Nová dorovnávací daň dolehne na velké firmy v daňových rájích

676
dorovnavaci_dan
Ilustrace: Institut pro regulaci hazardních her

Poslanci minulý týden [27.10.] ve 3. čtení schválili zákon o dorovnávací dani. Zákon zavádí dvě zcela nové daně s vlastními pravidly pro firmy s výnosem cca 18,5 miliardy korun ve dvou ze čtyř předcházejících zdaňovacích období.

Výběr nové dorovnávací daně ovlivní v příštím roce vyšší 21% daň z příjmu pro právnické osoby. Na dorovnávací dani tak stát nejspíš nevybere až šest miliard korun ročně, jak původně počítal, ale méně. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] nyní odhaduje, že to budou zhruba dvě miliardy korun. Mnohé firmy, kterých se dorovnávací daň týká, totiž odvedou více na dani z příjmů v poměru k výnosu. A tak se vyhnout novému zdanění. Dorovnávací daň se dotkne zhruba tří tisíc společností. Z toho 150 až 350 společností bude novu daň hradit. Dorovnávací daň na FinTag v základu shrnuje daňová poradkyně společnosti BDO Hana Veselá.

Příslušný návrh zákona dorovnávací daně vycházející z evropské směrnice zavádí novou povinnost primárně mateřským společnostem velkých nadnárodních a národních skupin odvádět dorovnávací daň v souladu s pravidly Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [OECD]. A to tím způsobem, aby za každou jurisdikci, ve kterých se tato skupina nachází, byla odvedena daň z příjmů minimálně 15 %. A to bez ohledu na to, zda se jedná o zemi, která evropskou směrnici implementovala nebo se připojila k pravidlům OECD.

Jednotlivé státy pak mají možnost uplatnit svoji tuzemskou dorovnávací daň. Pokud si ji však některá země nezavede, odvede minimální daň za společnosti ve skupině nacházející se v tomto státě jejich mateřská společnost ve své v jurisdikci, případně se o ni podělí ostatní společnosti ve skupině. Česká republika se o tento dodatečný zdroj pro výběr daně nehodlá připravit a tuto tuzemskou dorovnávací daň vláda navrhuje zavést v návrhu zákona, který je již nyní projednáván ve Sněmovně.

Dvě zbrusu nové daně

Zákon zavádí dvě zcela nové daně s vlastními pravidly. Ty se odlišují od pravidel pro daň z příjmů fyzických a právnických osob stanovená zákonem o daních z příjmů.

  • Předně zavádí tzv. tuzemskou dorovnávací daň. Poplatníkem se stanou vždy české společnosti [čeští daňoví rezidenti, případně stálá provozovna zahraniční společnosti], které jsou členy velké nadnárodní či národní skupiny [viz níže].
  • Dále zákon zavádí takzvanou přiřazovanou dorovnávací daň. Tu budou v České republice hradit české mateřské společnosti či za určitých podmínek české společnosti velké nadnárodní skupiny.

Jak vyplývá z názvu obou daní, jedná se o tzv. dorovnávací daň. To znamená, že se při výpočtu obou těchto daní nejprve přihlédne k dani z příjmů právnických osob, které mají české společnosti ve svých nákladech [blíže viz níže].

Koho se povinnost týká dorovnávací daň

Jakým způsobem česká společnost zjistí, zda se stane poplatníkem této minimální daně v Česku? Základním podmínkou je, aby patřila do skupiny společností, jejichž roční výnos převýšil více než 750 milionů eur ve dvou ze čtyř předcházejících zdaňovacích období.

21% daň pro firmy sníží výnos nové daně u nadnárodních gigantů 

Roční výnos zjistí z konsolidované účetní závěrky. Tu sestaví nejvyšší mateřská společnost. Zda dosáhne na tento limit, do značné míry ovlivní pravidla pro sestavování konsolidované účetní závěrky nejvyšší mateřskou společností či mateřskou společností. Tedy společnosti, která nachází o úroveň níže.

