Ode dneška mohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] žádat o ošetřovné za červen. Žádosti o ošetřovné za červen budou moci OSVČ podávat do 14. srpna. Podmínky pro získání dotace zůstaly nezměněny.

Vyplněný e-tiskopis se žádostí se jako v minulých kolech dotační výzvy posílá na Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. A to prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem na fpmpo20@mpo.cz. Do předmětu je třeba uvést „fpcer”.

Podmínky pro ošetřovné za červen jsou stejné jako v květnové výzvě. K žádosti se tedy nepřikládá žádná příloha. Jen je potřeba uvést důvod, proč dítě či hendikepovaný člověk do školy čizařízení sociálních služeb nechodí,” uvádí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

O ošetřovné za červen se žádá stejně jako v minulosti

Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. O ošetřovné za červen se znovu žádá prostřednictvím inteligentního on-line formuláře na stránkách MPO. Důvody, proč dítě nenavštěvuje školu či jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny jsou následovné:

  • Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení či zařízení sociální péče.
  • Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.
  • Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče.

Do žádosti musí OSVČ vyplnit jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti či osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy, školky, dětské skupiny či ústavu. Žádost je skutečně jednoduchá a zabere při vyplňování jen pár minut,” vysvětluje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

135 tisíc schválených žádostí

MPO dosud přijalo 161 tisíc žádostí o takzvané ošetřovné, dotaci pro OSVČ. Schválilo jich 135 tisíc. Šest tisíc žádostí vrátilo kvůli nedostatečným podkladům. Jedenáct tisíc žádostí zamítlo zejména kvůli duplicitě žádosti na jedno IČ. Devět tisíc žádostí MPO stále hodnotí. Podle zástupců úřadu žadatelé nejčastěji chybují v tom, že špatně uvedou číslo bankovního účtu, chybně se jako OSVČ identifikují či se na žádosti zapomenou podepsat. Dosud MPO na tuto dotaci, protože zákon o nemocenském pojištění s tímto ošetrovným pro OSVČ nepočítá, vyplatilo 1,5 miliardy korun.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here