Bilance zahraničního obchodu dosáhla v červnu přebytku 34,1 miliardy korun. Ve srovnání s loňským rokem tak byla o 17,6 miliardy korun vyšší. Za pozitivním výsledkem červnového zahraničního obchodu stojí primárně nízké dovozy.

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu [ČSÚ] celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím v červnu příznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o devět miliard korun. A to v důsledku poklesu dovozu. Dovozy do ČR klesly o 9,6 miliardy korun. Bilanci významně ovlivnil i nižší deficit bilance s ropou a zemním plynem [8,2 mld. Kč]. A to vlivem poklesu cen na světových trzích. I zde pak byly nižší dovozy. Zlepšila se bilance strojů a zařízení [2,3 mld. Kč] a ve stejné výši i bilance základních kovů.

„Zahraniční obchod se zbožím za měsíc červen zaznamenal historicky nejvyšší přebytek obchodní bilance ve sledovaném měsíci. Přispěl k tomu nejenom vývoz zboží, který se téměř vrátil na loňskou úroveň, ale výraznou měrou se na tom podílel i stále pokulhávající dovoz zboží. Ten meziročně ztrácí a je přibližně na stejné hladině jako na počátku pandemie,” vysvětluje vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.

Zhoršila se hlavně bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a to o 7,5 miliardy korun a elektrickými zařízeními o 2,4 miliardy korun.

Nízké dovozy vylepšily červnovou obchodní bilanci

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 12,0 procenta a dovoz o 3,8 procenta. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu [+4,0 %] a dovozu [+3,1 %]. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,4 procenta na 301,5 miliardy korun a dovoz o 6,6 procenta na 267,4 miliardy korun.

Covidová krize německé firmy tvrdě zasáhla, říká Bernard Bauer

V lednu až červnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 50,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 54,1 miliardy korun. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 13,6 procenta a dovoz o 11,4 procenta.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila v červnu přebytkem 67,1 miliardy korun a byla tak meziročně o 13,1 miliardy korun vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 4,3 miliardy korun a dosáhl 31,4 miliardy korun.

Jaký bude další vývoj

Podle ekonomky Komerční banky [KB] Jany Steckerové by měla normalizace v českém zahraničním obchodě pokračovat i v následujících měsících. Na výsledcích by měl být vidět rozjetý automobilový průmysl. Naopak s investicemi budou firmy podle ní zřejmě ještě váhat, což bude tlačit importy na nižší úrovně.

„Zahraniční obchod tak bude tím, co letošní rok potáhne českou ekonomiku dolů,“ říká.

V souvislosti s vývojem obchodní bilance není bez zajímavosti aktuální průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Z něj vyplývá, že výpadek zahraničních zakázek v souvislosti s pandemií covid-19 zaznamenaly tři čtvrtiny ze 121 oslovených exportních firem. Největšími překážkami pro obchod bylo omezené cestování do zemí obchodních partnerů, rušení výstav a veletrhů a nemožnost vysílat pracovníky k zákazníkovi na dokončení dodávek.

Z klíčových destinací v prvních letošních šesti měsících nejvíce poklesl export do Španělska [-28 %], Francie [-24,5 %] a Velké Británie [-23,5 %]. Naopak nejvíce narostl export do Turecka [+20 %]. Podle SP ČR měli největší problémy čeští exportéři s vývozem do Itálie, Indie, Ruska, USA, Francie a obecně do Asie. Pozitivní je, že exportéři chtějí po odeznění krize na své dosavadní zahraniční trhy dále vyvážet.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here