Pokud česká společnost patří do velké nadnárodní či národní skupiny, v dalším kroku zjistí, jakou efektivní daňovou sazbu dosáhla celá skupina v České republice.

Dorovnávací daň a její výpočet v ČR

Výpočet daně bude velmi komplexní. Za určitých podmínek bude možné vycházet z účetních výkazů sestavených dle českých účetních pravidel [tj. odlišných od účetních pravidel, dle kterých byly sestavené konsolidované účetní výkazy nejvyšší mateřskou společností]. Pokud bude efektivní daňová sazba celé skupiny v České republice nižší než 15 %, bude nutné přistoupit k výpočtu tuzemské dorovnávací daně.

Pokud mezi českými společnostmi budou i poplatníci daně z příjmů, kteří čerpají slevu na dani v rámci investičních pobídek či např. odpočet na vědu a výzkum, tuzemská dorovnávací daň může výrazně vyrušit případnou daňovou úsporu.

Výpočet nové dorovnávací daně snadný nebude

Výpočet efektivní daňové sazby vyjde ze splatné a odložené daně. Nicméně nepůjde jednoduše převzít údaje vykázané v účetních výkazech. Naopak, propočet se ukáže jako velmi náročný. Zpravidla vyjde z hodnot, které vstoupily do konsolidované účetní závěrky sestavené nejvyšší mateřskou entitou. A to před očistěním o vzájemné vnitroskupinové transakce. Tyto hodnoty firma otestuje dle pravidel pro výpočet dorovnávací daně.

Tuzemská dorovnávací daň se nejprve propočte za celou skupinu v České republice. Následně se rozdělí mezi ty české společnosti, jejichž efektivní daňová sazba nedosahuje minimální výše 15 %. Což se stane na základě poměru jejich zisků stanovených dle komplexních pravidel pro výpočet dorovnávací daně.

Daňové přiznání a další administrativní úkony

Každou českou společnost, která patří do velké nadnárodní či národní skupiny, čeká povinnost podávat samostatně informační přehled a daňové přiznání. A to vždy případě, že hradí tuzemskou dorovnávací daň. Spravovat tuto daň bude Specializovaný finanční úřad. Dorovnávací daň bude splatná k datu podání daňového přiznání.

Správné stanovení povinnosti úhrady minimální daně v České republice vyžaduje spolupráci napříč celou skupinou. To se neobejde bez znalosti českých účetních předpisů. I předpisů, dle nichž se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka nejvyšší mateřskou společností [IFRS, US GAAP apod.]. Užitečným informačním zdrojem se stanou i modelová pravidla OECD.

S účinností zákona o dorovnávacích daních se počítá od počátku příštího roku, dle požadavků evropské směrnice. Společnostem proto již nezbývá mnoho času se na tuto poměrně složitou a administrativně náročnou změnu řádně připravit.

Hana Veselá, daňová poradkyně BDO

3 KOMENTÁŘE

  1. Nedolehne, vždyť je to jen další kočkopes z pera … čertví koho a 5kolka se tím chválí ? ubohost … Babiš chtěl toto vybíhání s daněmi cizích firem rázně ukončit … Byl účelově odstraněn, lživě pomlouván … těmito samými kteří republiku rozkrádají ve prospěch korupční UA nebo špatnými nákupy šrotu z předlužené USA … Této 5tlupě jde i o osobní prospěch, tak se děje od převratu89. Se dvěma bývalými poslanci jsem před amicovidem chodil na pivo, za 4. roky svého …. si bokem nahamtali na bužírování i pro pravnuky … Nyní jsou ve státní trafice spokojeni … škoda psát !

      • martínku … nerejpej .. Slušný, pravdivý protiargument samozřejmě nemáš, jsi typický havlistický demokrat fialově zabarvený, co ? Já jsem profi psychologem, hlavně pro naivní voliče zrádné 5kolky i kontráše … takže i tvůj !! [redakčně upraveno]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here