Deficit státního rozpočtu v dubnu stoupl o 48,1 miliardy korun

456
statniho_rozpoctu
Ministerstvo financí ČR / Foto: Redakce FinTag

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem 153,1 miliardy korun. To je o 48,1 miliardy korun více, než letos v březnu. O vývoji státního rozpočtu ke konci letošního dubna informuje Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

V meziročním srovnání byl deficit o 46,9 miliardy korun nižší. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie dosáhl schodek 146,7 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury [ODS] aktuální vývoj státního rozpočtu odráží počátek ekonomického oživení, růstu mezd, a tak i rostoucí spotřeby domácností.

„Inkaso daní z příjmů vykazuje dvouciferné nárůsty, silnější než loni jsou i příjmy z daně z přidané hodnoty. […] Na hodnocení dopadů ozdravného balíčku si musíme ještě nějakou dobu počkat, ale už první měsíce naznačují, že ekonomiku nedusí a že jsme jej navrhli uvážlivě,“ řekl ministr Stanjura.

Jeho slova ale už ne docela přesně korespondují s názory ekonomů. To zejména, co se týče inkasa daně z přidané hodnoty [DPH]. Jakkoli ministr nejspíš mluví o inkasu DPH za celý letošek, jíž v mnoha případech zvýšil takzvaný konsolidační balíček, ekonomové nabízejí poněkud jiný náhled na aktuální vývoj státního rozpočtu.

Měsíční nekumulované saldo státního rozpočtu v mld. Kč

[Zdroj: MF ČR]

„V dubnu se přerušil letošní trend meziročního nárůstu měsíčního inkasa DPH, které ve srovnání s rokem 2023 pokleslo o více než devět procent. Což naznačuje zmírnění oživování spotřebitelské poptávky,“ říká například analytik Komerční banky Jaromír Gec.

Zároveň upozorňuje, že duben většinou bývá měsícem, kdy se schodek prohlubuje o něco výrazněji. A to proto, že na příjmové straně nedochází k platbě záloh na daň z příjmů právnických osob [DPPO] a navíc u DPPO i daně z příjmů fyzických osob [DPFO] dochází u části poplatníků k vyrovnání na základně podaného přiznání.

Příjmy státního rozpočtu ke konci dubna 2024

Příjmy státního rozpočtu vzrostly za první letošní čtyři měsíce meziročně o 58 miliard korun [+10,9 %]. K růstu přispěly v prvé řadě čisté daňové příjmy [+31,7 mld. Kč], pojistné [+19,5 mld. Kč] a prostředky z EU [+4,5 miliardy korun]. A dále:

  • Výběr daně z příjmů fyzických osob placené plátci: +18,0 % / +5,7 mld. Kč.
  • Inkaso daně z příjmů právnických osob: +17,1 % / +6,4 mld. Kč.
  • Výběr daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky: +1,2 mld. Kč.

Lidé i firmy dostávají předpisy k dani z nemovitosti. Zvýšení je enormní

  • Inkaso daně z neočekávaných zisků: +12,8 mld. Kč.
  • Výběr daně z přidané hodnoty: +2,9 % / +3,4 mld. Kč.
  • Inkaso spotřebních a energetických daní: +10,8 % / +4,7 mld. Kč.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení letos zvýšilo zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta v rámci takzvaného konsolidačního balíčku.

Výdaje státního rozpočtu ke konci dubna 2024

Výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna meziročně vyšší o 11,1 miliardy korun. To je o 1,5 procenta meziročně více. Podle MF ČR jejich tempo určil zejména vývoj běžných výdajů [+1,3 %, +9,0 mld. Kč]. Ten táhly hlavně dávky důchodového pojištění [+15,8 miliardy korun]. A dále:

  • Transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury: +5,0 mld. Kč.
  • Platba veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce: +4,4 mld. Kč.
  • Nákupy Ministerstva obrany ČR: +4,1 mld. Kč.
  • Předfinancování oblasti výzkumu, vývoje a inovací: +3,2 mld. Kč.

MF ČR dále upřesnilo, že celkové běžné nákupy, bez obsluhy státního dluhu, které meziročně vzrostly o 5,4 miliardy korun [+24,6 %], nejvíce navýšily výdaje související s pořizováním víceúčelových nadzvukových letounů F-35 [+3,7 mld. Kč].

Do nástupu Černochové o letounech F-35 nikdo nemluvil

Obsluha státního dluhu pak představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 22,7 miliardy korun [-1,6 %, -0,4 miliardy korun]. Postupně utlumovaný meziroční pokles souvisel s loňskou lednovou výplatou úrokových výnosů plynoucích z protiinflačních státních dluhopisů, vysvětlilo MF ČR.

Jaký bude další vývoj státního rozpočtu

Schválený státní rozpočet pro letošní rok počítá se schodkem na úrovni 252 miliardy korun. Loni činil 288,5 miliardy korun. Podle Jaromíra Gece je ale riziko vychýleno směrem k hlubšímu schodku.

Saldo státního rozpočtu za leden až duben

[Zdroj: MF ČR]

To souvisí zejména s dosavadním hotovostním plněním, které může odrážet mimo jiné pomalejší ekonomický růst, než s jakým pro letošní rok v srpnu loňského roku při sestavování rozpočtu počítalo ministerstvo financí [+2,3 %]. Další riziko jdoucí stejným směrem je z hlediska příjmové strany spojeno s výrazným poklesem cen emisních povolenek od té doby,“ vysvětlil ekonom KB.

Česko přestává být pro smích, tvrdí ekonomové. HDP konečně roste

Celkově očekává, že již letos dojde ke snížení schodku veřejných financí „viditelně pod tři procenta hrubého domácího produktu”. Strukturální nerovnováha veřejných financí i tak ale přetrvává. Strukturální deficit zůstává stále na úrovni zhruba dvou procent HDP.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here