Banky na konci roku masivně převáděly státní dluhopisy

753
statni_dluhopisy
Ilustrační foto: Redakce FinTag

Zahraniční investoři na konci roku 2023 poprvé drželi české státní dluhopisy v hodnotě za víc než bilion korun. Jejich podíl na všech vydaných českých státních dluhopisech vzrostl na 35,4 procenta. Ještě na konci září činil 28,79 procenta.

Vyplývá to z údajů, které dnes [31.1.] zveřejnilo Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Podle MF ČR za aktuálními daty stojí zejména převody státních dluhopisů v rámci jednotlivých finančních skupin.

„Jedná se tedy o krátkodobý výkyv v podílu nerezidentů z důvodu právního vlastnictví k přijatému předmětu finančního zajištění v podobě státních dluhopisů České republiky bez dopadu na ekonomické vlastnictví, které zůstalo i nadále v původním rezidentském sektoru,“ uvedlo MF ČR.

To potvrdil i hlavní ekonom České bankovní asociace [ČBA] Jakub Seidler. I podle něj aktuální data ukazují na jednorázový výkyv na konci roku. Dle jeho slov ho způsobily operace mezi českými bankami a jejich zahraničními matkami. Jsou to přitom banky, které masivně investují do státních dluhopisů. Anebo jejich investiční společnosti. Čímž mimo jiné i výrazně ovlivňují kurz koruny.

„Výkyv způsobilo metodické zachycení operací mezi českými bankami a jejich zahraničními matkami. Na metodickou příčinu upozornilo i ministerstvo financí, podle kterého zachycená změna zaznamenává změnu právního vlastnictví, zatímco ekonomické vlastnictví dluhopisů zůstalo českým bankám,“ vysvětlil narůst držitelů českých státních dluhopisů Seidler.

Státní dluhopisy a spojitost s windfall tax

Podle některých ekonomů a zejména pak daňových poradců státní dluhopisy sehrávají i významnou roli ve věci placení takzvané windfall tax. Do zisků bank totiž vstupují i výnosy z držby státních dluhopisů, jakkoli je stát osvobozuje od daně z příjmů.

„Vzhledem k tomu, že základem pro windfall tax je stanoven zisk, banky tento zisk v rámci daňové optimalizace snížily na takovou úroveň, aby výsledný rozdíl mezi takzvaným srovnávaným základem daně a aritmetickým průměrem takzvaných upravených srovnávacích základů daně byl co nejnižší, nulový, anebo dokonce záporný,“ vysvětluje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Spořitelna, největší banka v ČR, neodvedla na windfall tax ani korunu

„Dalším výrazným aspektem, proč windfall tax pravděpodobně nepřinese státu takové výnosy, jaké vláda očekávala, je skutečnost, že do zisků bank vstupují i výnosy z držby státních dluhopisů, které jsou ale od daně z příjmů osvobozené, a nevstupují tedy ani do srovnávaného základu daně,“ dodává Ivanco.

Podíl zahraničních investorů na českém dluhu

Zahraniční investoři – většinou banky nebo jejich investiční společnosti – drželi na konci roku české státní dluhopisy za 1,05 bilionu korun. V meziročním srovnání to bylo o 350,7 miliardy korun víc. Celkové zadlužení Česka prostřednictvím dluhopisů k 31. prosinci dosáhlo 2,96 bilionu korun.

Deset miliard dluhu Česko ročně vyjde na 500 až 600 milionů

Podíl dluhopisů v držení zahraničních investorů se meziročně zvýšil o 8,65 procentního bodu na 35,4 procenta. Od začátku roku 2022 přitom byl dlouhodobě stabilní a pohyboval se mezi 27 a 29 procenty, zatímco objem dluhopisů v držení zahraničních investorů postupně rostl v souvislosti s rostoucím státním dluhem Česka.

Podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy v posledních letech
Podíl na domácích státních dluhopisech v % Objem v mld. Kč
31.12.2017 41,64 570,8
31.12.2018 41,81 579,7
31.12.2019 40,55 582,5
31.12.2020 31,18 586,9
31.12.2021 26,53 608
31.12.2022 26,75 698,3
31.12.2023 35,40 1049
[Zdroj: MF ČR]

V letošním roce jsou splatné státní dluhopisy za 162,7 miliardy korun, vyplývá z dalších ůdajů ministerstva financí. Stát splatné dluhopisy nahrazuje emisí nových. V letošním roce chce ministerstvo financí podle Strategie financování a řízení státního dluhu nabídnout na trh krátkodobé a střednědobé dluhopisy za 300 až 400 miliard korun.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here