Každá čtvrtá TBC připadá na Prahu. Nositelé jsou hlavně z Ukrajiny

9491
TBC
Ilustrační foto: UNHCR

„V Praze připadá 60 procent případů onemocnění TBC na příchozí Ukrajince. Nárůst počtu případů v Česku jde jednoznačně za nimi,“ říká Jiří Wallenfels z Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou z Fakultní nemocnice Bulovka.

Nápor pacientů s tuberkulózou [TBC] podle něj čeští plicní lékaři ale i tak stále zvládají. A i se připravují na další růst výskytu nemoci v české společnosti. Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou [NJDT] provádí kvalifikovanou analýzu epidemiologické situace TBC v České republice.

„Ukrajinci jsou jednoznačnou hrozbou. […] Vzhledem k válce na Ukrajině není nárůst nemocných žádným překvapením. Je známo, že na východ od České republiky není péče o tuberkulózní pacienty na takové úrovni jako u nás,“ vysvětluje Jiří Wallenfels.

NJDT, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], vyhodnocuje i účinnost antituberkulotické léčby v Česku. Její vedoucí uvádí, že výskyt tuberkulózy u cizinců tvoří dvě třetiny všech nemocných. Podle dat Jednotky podíl tuberkulózních osob narozených mimo ČR loni činil 49,2 %. To je 220 případů. Z toho na Ukrajince připadalo 140 případů, na Slováky 21 případů a zbytek se rozdělil ponejvíc mezi občany Rumunska a Vietnamu.

„I když je u nás mezi uprchlíky z Ukrajiny více žen a dětí než mužů, v případě tuberkulózy výrazně dominují muži,“ doplňuje trend šéf NJDT.

Nejvíce pacientů s TBC evidují lékaři v Praze. Každá čtvrtá diagnóza tuberkulózy v Česku připadá právě na hlavní město. Na druhém místě pomyslného TBC žebříčku se umístil Plzeňský kraj. Což odpovídá i datům ministerstev vnitra a práce a sociálních věcí. Podle nich se občané Ukrajiny nejvíce koncentrují právě v Praze a v Plzeňském kraji.

Většina Ukrajinců se nakazila doma

„Většina Ukrajinců se nenakazila u nás, ale nakazila se doma. A díky tomu, že tady máme velice kvalitní monitoring, tak se na jejich nemoc přišlo,“ vysvětluje docent Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti [ČPFS].

Uvádí i srovnání s Německem, kde spolu s běženci z Ukrajiny také výrazně stouply počty pacientů s tuberkulózou. Což se u našich sousedů stalo již podruhé v krátké době. První nárůst přišel s vlnami uprchlíků z arabských zemí, jako je například Sýrie.

„Němci tedy začali více testovat jak domácí, tak nově příchozí. A například v momentě, kdy uprchlíci sdíleli jedno bydlení, tak je testovali. A zjistili, že každý devátý je nakažený TBC. Ta čísla jsou falešně nízká, ta situace je ještě horší v realitě,“ cituje německý výzkum mezi běženci v SRN docent Koblížek.

Ukrajina podle statistik Světové zdravotnické organizace [WHO] patří mezi země s velmi vysokým výskytem TBC. Odhadovaný výskyt je tam 90 nemocných na sto tisíc obyvatel. V Česku je to pět nemocných na sto tisíc obyvatel. Problém je i v tom, že na Ukrajině každá třetí nákaza TBC patří do rizikovější skupiny multirezistentních, to znamená odolnějších tuberkulóz. Přičemž kupříkladu každá pátá diagnóza TBC u občana Ukrajiny je současně HIV pozitivní. A ani v případě výskytu HIV Ukrajina nepatří mezi příkladné země. O čemž mimo jiné svědčí i fakt, že virus se tam přenáší ponejvíce mezi heterosexuály a nikoli mezi homosexuály jako v zemích se zvládnutější prevencí. V roce 2023 mezi Ukrajinci v Česku zdravotníci podle da Státního zdravotního ústavu zachytili 149 osob s HIV+, od počátku konfliktu v roce 2022 pak celkem 727 pacientů.

Tuberkulóza a malé děti a TBC a HIV

Nejnovější data NJDT dále ukázala rostoucí počty dětí s tuberkulózou. A to u dětí do 15 let věku. Ještě předloni Jednotka evidovala 11 případů, loni jich bylo už 30. Běžné počty za poslední roky se přitom pohybovaly v pásmu pěti až deseti dětí ročně. Lékaři loni navíc řešili lokální epidemii v Benátkách nad Jizerou. Podle Jiřího Wallenfelse i v tomto případě jde o meziroční růst, který „Jednotka nepamatuje“.

„Ve výskytu TBC jsme se vrátili o pět let zpátky, někdy na úroveň roku 2018,“ říká.

„Dvě třetiny nemocných jsou muži, zbytek ženy. Tuberkulóza zůstává sociální nemocí a mezi muži najdete mnoho bezdomovců, vězňů a členů dalších rizikových skupin,“ dodává.

„Cizinci jsou v průměru až o 15 let mladší, než je stará naše domácí populace pacientů s TBC,“ upřesňuje dále.

Na druhou stranu podle něj zůstává onemocnění TBC v ČR pod kontrolou. I přes aktuální nárůsty Česko zůstane zemí v EU s nejnižším výskytem tuberkulózy. Zároveň ale upozorňuje, že spolu s růstem počtu pacientů s TBC prudce stoupá i nových pacientů s HIV. Virus HIV je podle jeho slov jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik TBC.

