Česká pirátská strana má 1 181 členů. Přijetí trvá devět měsíců

1265
Ceska_piratska_strana
Pirátská poslankyně Klára Kocmanová patří v Poslanecké sněmovně PČR k nejmladším. Je jí 31 let. / Foto: Česká pirátská strana

„Kandidátky sestavujeme v demokratických a transparentních primárních volbách. V nich ani členství ve straně není nutnou podmínkou,“ popisuje pro FinTag.cz, jak Česká pirátská strana sestavuje kandidátky, její poslankyně Klára Kocmanová.

Kolik členů má Česká pirátská strana? Kolik vám jich přibylo, případně ubylo loni?

Aktuálně máme aktivních 1 181 členů. Dalších 96 lidí má členství pozastaveno. Počet členů za rok 2022 vůči předchozímu období mírně vzrostl. Nových členů přibylo 134. Ukončených členství evidujeme 79.

Považujete tato čísla za dobrá?

Považuji je za dobrá. Určitě se budeme nadále soustředit na podporu růstu členské základny. Ale velmi důležití jsou pro nás také registrovaní příznivci, nebo další dobrovolníci, kteří nijak registrovaní nejsou, ale přesto nám věnují svůj čas a pomáhají různými způsoby. Ať už například svou odborností, nebo organizací různých eventů apod.

Jak dlouho trvá, než přijmete do strany nového člena od podání přihlášky?

Není to jen otázka stranických procesů, ale také spolupráce zájemce o členství. Doba se také různí podle aktivity konkrétních místních a krajských sdružení. Průměrně trvá přijetí nové členky nebo člena devět měsíců.

Nového člena do KDU-ČSL přijmeme v řádu týdnů >

Jaké nároky máte na nové členy? Jak je prověřujete, jaké podmínky musí splnit?

Neklademe zájemcům o členství žádné překážky. Musí být splněny základní podmínky, tedy členem strany může být pouze občan starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům, není členem jiné strany nebo politického hnutí, souhlasí s programovými cíli České pirátské strany, zaváže se podporovat programové cíle dle stanov a nebyl v minulosti ze strany vyloučen. V posledním případě může náš republikový výbor rozhodnout, že člen může být i po vyloučení znovu přijat.

Česká pirátská strana “přijme” přihlášku hned

Máte za to, že je vaše strana otevřena novým členům? Pokud ano, čím byste mě o tomto přesvědčili? Jaký byste mi dali argument? 

Rozhodně ano. Naše setkávání jsou otevřena veřejnosti. V místě, kde žijete, můžete přijít a rovnou se zapojit do diskuze o věci, kterou chcete řešit. A pokud stejně jako my chcete vzdělanou, informovanou a digitálně propojenou společnost, která dbá na udržitelnost, můžete se rovnou na místě zapojit. O členství můžete požádat klidně hned, ale můžete se zapojit i bez toho a požádat o něj klidně až později. Smysluplná změna ve společnosti, boj proti korupci, udržitelná budoucnost to jsou argumenty, které třeba přesvědčily mě.

Provádíte aktivní politiku k náboru nových členů?

Růst členské základny podporujeme v rámci kampaní do systému Nalodění, aktivit Mladého Pirátstva, Seniorů na palubě, krajských a místních sdružení. Členky a členové strany se setkávají s veřejností za účelem propagace a diskuze pirátských myšlenek a přirozeně tak dochází i k přijímání nových členů. Lidí, kteří se chtějí aktivně zapojit do politiky na jakékoli úrovni. Stejně tak propagujeme náš program a cíle i na sociálních sítích, kde máme v součtu desetitisíce sledujících. Někteří z nich se v online prostoru “proklikají” až do našeho systému Nalodění. Tam se mohou registrovat jako zájemci o členství, nebo třeba také jako odběratelé našich newsletterů.

STAN má 2 200 členů. Přijetí trvá zhruba tři měsíce >

Co musí splnit, čím si musí projít váš člen, aby se dostal na kandidátku ve volbách? Jakým způsobem sestavujete kandidátky? 

Kandidátky sestavujeme v demokratických a transparentních primárních volbách. V nich ani členství ve straně není nutnou podmínkou. Kandidátka nebo kandidát musí ale představit své postoje, názory, schopnosti, vůli naplňovat schválený program a řídit se základními pirátskými principy. Členská základna na základě kandidátských řečí a doplňujících dotazů a odpovědí na ně rozhodne v hlasování, kdo a na jakém místě kandidátní listiny bude. To vše probíhá online na našem internetovém fóru, je možné se tedy na ten proces podívat i zpětně přímo tam.

Lidi zklamalo velké množství korupčních kauz

Proč se podle vás v Česku říká, že „solidní člověk do politiky nevleze”?

Podle mě je tento postoj vůči politice a politikům v ČR daný tím, že snad všechny z nás zklamalo velké množství korupčních kauz, které se v politice od devadesátých let objevilo. Bylo tu mnoho politiků nebo hnutí, kteří působili dobře, dali lidem nějakou naději a následně vyšlo najevo, že si velká část z nich například přihrávala veřejné zakázky, nebo si ulili na své účty obrovské částky veřejných peněz. Nedivím se, že do takového prostředí se solidní člověk zdráhá vstoupit. Piráti jsou ale jediná strana, která má už bezmála 14 let čistý štít. Proti korupci bojujeme a prosazujeme co největší transparentnost. Tak to máme i v rámci nastavení uvnitř strany.

