář k registraci s kontaktními a osobními údaji. Vše probíhá tak, aby byly dodrženy veškeré zásady ochrany osobních údajů [GDPR]. Tyto údaje následně posoudí jednotlivé místně příslušné orgány hnutí a uskuteční se schůzka se žadatelem. Na této schůzce se provede registrace, ve které žadatel oproti předložení občanského průkazu podepíše papírovou přihlášku. V ní jsou spolu s jeho osobními údaji doplněny další doplňující údaje.

Nového člena do KDU-ČSL přijmeme v řádu týdnů >

Co následuje pak?

Žadatel při pohovoru vyjádří i své představy o své podpoře hnutí. Záleží také na věku, vzdělání, zaměstnání, bydlišti, zdravotním stavu, rodinné situaci a podobně. Při podpisu žadatel zároveň potvrdí, že údaje na přihlášce uvedl pravdivě. Následně mu vydáme členskou legitimaci člena-čekatele. A začíná běžet zmíněná minimální dvou letá čekací lhůta.

SPD odmítá agenty StB

Koho jistě vezmete, koho nevezmete?

V hnutí SPD nemáme žádná zásadní omezení na přijetí členů-čekatelů. Je to v pravomoci Místních klubů, které by měly jednotlivé žadatele znát nejlépe. V hnutí SPD všichni kandidáti ale i podepisují čestná prohlášení, že nebyli pravomocně odsouzeni za násilnou a majetkovou trestnou činnost, nebyli agenti StB [narozeni do roku 1972] a nejsou trestně stíháni. Tak by to ale mělo být u všech kandidujících subjektů.

Provádíte aktivní politiku k náboru nových členů?

Online, přes webové stránky hnutí a také v našich kancelářích v regionech, případně na petičních stáncích. Lidé nás kontaktují i přes sociální sítě.

STAN má 2 200 členů. Přijetí trvá zhruba tři měsíce >

Proč se v Česku podle vás říká, že „solidní člověk do politiky nevleze“?

Tento názor je důsledkem politiky stran a hnutí, které byly od roku 1990 v důsledku divoké privatizace různě zainteresovány do celé řady kauz spojených s korupcí. Padly zde i pravomocné rozsudky. Církevní restituce a dotační podvody to následně dorazily. Takže nechuti občanů vstoupit do politiky rozumím. Na druhou stranu, pokud někdo chce opravdu věci změnit a posunout dále, je vstup do jakéhokoliv politického subjektu základním předpokladem. Diskuse a nadávání na politiku a politiky na pracovišti a účast na demonstracích jsou bezpochyby správné, ale teprve volby rozhodují. A kandidátky do voleb podávají výhradně politické subjekty a nikoliv ti, kteří plamenně hovoří anebo se účastní demonstrací.

Pracujeme i s mladými SPĎáky

Co musí splnit, čím si musí projít, váš člen, aby se dostal na kandidátku SPD ve volbách? Jakým způsobem sestavujete kandidátky?

Musí být takovými členy, kteří mají důvěru orgánů hnutí. Kandidáty navrhují Místní, Oblastní a Regionální kluby a doporučují je ke schválení Předsednictvu hnutí jednotlivé konference. Při sestavování kandidátních listin zachováváme princip proporcionality.

TOP 09 2 267 členů. Nováčka příjme i do 40 dnů >

Je SPD otevřena novým členům? Pokud ano, čím byste mě o tom přesvědčili?

Nevidím jediný důvod, že tomu tak není. Pracujeme třeba i s mladými SPĎáky. Jsme transparentním demokratickým hnutím a může se k nám přihlásit každý občan starší 18ti let. V průběhu čekací doby dostane příležitost se projevit.

Piráti mají 1 180 členů. Přijetí trvá devět měsíců >

Mají lidé zájem o vstup do SPD, případně obecně do politických stran? Jak moc zájem o vstup do SPD ovlivňují výsledky voleb?

Ano, zájem vstupu do hnutí SPD je mírný, ale trvalý. Ostatní strany se podle mých informací spíše potýkají s trvalým poklesem. Čemuž se v případě politiky stávající pětikoalice vůbec nedivím. Máme vybudovány funkční stranické struktury na všech úrovních, regionální, oblastní, místní. Máme dobrý vlastenecký program, poslance a charismatického a pracovitého předsedu, který dokáže oslovovat a zaujmout svými názory širokou veřejnost. To ovlivňuje výsledky voleb.

Kdo je pracovitý a má předpoklady…

Je podle vás důležité, aby politické strany obměňovaly svou členskou základnu? Pokud je to důležité, proč vidíme v SPD, ale i dalších politických subjektech, ve vrcholových funkcích stále stejné tváře?

Lidé přicházejí a odcházejí. To je přirozený a normální efekt i u členské základny. Někteří členové měli třeba přehnané ambice, ale voliči demokraticky rozhodli jinak a třeba v jejich neprospěch. A tak odešli k jiným politickým stranám anebo úplně mimo politiku. Ti, kteří uspěli a třeba opakovaně, tak samozřejmě mají důvěru členské základny a jsou voleni do vrcholných pozic jednotlivými konferencemi. O všem rozhoduje u SPD každoroční celostátní konference, která je nejvyšším orgánem hnutí. A v době mezi konferencemi řídí SPD Předsednictvo hnutí. Pokud by Předsednictvo hnutí SPD nemělo důvěru orgánů hnutí, delegáti by ho nezvolili anebo ho dokonce odvolali. Tak tomu však v případě SPD není. Pokud se Předsednictvo hnutí SPD nemění, anebo pouze minimálně, je to důkaz, že má důvěru delegátů a orgánů hnutí podepřenou výsledky voleb, a to i v případě změn v členské základně.

ODS má 12 049 členů. Přijetí trvá v řádu nižších měsíců >

S čím vším – negativním i pozitivním – musí počítat člověk, který se rozhodne vstoupit do SPD a aktivně se politiky účastní?

Aktivita při získávání dalších členů na všech úrovních znamená soustavnou politickou práci. To je prosazování našeho programu na všech úrovních, a hlavně výborné volební výsledky. To jsou ale měsíce a roky mravenčí práce na úkor rodinného života. V rámci negativních reakcí je potřeba počítat s problémy na pracovištích, mediálními útoky a nenávistnými emaily, a to včetně dopadu na rodinné příslušníky. Pokud jste pracovitý a máte předpoklady organizátorské a řídící práce, jste přesvědčivý a odborně zdatný ve své profesi, máte schopnosti obhájit své názory před médii, máte splněny základní podmínky úspěšného politika. Čím více takovýchto osobností, tím lépe pro hnutí.

Daniel Tácha

Pozn. red.: Protože téma personální obměny v tuzemských politických subjektech považujeme za důležité, v následujících dnech publikujeme obdobné rozhovory i se zástupci ostatních parlamentních stran a hnutí. Zde jsou již publikované odpovědi KDU-ČSL. A zde jsou odpovědi Starostů a nezávislých. Na tomto odkazu pak odpovídá zástupkyně Pirátů. Zde jsou odpovědi ODS.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here