Vláda schválila další investiční pobídku i novou státní akciovku

5564
investicni
Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela hovoří po včerejším jednání vlády s novináři / Foto: Úřad vlády ČR

Vláda včera [24.1.] schválila investiční pobídku pro mezinárodní soukromou společnost Vitesco Technologies a vznik nové Státní investiční a rozvojové společnosti. Ta bude připravovat pozemky pro zahraniční investory v Česku.

Necelých 529 milionů korun [528,5 mil. Kč] získá společnost Vitesco Technologies Czech Republic na rozšíření výroby. Společnost, která působí v Ostravě, vyrábí klíčové komponenty pro novou generaci čistě bateriových elektrických aut.

„Díky jejich použití budou vozidla efektivněji využívat energii a zvýší tak svůj dojezd. Jde o důležitou investici, která posílí naši pozici v automobilovém průmyslu,“ vysvětlil důvody více než půl miliardové podpory od státu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [STAN].

Vitesco Technologies spustí na konci letošního roku provoz nového výrobního centra s plně automatizovaným logistickým centrem v Ostravě-Hrušově. Výroba zahrne komponenty pro správu energie, palubní nabíječky, moduly pro rychlé nabíjení a jednotky pro rozvod energie ve vozidlech. V Ostravě společnost spolu s výrobou provozuje výzkumné a vývojové centrum, kde vyvíjí různé typy senzorů pro osobní a nákladní automobily.

  • Náklady na projekt přesahují částku 4,7 miliardy korun. Jedná se o součást investičního plánu udržitelné mobility společnosti za 14,4 mld. Kč do konce roku 2027.
  • Provoz závodu, jež vyroste v Ostravě-Hrušové na ploše 38 000 m2, zahájí na konci roku 2024.
  • V první fázi zaměstná 150 lidí. Budou obsluhovat plně automatické výrobní a skladové prostory
  • Výrobní portfolio zahrnuje vysokonapěťová elektronická zařízení pro elektrifikaci hnacího ústrojí automobilu pro čistě bateriová vozidla.

Fakt, že firma Vitesco Technologies úzce spolupracuje s řadou vysokých technických škol a s výzkumnými institucemi, vnímám jako přínos z hlediska dalšího výzkumu a rozvoje moderních technologií a technického vzdělávání našich studentů,“ dodal ministr.

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Většinou se žadatelům poskytují slevou na dani z příjmu, někdy i formou finančního příspěvku.

Nová Státní investiční a rozvojovou společnost

Vláda včera [24.1.] rovněž schválila založení Státní investiční a rozvojové společnosti [SIRS], která bude připravovat lokality pro zahraniční společnosti. To znamená přípravu moderních průmyslových areálů s infrastrukturou. Důvod podle ministra Síkely spočívá v tom, že rozhodování zahraničních investorů zásadně ovlivňuje dostupnost vhodných a připravených ploch.

„Ty my v České republice nemáme. To nás při lákání zahraničních investorů znevýhodňuje oproti okolním zemím. Na potřebě systémového přístupu a aktivní role státu v tomto tématu panuje široká odborná shoda. Proto jsme založili SIRS,“ vysvětlil důvody vzniku další státní instituce.

Vhodné plochy pro investory se podle jeho slov vyznačují dostatečnou rozlohou. Musí být majetkově zceleny a zahrnují i napojení na kvalitní technickou a dopravní infrastrukturu. Aktuální komerční nabídka ploch pro větší výstavbu v Česku podle MPO ale končívá na rozlohách kolem 40 hektarů.

Vláda schválila investiční pobídky pro Foxconn i další firmy

Ministerstvo dále uvedlo, že větší lokality nejsou připravovány nebo jsou z komerčních důvodů rozdělovány na menší, rychleji prodejné části, čímž Česko o velké plochy přichází. Jako vhodné pro vznik nových pozemků pro investory označilo ministerstvo uhelné regiony.

Nabízí se například zhodnocení státních pozemků procházejících rekultivací či odstraňováním historických zátěží, jako v případě státního podniku DIAMO,“ uvedl Síkela.

SIRS nyní připraví jednu plochu pro významný projekt v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji, dodal. Část z lokalit se již nachází v příloze novelizovaného zákona o strategické infrastruktuře.

Jak bude SIRS fungovat

Podle MPO stát v případě SIRS vytvoří samostatnou akciovou společnost s holdingovou strukturou. To proto, aby společnost zajišťovala řízení rizik jednotlivých projektů skrze projektová SPV [Special Purpose Vehicle / prostředek zvláštního určení]. Státní akciovka umožní využívat i externí finanční nástroje a vstupovat do finančních fondů.

„Daný záměr nelze tedy realizovat prostřednictvím organizační složky státu nebo již existujících subjektů jako je například agentura CzechInvest,” vyjasnili zástupci MPO.

„Celkový rozpočet [SIRS] se dělí na provoz, analýzy, studie a základní projektovou přípravu jednotlivých lokalit a na rozpočet pro realizaci jednotlivých podnikatelských parků, pro které předpokládáme využití finančních nástrojů,“ uvedl vrchní ředitel ekonomické sekce MPO Petr Doškář, který má vznik nové společnosti na starosti.

Vláda schválila pobídky pro turnovský Crytur a dánský Rockwool

SIRS naváže spolupráci se státní agenturou CzechInvest. Ta nově vznikající lokality zpropaguje směrem k investorům. A plnit má i roli business development agentury.

Podle vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací MPO Petra Očka jádro nové společnosti vznikne vydělením existující divize Land Development pod agenturou CzechInvest. Právě jejím řízením Očka ministr Síkela pověřil.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here