ODS má 12 049 členů. Přijetí trvá v řádu nižších měsíců

718
ODS
Mluvčí Občanské demokratické strany [ODS] Jakub Skyva / Foto: ODS

„ODS v nejrůznějších oblastech připravovala pevné základy pro vznik úspěšné země, jakou dnes Česká republika bezpochyby je. To znamená, že naše ODS má novým členům co nabídnout,“ říká pro FinTag.cz mluvčí ODS Jakub Skyva.

Kolik členů má aktuálně Občanská demokratická strana?

ODS měla při poslední úpravě evidence v květnu 2022 celkem 12 049 členů.

Kolik členů ODS přibylo, případně ubylo v loňském roce?

Aktuální čísla aktualizujeme vždy v závěru května každého roku.

Jak dlouho trvá, než přijmete nového člena do ODS od podání přihlášky?  

Přijetí nových členů zpravidla uskutečňujeme na úrovni místních sdružení. Je to proto vždy individuální, podobně jako proces přijmutí. V průměru ale můžeme počítat v řádu nižších jednotek měsíců.

Nového člena do KDU-ČSL přijmeme v řádu týdnů >

Jaké nároky máte na nového člena?

Jsme demokratickou stranou, která se vždy opírala o pevné hodnoty svobody, demokracie, ale i důvěry ve své členy. ODS je dlouhodobě otevřena všem pravicově smýšlejícím lidem, jež o to členství svobodně projeví zájem. Není jim stav naší země lhostejný a chtějí být svému blízkému i vzdálenějšímu okolí některak prospěšní.

Proces sestavování kandidátek je vždy individuální

Provádíte aktivní politiku k náboru nových členů?

Zájemcům o členství v ODS jsme dlouhodobě otevřeni. Aktivní nábor nových členů ale neprovádíme. Pro členy, sympatizanty nebo veřejnost ale pravidelně v regionech organizujeme různé veřejné akce, jako například poslední besedy s osobnostmi pravicové politiky, které se nám osvědčily. Naši aktivní členové na místních úrovních zároveň pravidelně pořádají nejrůznější platformy komunitního setkávání. Což v místech našeho působení považujeme za mimořádně důležité.

STAN má 2 200 členů. Přijetí trvá zhruba tři měsíce >

Proč se podle vás v Česku říká, že „solidní člověk do politiky nevleze“?

Právě kontinuální práce politiků, jejich konkrétní činy a otevřená komunikace, může být dalšímu očišťování slova „politika“ nápomocna. Na druhé straně je i vnímání politiky a státu samotnými občany, například v otázkách role a funkce státu, jak má být občan státu prospěšný, a naopak stát lidem.

TOP 09 2 267 členů. Nováčka příjme i do 40 dnů >

Co musí splnit, čím si musí projít, váš člen, aby se dostal na kandidátku ve volbách?

Proces sestavování kandidátek je vždy individuální, a to s ohledem na význam a specifika jednotlivých voleb. Kandidátka by měla být vyvážená a neměly by na ní chybět osobnosti veřejného i komerčního sektoru, lidé erudovaní v různých oborech, se zkušenostmi, zároveň na kandidátkách pokládáme za důležité otevírat příležitosti nestraníkům nebo mladým lidem.

Vedle členství si dnes vážíme i celé řady podporovatelů

Mají podle vás lidé zájem o vstup do ODS, obecně do politických stran?

Počet zájemců o členství v politických stranách klesá. A to nejenom v České republice, je to celoevropský trend. Vedle členství si tak dnes vážíme i celé řady podporovatelů. Například pravidelný newsletter, který vydáváme v počátku nového týdne, odebírá přes dvacet tisíc členů nebo sympatizantů.

Piráti mají 1 180 členů. Přijetí trvá devět měsíců >

Máte za to, že je vaše strana otevřena novým členům?

Občanská demokratická strana je tradiční stranou, v současné době jedinou kontinuálně a nepřetržitě zastoupenou stranou v českém Parlamentu. ODS v době vzniku samostatné České republiky sehrála důležitou roli. V nejrůznějších oblastech připravovala pevné základy pro vznik úspěšné země, jakou dnes Česká republika bezpochyby je. To znamená, že naše ODS má novým členům co nabídnout. Je to především zázemí více než třicet let úspěšně fungující strany, její konzistentní směr s jasnou ideologií, pravicový směr, osobnosti na místních, celostátních i mezinárodních úrovních.

Jak moc zájem o vstup do ODS ovlivňují výsledky voleb? 

Výsledky voleb zájem členství ovlivňují, ale ne natolik. Ve společnosti spíše krátkodobě podporují zájem o politické strany nebo konkrétní osobnosti politického sektoru.

Hnutí SPD má 10 232 členů. Přijetí trvá i dva roky >

Je podle vás důležité, aby politické strany obměňovaly svou členskou základnu? Pokud je to důležité, proč podle vás vidíme v ODS, samozřejmě i v dalších politických stranách, ve vrcholových funkcích stále stejné tváře? 

Členská základna je živý organismus. Lidé přicházejí, z různých důvodů zase odcházejí. Podobně je to u vámi zmiňovaných vrcholových funkcí. Pokud v naší straně nacházíme „stále stejné tváře“, jsou úspěšnými představiteli. Dlouhodobě si získávají podporu občanů, kteří je v řádných demokratických volbách zvolí, ale i podporu spolustraníků, protože dlouhodobě prochází primárními volbami.

Daniel Tácha

Pozn. red.: Protože téma personální obměny v tuzemských politických subjektech považujeme za důležité, v následujících dnech publikujeme obdobné rozhovory i se zástupci ostatních parlamentních stran a hnutí. Zde jsou již publikované odpovědi KDU-ČSL. A zde jsou odpovědi Starostů a nezávislých. Na tomto odkazu pak odpovídá zástupkyně Pirátů. A zde pak zástupce SPD.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here