Schodek státního rozpočtu v květnu přidal bezmála 60 miliard korun

363
statniho_rozpoctu
Foto: Redakce FinTag

Hospodaření státního rozpočtu v květnu vykázalo deficit 210,4 miliardy korun. Oproti dubnu to je o 57,3 miliardy korun víc. V dubnu schodek rozpočtu stoupl o 48,1 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních dat Ministerstva financí ČR [MF ČR].

Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil na konci letošního května schodek státního rozpočtu 198,7 miliardy korun. V tomto případě činí meziměsíční nárůst rovných 52 miliard korun. V meziročním srovnání je ale deficit státního rozpočtu nižší o 61 miliard korun. MF ČR to vysvětluje více než 9% vyššími příjmy.

 • Daňové inkaso: +11,3 %
 • Sociální pojištění: +8,8 %

Výdaje naopak poklesly o 0,1 procenta díky nižší pomoci státu v oblasti vysokých cen energií. Vyjádření 0,1 procenta značí částku 0,6 miliardy korun. V poměru k hrubému domácímu produktu [HDP] za prvních pět měsíců letošního roku schodek státního rozpočtu dosáhl úrovně let 2020 a 2022. Schválený deficit pro letošek je 252 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury [ODS] další vývoj státního rozpočtu ovlivní následující měsíce.

„Červen a červenec bývají obvykle přebytkové vzhledem k inkasu čtvrtletních záloh DPH a daně z příjmů velkých firem po daňovém přiznání,“ řekl a dodal: „Rozpočtové možnosti pro případné další letošní výdaje nad rámec schváleného rozpočtu budou známy až po výsledcích celého prvního pololetí.“ 

Podle analytika Komerční banky Jaromíra Gece jsou rizika vůči schválenému schodku ve výši 252 miliard korun „vychýlena směrem k hlubšímu schodku“.

Saldo státního rozpočtu za leden až květen 2024 v mld. Kč

[Zdroj: MF ČR]

„To souvisí zejména s dosavadním hotovostním plněním, které může odrážet mimo jiné pomalejší ekonomický růst, než s jakým pro letošní rok v srpnu loňského roku při sestavování rozpočtu počítalo ministerstvo financí,“ doplnil.

Měsíční [nekumulované] saldo státního rozpočtu v mld. Kč

[Zdroj: MF ČR]

MF ČR při sestavování rozpočtu počítalo s růstem HDP o 2,3 procenta. Za první letošní čtvrtletí HDP vzrostl podle poslední zprávy Českého statistického úřadu jen 0,2 procenta. I MF ČR ve své aktuální dubnové predikci počítá s růstem ve výši 1,4 procenta. Mezinárodní měnový fond odhaduje růst české ekonomiky letos ve výši 0,7 procenta.

Příjmy státního rozpočtu na konci května

Příjmy státního rozpočtu byly na konci května o 9,1 procenta [+60,4 mld. Kč] vyšší než před rokem. K růstu přispěly v prvé řadě čisté daňové příjmy [+34,8 mld. Kč] a pojistné [+24,7 mld. Kč]. A dále meziročně rostly příjmy z následujících daní:

 • Výběr daně z příjmů fyzických osob placené plátci: +18,2 % / +7,5 mld. Kč.
 • Inkaso daně z příjmů právnických osob: +15,3 % / +6,2 mld. Kč.
 • Výběr daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky: +0,9 mld. Kč.
 • Inkaso daně z přidané hodnoty: +6,2 % / +8,7 mld. Kč.
 • Výběr daně z neočekávaných zisků: 12,7 mld. Kč.

Prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů naopak mírně klesly [-1,7 mld. Kč].

Příjmy státního rozpočtu za leden až květen v mld. Kč

[Zdroj: MF ČR]

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení stouply v tomto roce znovuzavedením nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta.

Nemocenské pojištění je v plusu díky novému odvodu pro zaměstnance

Inkaso spotřebních a energetických daní [+9,4 %, +5,3 mld. Kč] meziročně vzrostlo, a to zejména díky spotřební dani z minerálních olejů, tabákových výrobků a lihu.

Výdaje státního rozpočtu na konci května

Celkové výdaje státního rozpočtu na konci května meziročně klesly o 0,6 miliardy korun [-0,1 %]. Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů [-0,1 %, -0,5 mld. Kč] tlumený nižší podporou poskytovanou v oblasti energií [-31,2 mld. Kč] či odvody do rozpočtu Evropské unie [-4,5 mld. korun]. Dynamiku běžných výdajů naopak zvyšovaly:

 • Dávky důchodového pojištění: +19,3 mld. Kč.
 • Transfery státním fondům: +11,2 mld. Kč.
 • Platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce: +5,6 mld. Kč.
 • Nákupy Ministerstva obrany ČR: +4,3 mld. Kč.
 • Předfinancování výzkumu, vývoje a inovací: +3,7 mld. Kč.

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách [+6,2 %, +22,0 mld. Kč] se nejvíce podílely výplaty důchodů [+6,9 %, +19,3 mld. Kč]. Vzrostl i příspěvek na bydlení [+1,6 mld. Kč]. Navýšení vykázala i podpora v nezaměstnanosti [+0,9 mld. Kč] a nemocenské [+0,9 mld. Kč]. Naopak klesla výplata rodičovského příspěvku [-0,8 mld. Kč]. Čerpání ostatních dávek zatím nevybočuje od standardního vývoje předchozího roku, uvedlo MF ČR.

Výdaje státního rozpočtu za leden až květen

[Zdroj: MF ČR]

Běžné nákupy v květnu meziročně vzrostly o 5,5 mld. Kč [+20,2 %]. Nejvíce je navýšily náklady na pořizování víceúčelových nadzvukových letounů F-35 [+3,8 mld. korun]. Naopak meziročně klesly následující výdaje:

 • Neinvestiční transfery územ. rozpočtům: –6,7 mld. Kč [-5,0 %].
 • Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU: –4,5 miliardy korun [-19,5 %].

Obsluha státního dluhu ke konci května představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 34,9 miliardy korun. I u této položky došlo k meziročnímu poklesu o 6,7 procenta, -2,5 mld. korun.

„Kapitálové výdaje státu v objemu 63,4 mld. Kč [-0,1 %, -0,1 mld. Kč] jsou na počátku roku tradičně nízké. Což souvisí jednak s realizací investic převážně ve druhé polovině roku a v letošním roce i s přechodem na novou finanční perspektivu,“ uvedlo MF ČR.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here