Do Milostivého léta ČSSZ se až 3x častěji zapojují živnostníci

184
zivnostnici
Foto: Pixabay.com

Do konce listopadu se hlásí fyzické a právnické osoby k odpuštění penále a exekučních nákladů oproti splacení dluhu u České správy sociálního zabezpečení. Oznámení o úhradě podávají až třikrát víc živnostníci než zaměstnavatelé.

Lidé a firmy s vedeným dluhem na pojistném u České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] ho mohli do konce letošního června splatit jednorázově na k tomu určený účet sociální správy. Úřad jim za to automaticky odepsal veškeré vyměřené penále a exekuční náklady. Osoby s dluhem vedeným u ČSSZ mají šanci na odpuštění připsaných poplatků i nyní, ale už jen do konce listopadu. O odpuštění žádají v aplikaci ČSSZ.

„Možnost podat oznámení o úhradě končí 30. 11. 2023,“ informují veřejnost zástupci ČSSZ v tiskové zprávě.

Do konce června 2023 splatilo dlužné pojistné podle dat sociální správy asi 33 tisíc zaměstnavatelů a 154 tisíc živnostníků.

„V období od 9. 7. 2023, kdy byly obě výše uvedené služby spuštěny, do 31. 10. 2023 pak podalo oznámení celkem 11 222 plátců pojistného, u nichž OSSZ evidovaly dlužné pojistné, na které se Milostivé léto vztahuje,“ přibližují další data zástupci sociální správy.

Podaná oznámení o úhradě k ČSSZ [k 31.10.2023]
Milostivé léto u ČSSZ
k 31. 10. 2023
Zaměstnavatelé OSVČ
Počet oznámení jednorázově 1 316 4 060
Počet oznámení ve splátkách 1 235 4 611
CELKEM oznámení 2 551 8 671

[Zdroj: ČSSZ]

Z toho 8 671 připadá na osoby samostatně výdělečné činné [OSVČ] a 2 551 na zaměstnavatele. Přičemž jak ukazuje tabulka níže, zatímco firmy více splácejí dlužné pojistné jednorázově, tak živnostníci se přiklánějí ke splátkovému kalendáři.

Pokud firmy a živnostníci, kteří od července podali oznámení o úhradě, dlužné pojistné skutečně zaplatí, pak se pomocí Milostivého léta k úřadu dostane celkem 1,1 miliardy korun na dlužném pojistném. Výše odpuštěného penále za toto dlužné pojistné pak podle ČSSZ dosahuje 1,3 miliardy korun.

Milostivé léto u ČSSZ se jen těžko zopakuje

Během měsíc října sociální správa odeslala všem Milostivým létem dotčeným osobám zprávu o možnosti využití této mimořádné akce do jejich datových schránek. Klientům, co se k výjimečné akci dosud nepřihlásili, doporučují o ní popřemýšlet. Případně ji využít k vyrovnání svých dluhů, aniž by za ně platili vyměřené penále a exekuční náklady.

Prvním krokem, jak dosáhnout na odpuštění penále a dalších poplatků u ČSSZ, je se přihlásit do služby ePortálu ČSSZ. V ní každý zjistí ihned výši dluhu. Dále musí podat oznámení o tom, že se do akce zapojuje. Což klient ČSSZ učiní rovněž ve zmiňované aplikaci. Přesněji v sekci „Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“ nebo „Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“ podle toho o jakou osobu jde.

V odkazu pak klient odklikne „Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023“ nebo „Oznámení o úhradě ve splátkách“. To je možné jen pro dluhy převyšující pět tisíc korun. Sociální správa v této souvislosti upozorňuje, že počet splátek stanoví celková výše dlužného pojistného:

  • 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 Kč včetně,
  • 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč.

„Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek,“ upřesňují zástupci ČSSZ.

První splátku musí všechny firmy a OSVČ úřadu poukázat nejpozději do 31. 12. 2023. Každou další splátku ve stanovené výši pak nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce. V opačném případě se zapojení do Milostivého léta ruší stejně jako odpuštění penále a exekučních nákladů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here