Dluh českých vládních institucí rostl loni a roste i letos

147
dluh
Foto: Redakce FinTag

Eurostat ověřil loňský výsledek hospodaření českých vládních institucí. Potvrdil informaci Českého statistického úřadu [ČSÚ], podle kterého saldo vládních institucí skončilo loni schodkem 44,2 % hrubého domácího produktu [HDP].

Zadlužení sektoru vládních institucí vůči státnímu rozpočtu dosáhlo schodku 3,2 procenta HDP. Ještě v roce 2021 přitom činilo 5,2 procenta. Zatímco schodek vůči státnímu rozpočtu meziročně klesl o dvě procenta, celkové zadlužení stouplo o 2,2 procenta HDP. To je ze 42 procent na 44,2 procenta.

„Eurostat na základě pravidelných konzultací ověřil schodek hospodaření vládních institucí za rok 2022 ve výši 217,9 mld. Kč a zadlužení sektoru vládních institucí na úrovni 44,2 % HDP,“ potvrdila ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Helena Houžvičková.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček [+] nebo výpůjček [−] v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat [+] jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován [−].

Změna metodiky výpočtu

Zástupci ČSÚ dále uvedli, že na základě doporučení Eurostatu v Notifikačních tabulkách deficitu a dluhu vládních institucí změnili způsob zachycení transakcí týkajících se „Nástroje pro oživení a odolnost EU“ [Recovery and Resilience Facility]. Tato změna byla bez dopadu na deficit a dluh vládních institucí.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2019–2022
Jednotka Rok
2019 2020 2021 2022
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí mil. Kč 16 709 -329 216 -310 628 -217 932
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1 740 263 2 149 822 2 566 731 2 997 615
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP % 0,3 -5,8 -5,1 -3,2
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP % 30,0 37,7 42,0 44,2

[Zdroj: ČSÚ]

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku se ocenění provádí na bázi smluvního kurzu.

Dluh veřejných financí v celé EU

Eurostat včera [23.10.] zveřejnil předběžné údaje o zadlužení vládních institucí za celou EU v letošním roce. Zadlužení EU ve druhém čtvrtletí podle něj kleslo na 83,1 procenta HDP z hodnoty 85,9 procenta před rokem. Co se pouze eurozóny týče, její zadlužení se ve druhém čtvrtletí snížilo na 90,3 procenta z hodnoty 90,7 procenta na konci prvního čtvrtletí a 93,5 procenta před rokem. V České republice se zadlužení naopak dále zvýšilo. Ke konci druhého čtvrtletí dosáhlo 44,3 procenta HDP proti 43,5 procenta před rokem. Česko je druhou nejrychleji se zadlužující zemí EU.

Státní dluh dosáhl 43,1 % HDP. Nově ho ČR financuje i v dolarech

Nejvyšší zadlužení v EU má nadále Řecko. Činilo 166,5 procenta HDP. Přesto agentura S&P Global Ratings nyní zvýšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka na BBB-/A-3 se stabilním výhledem. Čímž zemi vrátila do investičního pásma. Stalo se to poprvé od dluhové krize v roce 2010. Za Řeckem následuje Itálie s hodnotou 142,4 procenta a Francie. V ní zadlužení dosáhlo 111,9 procenta HDP. Nad 100 procenty v poměru k výkonu ekonomiky je zadlužení celkem v šesti unijních zemích. Nejnižší zadlužení mělo na konci druhého čtvrtletí Estonsko s hodnotou 18,5 procenta, dále Bulharsko a Lucembursko.

Dluh veřejných financí za celou Evropskou unii ke konci druhého čtvrtletí v absolutních číslech stoupl na 13,67 bilionu eur [cca 336,4 bil. Kč]. Loni přesahoval 13,15 bilionu eur [cca 323,6 bil. Kč].

Země EU znovu otevřely téma koordinované fiskální politiky

V České republice státní dluh ve třetím čtvrtletí dosáhl 3,115 bilionu korun. Oproti druhému letošnímu čtvrtletí stoupl o 71 miliard korun. Od začátku letoška se státní dluh zvýšil o 220,2 miliardy korun. Minulý týden to uvedlo Ministerstvo financí ČR. Financování státního dluhu pokrývají střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here