Míra nezaměstnanosti v květnu vzrostla na 3,6 procenta. Ke konci května evidoval Úřad práce ČR [ÚP ČR] celkem 266 144 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 104 více než v dubnu a o 65 469 osob více než v květnu před rokem. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce celkem 280 899 lidí.

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl v květnu na 3,6 procenta [duben 2020 – 3,4 %, květen 2019 – 2,6 %]. V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací. To znamená se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v květnu 42,2 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 410 dnů.

„Nárůst míry nezaměstnanosti je pro květen atypický. Nezaměstnanost na jaře obvykle klesá s rozjezdem prací v zemědělství, stavebnictví či cestovním ruchu. Celá ekonomika včetně trhu práce je ale nyní postižena omezeními kvůli koronaviru. To negativně dopadá na aktivitu a finanční situaci firem a tedy i na trh práce,“ komentuje aktuální výsledek míry nezaměstnanosti hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

I tak má ČR v mezinárodním srovnání podle posledních dubnových dostupných dat EUROSTATU ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Zaměstnavatelé tak mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. Momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví, v logistice, e-shopech a dále kvalifikované řemeslníky, analytiky a vývojáře softwaru.

V květnu 331 050 volných pracovních míst

Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v květnu 247 994 dosažitelných uchazečů. Zaměstnavatelé nabízeli v květnu prostřednictvím ÚP ČR 331 050 volných pracovních míst. Z toho 11 502 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 75 294 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 255 756 pozic, tedy u 77 procent, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 5. 2020     3,6 %
Počet uchazečů o zaměstnání 266 144
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 247 994
Míra nezam. podle EUROSTAT [duben 2020]     2,1 %
Počet volných pracovních míst 331 050
Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince 75 294
Počet VPM vhodných pro cizince 255 756

 [Zdroj: ÚP ČR]

„V souvislosti s uvolňováním většiny ochranných opatření dochází k obnově ekonomických aktivit v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v dopravě a podobně. Tedy v oblastech, ve kterých došlo ke značným ekonomickým ztrátám,“ říká ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.

Podle něj svůj díl také odvádí cílený program Antivirus. Jeho prostřednictvím stát přispívá zaměstnavatelům na vyplacenou náhradu mezd.

„V praxi to tedy znamená, že i když letos v květnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak razantní. Bude pravděpodobně pokračovat i v dalších měsících, ale bude stále spíše pozvolný,“ upřesnil Jan Karmazín.

Zdůraznil, že zaměstnavatelé v České republice stále prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí vysoký počet volných pracovních míst, která se úřad snaží v maximální možné míře spárovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání.

Projekt Outplacement má pomoci lidem již ve výpovědní lhůtě

Míra nezaměstnanosti v květnu

Ke konci května se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo bezmála 38 400 uchazečů o zaměstnání. Zároveň z ní odešlo téměř 26 300 lidí. Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,7 procenta a mužů na 3,5 procenta. Nejvíce nově příchozích hlásí Praha [4 916] a Moravskoslezský kraj [4 888]. Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Pardubickém kraji [1 524] a z hlediska okresů v Jeseníku [143].

Mezi evidovanými bylo 89 644 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,7 procenta. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 19 % – celkem 50 457, 14,4 procenta tvořili rodiče a lidé pečující o děti do 15 let. ÚP ČR jich evidoval celkem 38 198.

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí z oblasti služeb. To zejména z odvětví veřejného stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, dopravy, ale také agenturní zaměstnanci. Hlásí se i lidé, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí. Třeba v Rakousku, Itálii, SRN nebo ve Švýcarsku. Jsou mezi nimi i pendleři či v menší míře OSVČ, většinou drobní podnikatelé, řemeslníci, nebo kosmetičky a kadeřnice.

Nezaměstnanost podle okresů

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou [1,8 %]. Dále Praha – východ [1,9 %], Mladá Boleslav [2,1 %], Praha – západ [2,2 %], Pelhřimov, Plzeň – jih a Benešov [shodně 2,3 %].

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než je republikový průměr hlásí 32 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná [7,8 %]. Dále pak Chomutov a Ostrava – město [oba 6,3 %], Most a Znojmo [shodně 6,1 %]. Pak Bruntál [6 %], Sokolov [5,6 %], Jeseník [5,3 %] a Děčín [5,2 %].

Meziměsíční růst nezaměstnanosti byl v květnu u 63 okresů. Největší nezaměstnanost zaznamenal okres Cheb [+17,1 %], Karlovy Vary [+14,8 %], Mladá Boleslav [+14,5 %]. Dále pak Praha [+13,4 %], Sokolov [+11,9 %], Pelhřimov [+11 %], Plzeň – město [o 10,5 %] a Česká Lípa [+10,4 %].

Nezaměstnanost naopak poklesla ve 14 regionech. Nejvíce pak v okrese Jeseník [+6,1 %], Svitavy [+2,9 %], Třebíč [+2,3 %], Chrudim [+1,9 %], Břeclav [+1,8 %], Klatovy [+1,6 %] a Hodonín [+1,2 %].

Podporu v nezaměstnanosti pobírá 96 914 lidí

Podporu v nezaměstnanosti v květnu pobíralo v předchozím měsíci 96 914 lidí. To je 36,4 procent všech uchazečů vedených v evidenci [duben 2020 – 36,6 %, květen 2019 – 34,7 %]. Nezaměstnaní pobírali v průměru 8 649 korun.

Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 korun, pobíralo 15 408 [15,9 %] uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 korun, pobíralo 4 167 [4,3 %] uchazečů o zaměstnání.

V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR v předchozím měsíci celkem 920 683 991 Kč [duben 2020 – 738 233 975 Kč, březen 2020 – 848 173 925 Kč]. O rok dříve vyplácel ÚP ČR podporu 69 634 uchazečům o zaměstnání.

Mezi evidovanými bylo 89 644 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,7 procenta. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců 19 procent – celkem 50 457, 14,4 procenta tvořili rodiče a lidé pečující o děti do 15 let. ÚP ČR jich evidoval celkem 38 198.

Růst nezaměstnanosti bude dál pokračovat

Česká ekonomika se v letošním prvním pololetí propadne do recese, což se na trhu práce v plné míře projeví v horizontu několika dalších měsíců až čtvrtletí. Podle ekonomů tak lze růst nezaměstnanosti očekávat celý letošní rok. A zřejmě i rok příští.

„Za celý rok 2019 činila průměrná míra nezaměstnanosti 2,8 %, letos by se průměrná míra nezaměstnanosti měla vyšplhat do oblasti čtyř procent. Možná i mírně nad tuto úroveň,“ říká Radomír Jáč.

Dodává, že historie i ekonomická teorie potvrzují, že při stávajícím poklesu ekonomické aktivity, tedy při prudkém celoročním propadu HDP, se nárůstu nezaměstnanosti nelze vyhnout. Vzhledem k podpoře ekonomiky ze strany vlády a České národní banky [ČNB] lze však předpokládat, že nárůst nezaměstnanosti nebude až tak dramatický, jak by pro stávající propad ekonomické aktivity mohla napovídat historická zkušenost.

–RED–  

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here