Registry dlužníků: Co dělat, když záznam v nich brání hypotéce

9484
registry_dluzniku
Foto: Pixabay.com

Jak fungují rejstříky a registry dlužníků v ČR? Jak dlouho uchovávají informace o dlužníkovi? A je možný dřívější výmaz z jejich databazí? FinTag.cz přináší základní přehled.

Na trhu je stále více lidí, kteří třeba prošli exekucí [z rozličných důvodů], nyní mají peníze a vyrovnané veškeré závazky. Problém ale je, že záznam v registru dlužníků jim i přesto brání si sjednat například hypotéku na vlastní bydlení či jiný typ úvěru.

FinTag.cz radí, jak požádat o výmaz z registrů dlužníků

V ČR funguje mnoho registrů a rejstříků dlužníků a věřitelů. Při posuzování důvěryhodnosti, platební morálky a bonity klienta před poskytnutím úvěru ale banky i nebankovní instituce nahlížejí pouze do třech základních z nich. Jsou to Bankovní registr klientských informací [BRKI], Nebankovní registr klientských informací [NRKI] a SOLUS.

  • BRKI je bankovní registr dlužníků.
  • NRKI je nebankovní registr dlužníků.
  • SOLUS sdružuje bankovní i nebankovní instituce, energetické a telekomunikační instituce.

Bankovní i nebankovní poskytovatelé úvěrů a půjček vkládají do registrů informace o všech půjčkách, úvěrech a jejich splatnostech. Výši nedoplatku, informace o platební morálce dlužníka. Jestli je dlužník v prodlení se splátkami a v jaké výši a čase. To jsou informace, které můžou klientovi uškodit tím, že mu nebude úvěr či půjčka v budoucnosti poskytnuta.

Doba trvání záznamu a možnosti výmazu

Záznamy o nesplacených úvěrech a půjčkách uchovává SOLUS tři roky od doby vyrovnání všech dluhů. Informace o nedoplatcích za energie a telefon jsou vymazány po uplynutí jednoho roku od vyrovnání závazku.

BRKI a NRKI evidují i všechny žádosti o půjčku, tedy i neschválené a každý náhled do registru se také zaznamenává. Klient s mnoha náhledy už bývá pro banku také méně bonitní. Zamítnuté žádosti o půjčku se v BRKI uchovávají po dobu jednoho roku a v případě NRKI šest měsíců od zamítnutí žádosti.

BRKI a NRKI uchovává záznamy po celou dobu trvání závazku a po jeho splacení pak ještě čtyři roky. Dřívější výmaz z ani jednoho registru není možný, pokud nebyla půjčka ještě splacená. Z BRKI nelze o výmaz žádat vůbec. A z NRKI je možné podat žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Žádost NRKI posoudí a rozhodne o výmazu.

Registry dlužníků a rejstříky dlužníků

Registry a rejstříky ovšem mohou obsahovat i pozitivní záznamy. Jsou to informace o poskytnuté půjčce, která byla řádně a včas splacena. Takové informace zvyšují žadatelovu bonitu a pro banku představuje klient s pozitivní platební morálkou nižší riziko. V těchto případech banka úvěr spíše poskytne a s velkou pravděpodobností i za nižší úrok, než by požadovala u žadatele s negativním záznamem.

Jak funguje BRKI i NRKI

Evidenci záznamů pro bankovní i nebankovní registr klientských informací vede společnost Czech Credit Bureau [CRIF]. Její hlavní činností je poskytovat finančním institucím informace o totožnosti jednotlivců a jejich úvěrové hodnocení, což jim napomáhá rozvíjet modely rozhodování. Záznamy do bankovního registru ale zadává většina tuzemských bank. Jsou to informace o poskytnutých půjčkách, hypotékách, kreditních kartách, kontokorentech a jiných finančních produktech. Do nebankovního registru zasílají informace poskytovatelé půjček a úvěrů mimo bank. Jsou to leasingové společnosti, splátkové společnosti, ale i finanční správa a dnes i tzv. peer-to-peer platformy.

Jak funguje SOLUS

SOLUS [zájmové sdružení právnických osob] sdružuje banky, nebankovní instituce, tak i telekomunikační společnosti, poskytovatele energií aj. V něm lze dohledat i drobnější prohřešky dlužníků, jako je nesplacená faktura za elektřinu, plyn či telefon. Dlužník se v registru ocitá po třech po sobě jdoucích neuhrazených splátkách anebo v případě neuhrazení prvních dvou splátek u nově sjednaného úvěru či půjčky. Poskytovatelé energií a telefonní operátoři podávají záznam do registru až po uplynutí tří měsíců neplacení a výše dluhů musí být vyšší než 500 korun.

Jak funguje REPI

Dalším z rejstříků a registrů dlužníků je Registr platebních informací, který provozuje společnost CRIF. Ten byl založen za účelem sdílení informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům nějakou službu založenou na splátkách – půjčkách, nákupy na splátky nebo nákupy na fakturu. Registr REPI obsahuje pozitivní i negativní informace o platební historii klientů. Členové REPI jsou společnosti, které chtějí prověřit klientovu historii plateb před tím, než mu poskytnou nějakou splátkovou službu. Jsou to jednak poskytovatelé úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby, poskytovatelé kabelových televizí, utilit a ostatních splátkových služeb.

Insolvenční rejstřík a další registry

Veřejně dostupný na internetu je insolvenční rejstřík. V něm jsou zapsány osoby, proti nimž bylo již zahájeno insolvenční řízení nebo jim bylo povoleno oddlužení. V insolvenčním rejstříku jsou k dohledání i přihlášené pohledávky, míra splacených dluhů, počty vyživovaných osob a další informace. Na internetu jsou k dohledání i další registry dlužníků, ale jejich informace nejsou relevantní a po žadateli o informaci chtějí zaplatit za informaci, která nebude mít žádnou váhu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here