Zdůrazňování výhod aktivní správy investic je jen marketing

437
investic
Zakladatel a šéf investiční platformy Portu Radim Krejčí / Foto: Portu

S investičními platformami se v poslední době roztrhl pytel. Vše vypadá velice výhodně. Jak si ale stojí tyto platformy z hlediska poplatků a zhodnocení investic skrze nákupy ETF? FinTag.cz se ptal šéfa investiční platformy Portu Radima Krejčího.

Jak vypadá vaše poplatková politika? Za co a kdy investor platí na vaší platformě?

Naše poplatková struktura je jednoduchá, účtujeme si jeden poplatek za správu portfolia. Klienti neplatí žádné vstupní, výstupní a výkonnostní poplatky nebo marže při konverzi měn. Nemají horší spready na cenách cenných papírů. Neplatí navíc ani žádné transakční poplatky nebo poplatky za úschovu cenných papírů. Poplatek za správu se hradí jednou měsíčně jako procento z hodnoty portfolia. Nejnižší poplatek činí 0,25 procenta p.a., tedy 0,021 procenta měsíčně. Hlavní poplatek činí 1 procento p.a. Klienti také využívají různých slev a odpuštění poplatků po určité období díky referenčnímu programu. Když tedy vše propočteme na efektivně skutečně placené poplatky, tak se v průměru dostáváme na číslo 0,6 procenta p.a.

Pokud byste měl srovnat výši vašich poplatků s poplatky podílových fondů, dejme tomu na desetiletém horizontu, kde investor zaplatí více?

Ve velké většině případů zaplatí více u podílových fondů, navíc při nižší výkonnosti srovnatelných fondů. Vezmeme-li například největší český fond ČSOB Bohatství, tak u něj je podle zveřejněných dokumentů nákladovost 2,23 až 3,43 % ročně. U nás se tato nákladovost reálně pohybuje kolem 0,8 procenta ročně. To i při započtení TER našich ETF. U dalšího velkého fondu, TopStocks od Erste, je uváděna nákladovost 2,9 procenta až 5,2 procenta ročně, podle doby držení.

ETF zůstávají z hlediska investic dále zajímavé

Jak si investor ve vaší platformě volí portfolio? Z čeho se hlavně skládá?

Portfolio na míru se skládá z ETF nástrojů pokrývajících akciovou složku, dluhopisovou složku i komoditní nebo třeba i realitní složku. Většině investorů na Portu je portfolio složené na míru rizikovému profilu, investičnímu horizontu a cílům investora. Investor si u takto navrženého optimálního portfolia může upravit předpokládanou délku investování. S tím souvisí i možnost upravit si rizikovost. Volba agresivnější nebo naopak konzervativnější varianty z dostupné škály. Pokročilejší investoři si mohou poskládat tematické portfolio podle sebe nebo investovat i do alternativních aktiv.

Marcel Vanduch: I investiční ETF platformy mají svůj marketing

Máte za to, že investice do ETF při současné a očekáváné situaci na trzích jsou a budou bez aktivní správy výhodné?

Domnívám se, že budou pro dlouhodobého investora i nadále velmi zajímavé. A navíc, s ohledem na poklesy za poslední rok, dokonce výhodné, protože se nakupuje se slevou oproti maximálním hodnotám indexů. Takže kdy jindy začít investovat než nyní. A s aktivní správou bych byl velmi opatrný. Nevěřím, že jsou aktivní manažeři i v současné době schopni prognózovat trh, vybírat jednotlivé sektory nebo dokonce tituly. I sami drobní investoři to nedokáží už vůbec a výjimky jen potvrzují pravidlo.

Přímý nákup akcií je vůbec nejrizikovější

Mnozí analytici přesto tvrdí, že na trzích skončila doba “jednoduchého” investování, kdy trhy jen rostly, a tak se vyplatily ETF. Naopak doporučují aktivní správu podílových fondů či přímé nákupy ze strany investorů bez prostředníků.

Nevidím důvod, proč by taková doba měla končit. Výhoda pasivního investování je patrná i na klesajících trzích. Aktivní manažeři, navzdory tvrzením některých analytiků, nejen že nedokážou generovat nadvýnos na rostoucích trzích, ale nedaří se jim to ani při poklesech. Data nepotvrzují, že by aktivní management obecně na klesajících trzích dosahoval lepších výsledků. To platí pro aktivně řízené podílové fondy. A platí to ještě více pro individuální investování napřímo.

Proč myslíte?

Pokud někdo laické veřejnosti radí, že si má sama vybírat konkrétní akcie, tak to dokonce považují za velmi nezodpovědné a nebezpečné. Lidé potom inklinují k tomu, že si koupí několik akcií na tradingové platformě s “nulovými” poplatky. Jejich investice je vysoce riziková a není diverzifikovaná. Moc tomu nerozumí, vidí pokles a od investic se na dlouhou dobu odvracejí. A to je velká škoda.

Zdůrazňování aktivní správy investic je hlavně marketing

Fakt je ale ten, že trhy nyní příliš nerostou a jsou volatilní. Jak se s tím srovnává vaše platforma a investice do ETF?

Samozřejmě, že investory trápí poklesy na trzích, ale vzhledem k tomu, že dnes nevykazují aktivní manažeři lepších výsledků než pasivní investování, nemohu potvrdit, že bychom ztráceli v rámci Portu na atraktivitě. Obecně je patrný pokles zájmu lidí o investování. To se ale pojí spíše s vysokou inflací, nejistotou, obavami a nízkou investiční gramotností. Jistě, nezažíváme takový boom jako v době covidu, ale i nadále jako Portu rosteme.

Vy byste tedy na doporučení zástupců podílových fondů nedal?

Vždy, když čteme doporučení nějakého portfolio manažera využívat aktivní správu, je třeba si uvědomit, že právě ta bývá zdrojem jeho vlastního příjmu. Je to jejich forma marketingu vlastních produktů. Úplně stejné doporučení a rady dávali zastánci aktivní správy v průběhu posledních 15 let prakticky neustále. Vždy měla přijít doba, kdy se bude více dařit aktivní správě a kdy investování do ETF přestane být výhodné. Stačí se však podívat na statistiky třeba za 10, 15 let a jasně vidíme, že opak byl pravdou. A to i přes současné poklesy.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here