Při vydaném voličském průkazu se volí i do EP vždy jen na něj

123
volicskem
Foto: EP

Při vydaném voličském průkazu volí lidé jen na něj, ne na občanský průkaz či cestovní pas. To platí i tehdy, když přijdou do volební místnosti v místě jejich trvalého bydliště. Volby do Evropského parlamentu se konají již příští týden.

O voličský průkaz k volbám do Evropského parlamentu [EP] se osobně žádá do 5. 6. 2024. Volební místnosti se po celé republice otevřou v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin. A následující den v sobotu 8. června 2024 v čase od 8:00 do 14:00 hodin. A i v evropských volbách mohou lidé hlasovat mimo místo trvalého bydliště. Ovšem za podmínky, že si stihnou vyřídit, respektive požádat o vydání voličského průkazu. S ním pak mohou odevzdat svůj hlas v kterékoli volební místnosti po celé České republice.

„Voličský průkaz vám vydá obecní úřad příslušný podle vašeho místa trvalého pobytu,“ informuje ve svých instrukcích na webu Ministerstvo vnitra ČR [MV ČR].

Požádat si o něj mohou občané ČR osobně. Pak je nejzazší termín pro podání žádosti u spádového obecního úřadu středa 5. června 2024, a to nejpozději do 16 hodin. Kratší termín pak platí pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu, kterým je pátek 31. května 2024 do 16 hodin.

„Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče,“ upozorňují na podstatnou podmínku zástupci ministerstva vnitra.

EP navrhuje nadnárodní kandidátku pro volby do EU

O voličský průkaz si dnes lidé žádají také online přes Portál občana. Podmínkou k tomu je, aby měl daný volič aktivní datovou schránku.

 

Když je vydaný voličský průkaz, na nic jiného se nevolí

Samotné voličské průkazy pak vydávají úřady od minulého týdne [23.5.]. A to takovou formou, o jakou si daný volič požádal. Průkaz si lidé vyzvedávají osobně na obecním úřadě podle místa trvalého bydliště. Další možností je jeho zaslání Českou poštou na zvolenou adresu. Voličský průkaz může vyzvednout i jiná osoba, pokud se na úřadě prokáže plnou mocí. I podpis na takové plné moci musí být úředně ověřený.

Od roku 1995 vyplatil stát politickým stranám 17 miliard korun

Při vydaném voličském průkazu nesmí lidé zapomenout na to, že pak mohou svůj hlas i do Evropského parlamentu odevzdat pouze a jen na něj. I když například nakonec zůstanou doma a půjdou k volební urně v místě svého trvalého bydliště. I u této volební komise musí pro obdržení volební obálky vždy odevzdat voličský průkaz.

„V případě vydání voličského průkazu můžete volit jen na voličský průkaz. A to i v případě, že nakonec budete volit ve své volební místnosti,“ potvrzují zástupci resortu vnitra.

Názor: Seberme politickým stranám a hnutím naše peníze. Prospějeme jim

Zároveň upozorňují, aby si lidé své voličské průkazy dobře uschovali. Platí totiž, že za ztracený voličský průkaz již úřady nevydají jeho duplikát.

Za Česko do EP usedne 21 zvolených europoslanců

Do Evropského parlamentu si již příští týden v pátek a sobotu lidé v ČR zvolí jednadvacet politiků, kteří budou naši zemi zastupovat na evropské půdě. Jde o stejný počet europoslanců, jaký měla Česká republika při posledních volbách v roce 2019.

Hlasovat může každá osoba starší 18 let. Občané Česka a jiných členských států EU volí jen v případě, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v Česku. A to nejméně pětačtyřicet dnů před volbami.

Němci snížili věk voličů pro volby do Evropského parlamentu

Podle práva Evropské unie musí členské země používat volební systémy, které zajistí poměrné zastoupení. Což znamená, že počet volených členů každé strany závisí na podílu volebních hlasů, které strana obdržela. Česko tak používá preferenční hlasování, které umožňuje voličům dávat preferenční hlasy. Kandidáti s preferencí tak mají větší pravděpodobností zvolení.

Online hlasování stejně jako volba poštou zatím není v České republice ani ve volbách do Evropského parlamentu možná.

VRN

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here