Marcel Vanduch: I investiční ETF platformy mají svůj marketing

960
investicni
Marcel Vanduch / Foto: Partners Financial Services

Na českém trhu fungují investiční platformy, které nabízejí investovat do nízkonákladových burzovně obchodovaných fondů [ETF]. Jejich zástupci, jak jsme si mohli přečíst na FinTag.cz, tvrdí, že nad ně není. Já si to ale nemyslím.

Platformy typu Portu, Fondee, Indigo nabízejí v rámci svých možností velmi dobře diverzifikovaná portfolia nastavená v různé dynamice. Od konzervativního řešení s minimem akciové složky až po vyloženě dynamické akciové. Případně nabízejí z velké části „jen“ akciové řešení.

Na druhou stranu mnoho poradenských skupin nabízí složení portfolií z aktivně řízených podílových fondů. Ty jsou sice nákladově dražší, protože zohledňují cenu za aktivní správu investice, ale právě díky této správě mají potenciál poskytnout investorům vyšší výkonnost. A to i při vyšších nákladech, než mají nízkonákladové ETF, které pouze kopírují daný index.

Aktivní správa vs. kopírování trhu

Samozřejmě, že velkým tématem je srovnávání výkonnosti ETF s aktivně řízenými fondy. Ano, řádově 80 procent nízkonákladových fondů ETF vykazovalo v posledních letech vyšší výkonnost než fondy aktivně řízené. Také je ale třeba si říci, co a s čím srovnáváme. Na trhu je mnoho průměrných a podprůměrných fondových správců, ale i existuje, jak už ostatně vyplývá ze statistiky, 20 procent vysoce kvalitních fondových správců. A ti i přes vyšší náklady vykazují srovnatelné nebo vyšší výkonnosti než burzovně obchodovatelné fondy ETF. Na českém trhu jsou to desítky až stovky fondů. To je dostatečný prostor pro kvalitní poradenský přístup při stavbě fondových investičních portfolií.

Primárně se zabýváme tvorbou portfolií z aktivně řízených fondů. Ty analyzujeme z fondů nabízených na nezávislém trhu. Například v posledních pěti letech námi sestavovaná typická portfolia vykazovala lehce vyšší výkonnosti než portfolia z platformy Portu i včetně započtených nákladů na úrovni aktivně řízený fond/ETF.

Zdůrazňování výhod aktivní správy investic je jen marketing

Určitě netvrdím, že tak to bude vždy. Avšak je to jedno z vodítek, že „dražší“ aktivní správa na úrovni fondů nemusí vést k nižší výkonnosti. Přesto ale mohu říci, že z pohledu výkonnosti lze při kvalitní analýze sestavovat na nezávislém trhu portfolia z aktivně řízených fondů, která mají minimálně srovnatelný výnosový potenciál a jsou konkurenceschopná k portfoliím složeným z ETF. A to třeba i kvůli tomu, že investiční platformy pracují pouze s omezeným množstvím ETF. Mohl bych přidat i pár konkrétních srovnání, ale zde není prostor pro dostatečnou analýzu.

Investiční platformy: Jak je to reálně s poplatky

Rád bych v této souvislosti také uvedl, že rétorika správců investičních platforem, že aktivně řízené fondy mají celkovou nákladovost TER 2,5 až tři procenta je z mého pohledu lehce zavádějící. Ano, s touto nákladovostí se u některých fondů setkáte. My ale při analýze „solidních“ akciových fondů na trhu většinou vybíráme řešení s celkovou nákladovostí ve výši 1,7 až 2 procenta p.a. Přičemž i na úrovni ETF se setkáme s nákladovostí většinou 0,05 až 0,7 procenta p.a. Samozřejmě, že všechny tyto náklady se reálně promítají do výkonnosti daných fondů. Ale jak již zmiňuji výše, u aktivně řízených fondů nemusí tyto vyšší náklady vždy vést k nižší výkonnosti.

Zásadní rozdíly spařuji v poplatcích investičních platforem, které investoři platí mimo úroveň aktivně řízených/ETF fondů. Tyto poplatky se tedy nezapočítávají přímo do výkonnosti. Konkrétně mluvím o poplatcích za komunikaci s poradcem/chatem, za nastavení investice, za možný rebalancing a podobně.

Investice: Aktivní přístup je v turbulentní době i rizikovější

Zatímco aktivně řízené fondy tyto poplatky nejčastěji řeší vstupním poplatkem, investiční platformy je „skrývají“ v poplatku z objemu investice každý rok. U Portu je to 0,6 až 1 procento p.a., u Fondee 0,9 procenta p.a. a Indigo si řekne rovnou o jedno procento.

Tristní pak je, když investiční platformy poplatky za tyto služby staví na stejnou úroveň jako poplatky za aktivní správu podílových fondů. Aktivní správa [portfolio management] se děje na „denní bázi“, a hlavně náklady na tuto činnost jsou již započítány ve výnosech/cenách daných řešení. Neplatí se tedy zvlášť.

Sečteno a podtrženo

Rozumím důvodům rétoriky zástupců investičních platforem na FinTag.cz. Snaží se získat nové klienty. Nelíbí se mi ale, když se míchají hrušky s jablky. Pokud bych měl závěrem srovnat a shrnout možnosti „ETF platforem“ s možnostmi stavby portfolií z aktivně řízených fondů, pak bych uvedl následovné:

  • Není problém sestavit dostatečně diverzifikovaná portfolia z ETF i aktivně řízených fondů se srovnatelným výnosovým potenciálem.
  • Neupírám nižší náklady na ETF, ale zdůrazňuji výhodu aktivní správy podílových fondů. A ta oproti uvedeným platformám spočívá ve výrazně širším výběru fondů pro kvalitní analýzu a díky aktivní správě je výnosový potenciál vyšší, než je pouhé kopírování indexů.

Z výše uvedeného se určitě dá říci, že v obou případech jde o srovnatelné varianty. Zásadní problém však stále spatřuji v poplatcích „mimo úroveň fondů“. Pokud totiž lze sestavit z aktivně řízených fondů dostatečně diverzifikovaná investiční portfolia, která i přes vyšší náklady zajistí investorům alespoň srovnatelný výnos, pak kvůli poplatkům „mimo úroveň fondů“ nabízejí „ETF platformy“ pro dlouhodobé investory velmi drahou službu. Například 1% trvale placený poplatek ročně z objemu prostředků pod správou vyjde v čase na mnohem více než například vstupní jednorázový 4% poplatek z objemu investované částky.

Marcel Vanduch, investiční analytik společnosti Partners Financial Services a.s.

1 komentář

  1. “Například 1% trvale placený poplatek ročně z objemu prostředků pod správou vyjde v čase na mnohem více než například vstupní jednorázový 4% poplatek z objemu investované částky.”

    Proto si ke 4 % vstupáku ještě účtujeme 1,7 – 2 % trvale placený poplatek, který ale klient “nevidí”….

    Bože, ať už prosím podobným šméčkám odzvoní.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here