Náročné profese s výhodnějším důchodem určí ministerstvo

960
narocne_profese
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Foto: Redakce FinTag

Náročné profese s nárokem na dřívější důchod bez jeho krácení projedná vláda v prvním čtvrtletí příštího roku. Seznam těchto profesí vyjde z analýzy Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] o invaliditě a pracovní neschopnosti.

Informace uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] v podkladech pro jednání tripartity. Zákonná pravidla pro nově vyjmenované profese s nárokem na předčasnou penzi od státu aniž by se jim ponížila budou stejná jako již nyní platí pro zdravotnické záchranáře a hasiče.

„Po dokončení analýzy vláda projedná v prvním čtvrtletí příštího roku změny okruhu osob [s nárokem na dřívější penzi] Má se jednat o osoby, u kterých nelze vliv rizik eliminovat ochrannými pomůckami,” píše v podkladech ministerstvo práce a sociálních věcí.

Při definování okruhu profesí se vychází z nynějších čtyř kategorií prací a rizikových faktorů. Mezi ty patří hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž. Dále vibrace a pracovní poloha. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky. A ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Dřívější důchod se náročným profesím neponíží

Vybrané profese z třetí a čtvrté kategorie by mohly do důchodu odcházet dříve bez krácení dávky. To za podmínky, že by v rizikových a náročných profesí lidé odpracovali stanovený počet směn. Náklady spojené s čerpáním dřívější penze by u těchto profesí kompenzovaly vyšší odvody zaměstnavatelů. Sazba na důchodové pojištění by se u těchto povolání zvýšila o pět procent. Stejně tomu nyní je u zdravotnických záchranářů a hasičů.

Podle dřívějšího vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky [KDU-ČSL] by se měla úprava nekrácených předčasných penzí pro určité profesní skupiny po jejím schválení vládou doplnit do novely o důchodovém pojištění, kterou jeho resort představil v listopadu a kterou bude příští rok schvalovat Sněmovna.

Kontrola pracovníků mimo země EU je nedostatečná, tvrdí lékaři

S uznáním jen některých profesí ze třetí a čtvrté kategorie nesouhlasí odbory. Jejich zástupci požadují nekrácenou dřívější penzi pro všechny pracovníky v těchto kategoriích.

Naopak zaměstnavatelé upozorňují na výpadek pracovních sil a vyšší náklady. Souhlasí proto s užším vymezením náročných profesí ve zmiňovaných rizikových kategoriích.

Náročné profese posoudí zdravotně-sociální komise

V rozšíření výčtu náročných profesí bude ministerstvo vycházet z analýzy o invaliditě a pracovní neschopnosti za posledních deset let. Na ní nyní pracuje ministerstvo zdravotnictví. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] se invalidní důchody přiznávají nejčastěji kvůli pohybovým a duševním nemocem. V posledních letech i v důsledku nádorových onemocnění. Loni více než čtvrtina z celkového počtu dnů strávených na nemocenské v Česku připadala na nemoci pohybového aparátu.

Náročné profese s nárokem na plný předčasný důchod vymezí odborná zdravotně-sociální komise podle zdravotní zátěže profesí ve třetí a čtvrté kategorii profesí podle zákona o ochraně veřejného zdraví včetně vyhlášky. Celkem obě skupiny čítají 400 tisíc až 500 tisíc pracovníků. Odborná komise se poprvé sešla letos v květnu.

„Odborná komise bude vyhodnocovat třináct rizik s dopadem na lidské zdraví tak, abychom z té kategorie čtyři a tři byli schopni jasně vydefinovat ty profese, kde není o čem diskutovat a je jednoznačně jasné, že do tohoto výčtu budou patřit,“ přiblížil, jak bude komise postupovat při výběru náročných profesí, ministr Jurečka.

Následně se podle něj komise zaměří na ty skupiny profesí, které z hlediska zdravotních rizik náročné nejsou. A ty naopak obratem vyloučí. O těch zbývajících se pak mezi odborníky povedou diskuze, jestli mezi náročná povolání patří, či nikoli.

Členy komise jsou zástupci ministerstva zdravotnictví, včetně hlavní hygieničky. Dále odborníci z resortu práce a sociálních věcí a odbory. Své zastoupení v komisi mají i zaměstnavatelé.

ČTK/RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Chudáci ID ze známé asociální komunity, jen aby jim nesebrali ty desetiticícové dávky, nevystěhovali je z lukrativních adres uprostřed měst, jejichž nájmy jim platíme… Co by si pak počali? 😀

  2. Demokratický cenzore, co je závadného na sdělení, že nejnáročnější profese je profesionální ID, kteroužto vykonávají především naši spoluobčané ze známé asociální komunity už od 18 let?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here