5x o tom, kdy a proč opustit svou obchodní strategii

128
obchodni
Ilustrační foto: XTB

Obchodování na finančních trzích je často vnímáno jako kombinace vědy a umění. Klíčovým prvkem úspěšného obchodování je obchodní strategie, jíž se trader řídí při volbě i provedení svých obchodů.  

Obchodní strategie poskytuje celkový rámec pro výběr a způsob provedení obchodů na finančních trzích, shodují se odborníci. Strategie definuje pravidla pro vstup, výstup, řízení pozice a v neposlední řadě také riziko a money management.

„Obchodní strategie může být úspěšná po nějaký čas, ale není věčná. Je nezbytné, abychom rozpoznali signály, které naznačují, že nastal čas na revizi své strategie,“ upozorňují analytici brokerské společnosti XTB.

Bez zcela pevné strategie se podle nich trader ale vystavuje riziku náhodného obchodování. Což obvykle vede k významným ztrátám. Nicméně ne vždy se snadno rozhoduje, kdy je čas na změnu stávající obchodní strategie. Analytici XTB shrnuli pět situací, kdy nezbývá nic jiného, než přistoupit právě na změnu obchodní strategie.

Nedokážete dodržovat vlastní pravidla obchodní strategie

Jedním z prvních signálů, že byste měli přehodnotit svoji strategii, je zjištění, že nedokážete dodržovat vlastní pravidla. Možná máte strategii, která je definována příliš mnoha podmínkami, nebo jednoduše nemáte dostatečnou disciplínu pro její plnění. Pokud nacházíte víc a víc důvodů, proč porušovat svá pravidla, je to signál, že strategie pro vás možná není vhodná. Neuposlechnutí svých vlastních pravidel většinou vede k většímu množství ztrátových obchodů.

Strategie vyžaduje příliš neadekvátní množství úsilí

Některé obchodní strategie vyžadují nepoměrně mnoho času a úsilí k výsledkům. Například, pokud si vaše strategie žádá neustálé sledování trhu, ale vaše časové možnosti to nedovolují, asi se nabízí volba jiné strategie. Stejně tak, pokud množství signálů a potenciální zisk versus riziko neodpovídá času, který máte na trading, může být pro vás tato strategie nevýnosná.

Emoce příliš ovládají rozhodování

Emoce hrají téměř vždy velkou roli v obchodování, i když by neměly, a některé strategie mohou být psychicky náročné. Pokud zjistíte, že vaše emoce způsobují, že často přehlížíte svá pravidla nebo děláte chyby při realizaci strategie, přiznejte si, že na takto psychicky náročnou strategii ještě nejspíš “nemáte”. Podívejte se po jiné strategii, například na vyšších časových rámcích. Podobně to může být s velikostí kapitálu a samotného obchodu. Pokud psychicky nezvládáte takto velké pozice a velikosti zisků a ztrát vám způsobují neklidné spaní, snižte své úrovně velikosti pozic. Jen tím si obchodník vybuduje sebedůvěru na nižších objemech obchodů.

Když se změní poměry na trhu

Tržní podmínky se neustále mění. Co fungovalo v minulosti, nemusí fungovat v budoucnosti. Pokud obchodní strategie závisí na určitých předpokladech o volatilitě trhu, trendech nebo jiných faktorech, a tyto podmínky se změní, může to mít dramatický vliv na výkonnost vaší strategie. Je důležité být schopen rozpoznat, kdy došlo k trvalé změně a kdy je třeba přizpůsobit strategii novým podmínkám.

Prostě nevyděláváte, obchodní strategie nefunguje

Nejlepší způsob, jak zjistíme, zda je naše strategie stále funkční, je provedení analýzy obchodů na historických datech. Pokud již obchodujete podle nějaké strategie, ale až poté si uděláte analýzu historických obchodů na zpětných datech a zjistíte, že i přes možnou filtraci ztrátových obchodů strategie negeneruje zisk, hledejte jinou cestu. Obecně si můžeme říci, že čím jsou obchody krátkodobější, tím větší vzorek historických obchodů analyzujme a naopak. U intradenních obchodů je vhodné, když máme vzorek alespoň 100 obchodů v průběhu delšího času. Vzorek, který zahrnuje i různé situace na trhu, větší nebo menší volatilitu, trend, nebo naopak období bez trendu. U swingové strategie si uděláme obrázek již od 20, 30 nebo 50 obchodů.

–Adman’s Choice–

Pokud hledáte inspiraci pro Vaši novou strategii, XTB vypracovalo pro tento případ několik vzdělávacích kurzů. Mezi ty nejpopulárnější se v poslední době řadí například kurz Harmonic Trading nebo kurz Jak obchodovat na volatilních trzích.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here