„Nárůst viru HIV v české populaci jde výhradně za Ukrajinci,“ potvrzuje Wallenfels, ale i zůstává optimistou: „To mě těší, že stoupá počet vyšetření případů TBC na HIV.“

Aktuální data plicních lékařů doplňuje statistika o počtech úmrtí na TBC loni v České republice. Lékaři dosud evidují 15 případů. Protože ale nejsou ještě všechna data uzavřena, předpokládají, že počet úmrtí za loňský rok skončí na rovných dvou desítkách.

Zruší se povinná izolace pacientů s TBC

Plicní lékaři v Česku v souvislosti s TBC zmiňují další důležitou věc. Tvrdí, že úlevu by jim měla přinést nová vyhláška, která umožní, aby se takzvaně spolupracující pacienti mohli léčit doma. Což v praxi znamená zrušení nařízení povinné izolace.

„Naše společnost má za to, že každý, kdo má TBC, by měl být někde zavřený,“ říká profesorka Martina Koziar Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK v Praze.

Podle ní to není dobrá zdravotní politika. Odkazuje k minulému režimu, který nemocným s TBC přiděloval byty, aby zlepšil jejich životní podmínky. Zároveň plošně proti TBC očkoval obyvatelstvo. Například plošné očkování novorozenců proti TBC se v Česku zrušilo v roce 2010. Nyní se očkují hlavně děti ve vyšším riziku vzniku onemocnění.

„Pacienti měli noční sanatoria, aby mohli pracovat. Hospitalizovali ty, kteří hospitalizaci potřebovali. Nebyla povinná institucionální izolace. A dělali se preventivní prohlídky… Bez izolace, ti lidé byli normálně v komunitě, od roku 1960 do roku 1968 nemocnost klesala. A pak už byla nařízená izolace,“ přibližuje vývoj profesorka.

Podle jejích slov „ten náš svatý grál, když máš TBC, tak tě zavřeme”, nefunguje. Za příklad dobré praxe dává Slovensko. Tam, kdo je nemocný a zdravotní stav mu to umožňuje, jde do domácího ošetření.

Jiří Wallenfels přidává ve vztahu k TBC další zkušenost ze zahraničí. Zmiňuje USA, kde chtějí po každém novém příchozím do země do tří měsíců doložit lékařský test, že není TBC pozitivní. Pokud se ukáže opak, ale chce nakažený dál pobývat v USA, začne s léčbou.

Daniel Tácha

[Pozn. red.: Výše uvedený článek byl převzat ze zdravotnického online deníku Zdravé Zprávy, kde byl publikován 11.3. 2024. Více informací o TBC, ale i dalších zdravotních či sociálních tématech najdete na www.zdravezpravy.cz.]

12 KOMENTÁŘE

  1. Za dva roky se u nás objevily nemoci, které Evropa už 40 let neznala, na UA od rozpadu SSSR žádné očkovaní není, vakcíny rozkradeny vyměněny za dolary. O lékařské péči se jim v novém fašis..snacis.., hlavně v Kyjevské oblasti může jen zdát. Stejné je to s dary od nynějších hlupců, to i od zrádné hrůzovlády. Za což jim z darů vždy něco zůstane za nehty, viz. arogantní farář a jeho bratranec oligarcha na UA. Kampelička taky vyváděla miliony kč pro teologa do Švýcarska, ČT24 drží basu s těmito … z vlády egoistů myslících jen na své kapsy i jak okrást erár.

    • Povídala mi sousedka že s tímto sdělením začíná mít strach ! Povídá jestli vůbec vím kolik pracuje v kuchyních jídelnách a restauracích těchto lidí a zda mají opravdu poctivě zdravotní průkazy ! Fuj až mne zamrazilo když se zamyslíte ??

        • Zdr. průkazy jsou povinné pořád, ale pro ekonomické nájezdníky povinné nejsou nebo si je koupí u ukrajinských doktorů pracujících v českých nemocnicích. Někteří z …. nemají ani české atestace .. za vším hledejte fanatickou uamánii, hlavně u “politiků” z vlády neumětelů

  2. Je to hnus co sem to ta … natáhla a jen vlastizrádci to podporují. Ať jdou bránit svoji vlast a tady už jich každý má plné zuby [redakčně upraveno]

  3. Problém špatného zdravotnictví na UK je letitý. Nemají zavedený a propracovaný systém lékařské péče. Migranti zde využili náš systém k čerpání péče tak , že VZP je ve finančním propadu. Omezuje se úhrada za péči. Nedávno jsem se chtěla nechat preventivně vyšetřit na gastru a bylo mě řečeno, že musím počkat na 10ti letou lhůtu od posledního vyšetření, aby mohla VZP úkon proplatit. To samé lázeňské pobyty. Ačkoliv jsem tuto vládu volila, bezhlavé přijímání uprchlíků byla fatální chyba s obrovským zdravotním rizikem a neblahými ekonomickými dopady.

  4. Je to hrozné pomalu se tu nedá žít..a co chudáci třeba teď těhotný naše holky,v dětství řádně očkovaný a teď do nich kvůli UK a jejím zavlečeným nemocem do nich chtějí zas píchat očkování-černý kašel-zaskrt atd aby ochranila své budoucí dítě ..Fakt díky vládo

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here