ODS má 12 049 členů. Přijetí trvá v řádu nižších měsíců >

Čím dalším si vysvětlujete nechuť pro aktivní účast v politice?

Současně aktivní zapojení do politiky také znamená pro řadu lidí nutnost vystoupení z komfortní zóny. Veřejně činný člověk musí umět své postoje a činnost nejen obhájit, ale leckdy je vystaven i poměrně nevybíravé kritice či útokům od odpůrců. Nezřídka i výhrůžkám. To je psychicky velmi náročné. Zároveň, pokud se chci politické práci opravdu zodpovědně věnovat, znamená to i velkou časovou investici.  Jde ale pořád o službu společnosti, lidem a místu, která má smysl.

Láká Česká pirátská strana nové členy? Jak moc tento zájem ovlivňují výsledky voleb?

Zájem o politiku obecně ovlivňují výsledky voleb, ale také předvolební období, kdy se o politice jako takové více mluví. Lidé určitě chtějí, aby někdo ve veřejném prostoru prosazoval právě jejich názor a podle toho si často vybírají strany, které podpoří ve volbách. Vstup do strany nebo aktivní podpora nějaké politické strany už myslím vyžaduje plný soulad s hodnotami a programovými cíli jednotlivých stran a hnutí. K nám lidé vstupují ze stejného důvodu. Ztotožňují se s tím, že prosazujeme otevřenost, bojujeme proti korupci a chceme demokratickou, svobodnou, vzdělanou a spravedlivou společnost.

Vzájemně se podporujeme v kandidatuře

Je podle vás důležité, aby politické strany obměňovaly členskou základnu? Pokud je to důležité, proč vidíme ve vaší politické straně, samozřejmě i dalších stranách, ve vrcholových funkcích stále stejné tváře? 

Do politiky přicházejí nové tváře, které mají možnost se zapojit a být zvoleny do veřejných funkcí. U nás pro to nejsou kladeny jakékoliv překážky. Naopak se vzájemně podporujeme v kandidatuře. Samozřejmě ale členská základna v primárních volbách také nějakým způsobem oceňuje práci obhajujících politiků. K tomu přispívá i fakt, že naši politici, kteří se denně objevují v médiích, jsou poté více známí nejen ve veřejném prostoru, ale také pro naše členky a členy.

Hnutí SPD má 10 232 členů. Přijetí trvá i dva roky >

S čím vším musí počítat člověk, který se rozhodne vstoupit k Pirátům a zároveň se aktivně politiky účastní? 

Politik dělá práci, která jemu samotnému dává smysl. V ideálním případě by měl přemýšlet dlouhodobě, nad rámec jednoho volebního období, aby to bylo skutečným přínosem pro budoucnost naší společnosti a země. Z praktického hlediska může počítat s podporou strany, jejích expertních týmů a dalšího zázemí. Musí být samozřejmě také schopen odolávat tlaku konkurenčních názorů. Což by mohlo být vnímáno jako negativum, ale většinou jde o běžný střet v demokratické diskuzi.

Tedy samá pozitiva?

V některých případech se však může jednat o nevhodné způsoby komunikace, včetně osočování ze strany některých extremistických jednotlivců či skupin, kteří se nebojí uchylovat se ke lžím a podvodům s cílem oponenta poškodit. Přesto, že se to v politice děje, rozhodně to ale není v pořádku a proti tomu musíme bojovat. Příkladem je aktivita dezinformátorky Nely Liskové v roce 2019. Ta opakovaně na internetu sdílela lživý text, že chce pirátská poslankyně Olga Richterová do Česka přijmout tisíce uprchlíků z Afriky a rozdat jim startovací byty pro mladé.

Richterová nemá odvahu dělat, natož dělat to, co je správné

Soud rozhodl ve prospěch Olgy Richterové, odškodné v těchto dnech odesílá neziskovým organizacím, které bojují s dezinformacemi, násilím, či podporují mediální vzdělávání na školách.

Daniel Tácha

Pozn. red.: Protože téma personální obměny v tuzemských politických stranách a hnutí považujeme za důležité, v následujících dnech publikujeme obdobné rozhovory i se zástupci ostatních parlamentních stran. Zde jsou již publikované odpovědi KDU-ČSL. A zde jsou odpovědi Starostů a nezávislých. Zde jsou odpovědi ODS. Na tomto odkazu odpovídá zástupce SPD.

2 KOMENTÁŘE

  1. Státních úředníků májí zřejmě již Piráti více jak 1181 členů.Samozřejmě nahrazují státní úředníky CSSD.Nic pozitivního s nimi nepřišlo do státní správy ,jen nezodpovědný svázácký entuziasmus ,který také skončí.Občaně začínají mít jasno, komu dali své hlasy v minulých volbách do PČR.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here