HK ČR dala ruce pryč od nového stavebního zákona 

144
stavebního zákona
Foto: HK ČR

Hospodářská komora ČR [HK ČR] se dále nebude účastnit prací na rekodifikaci stavebního práva. Jako důvod uvedla nekoncepční návrhy na změny ze strany Ministerstva pro místní rozvoj [MMR]. Ty podle ní odporují samotné podstatě rekodifikace stávajícího stavebního zákona.

Byla to právě HK ČR, která se na přípravě nového stavebního zákona aktivně podílela [na snímku předává jeho podobu prezident Komory Vladimír Dlouhý ministryni Kláře Dostálové, pozn. red.]. Zásadní rozpor nastal, když Svaz měst a obcí ČR [SMO ČR] poukázal na to, že nesouhlasí, aby byly zrušeny ve své podobě stávající stavební úřady a byly centralizovány do jednoho státního stavebního úřadu.

„Trvám i nadále na zachování obecních stavebních úřadů v území ve stávající struktuře, tak jak bylo dohodnuto na jednání u pana premiéra Andreje Babiše. Samozřejmě s rozsahem dnešních kompetencí. Stát by si měl nechat rozhodovací pravomoci při stavebních řízení zejména liniových či jiných strategických staveb. Tedy staveb financovaných ze státního rozpočtu,“ nezměnil nic ze stanoviska SMO ČR jeho předseda František Lukl.

Aktuální problém mezi HK ČR a MMR ovšem nastal, když ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [ANO] oznámila, že vyhoví obcím a městům a ponechá jim “jejich” stavební úřady. Ale zároveň i vytvoří nový státní stavební úřad, jak navrhuje nová podoba stavebního zákona. Podle HK ČR tím ale ministerstvo rezignuje na vládou schválený a celou dobu společnou prací prosazovaný princip 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko. Právě ten byl základem snahy o zásadní zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění stavebního práva.

Nový problém nového stavebního zákona

„Vytvoření dvou soustav obecních a státních stavebních úřadů s komplikovanými vztahy a vzájemným posíláním stanovisek, dalšího speciálního stavebního úřadu a zachování samostatné existence řady dotčených orgánů znamená destrukci návrhu nového stavebního zákona. A vůbec celé koncepce jednotné státní stavební správy navržené po vzoru funkčních katastrálních úřadů,“ uvedla ve svém prohlášení HK ČR.

Podle Komory ministryní Dostálovou oznámená dohoda s obcemi – učiněná jen z politických, nikoli věcných ani odborných důvodů – fakticky znamená, že se žádná zásadní změna v oblasti stavebního práva neuskuteční.

Od počátku bylo zřejmé, že takto zásadní reforma kromě politické vůle něco opravdu změnit vyžaduje také výdrž. A vyžaduje i odvahu a energii vysvětlovat nejen důležitost navržených změn, ale také jejich skutečný význam a reálný dopad. Bohužel dochází k neodbornému politickému zásahu do celé koncepce návrhu. A to způsobem, který jej devalvuje,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Za nekoncepčním a chaotickým přístupem MMR stojí snaha politicky vyhovět všem odpůrcům reformy. A to hlavně těm, kteří jsou za současný stav často spoluodpovědní.

„Skutečnou reformu nelze provést tak, že se vyhoví jejím nejhlasitějším odpůrcům a zakonzervuje se současný stav, který hájí. Odborně zpracovaný návrh tak zásadní reformy vyžaduje též politickou odvahu gesčního ministerstva a vlády. Ta se ale vytratila dříve, než byl návrh předložen Parlamentu ČR,“ uvedla HK ČR.

Abdikace na skutečné změny

Podle Komory jsou navíc aktuální změny v rozporu též s připomínkami obou Nejvyšších soudů i samotného Úřadu vlády. Podle ní jsou abdikací na skutečnou změnu a ve skutečnosti znamenají jediné – zachování co nejvíce stávajících úřadů. Jejich samostatných razítek a vytvoření nových vedle nich. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého navíc hrozí nebezpečí, že všechny problémy stávajícího neutěšeného, krizového stavu českého stavebního práva zůstanou zachovány. A dále i odsunutí přijetí zákona někam za rok 2024.

A nejen to: „Namísto všemi očekávaného zjednodušení dokonce vážně hrozí reálné zhoršení stavu pro každého občana, stavebníka, investora,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here