Tuzemské firmy mohou využít novou službu zdravotníků, takzvané skupinové testování zaměstnanců na covid-19. Zdravotníci z odběrového místa přijedou do místa určeného objednavatelem a odeberou stěry PCR metodou. Službu nabízí ode dneška například i Nemocnice Na Bulovce [NNB].

Skupinové testování pracovníků jakékoliv firmy spočívá v tom, že dva zdravotníci z odběrového místa přijedou [foto je ilustrační, pozn. red.] do sídla či jiného místa určeného objednavatelem služby. Ten v rezervačním formuláři uvede požadovaný termín pro odběr biologického materiálu. Uvede také počet osob k testování a osobu, která bude celý proces za firmu koordinovat.

„Testujeme schválenou metodou, takzvaným PCR testem, v souladu s národní strategií testování covid-19. Vzorky se zpracovávají přímo v našich Centrálních laboratořích na Oddělení klinické mikrobiologie,“ uvádí ve své zprávě ke skupinovému testování Nemocnice Na Bulovce [NNB].

U skupinového testování si účtuje nemocnice 1 756 korun za každou osobu. Vydání certifikátu o negativním výsledku testu PCR, nutný například pro vycestování, přijde na 250 korun za každý jeden vydaný kus. U skupinového testování musí zaměstnavatel počítat navíc s náklady na dopravu a za výjezd zdravotníků.

„Administrativní poplatek za výjezd v Praze a okolí je v rozmezí 600 až 1 000 korun na osobu. Výše administrativního poplatku se mění podle vzdálenosti dojezdu a počtu odběrů na jednom místě,“ uvádí NNB.

Nad 50 osobo je skupinové testování třeba domluvit

Optimální kapacita jednoho skupinového testování je dle zprávy NNB v rozmezí 10 až 50 osob. U objednávek nad 50 osob je třeba se s odběrovým místem spojit přímo telefonicky. Nižší počty není problém objednat rezervačním formulářem online.

Zdravotníci odebírají vzorky na test nejčastěji venku, například na parkovišti, před budovou společnosti. Výjimkou nejsou ani odběry ve vnitřních prostorách, například v uzavřené kanceláři. V takovém případě musí objednavatel zajistit také prostor pro jejich převlečení do ochranných obleků.

„Náš odběrový tým přijede na místo 15 minut před stanoveným začátkem odběrů. Odběr 20 osob trvá přibližně 40 minut,“ uvádí NNB.

Vyšetřované osoby před samotným testováním předloží doklad totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, případně potvrzení o trvalém pobytu v ČR a nezbytností je také rouška. Výsledky skupinového testování se sdělují stejně jako v odběrových místech do 48 hodin smskou do telefonu. Co se týče certifikátů pro cestování, ty nemocnice zasílají poštou na adresu zaměstnavatele do 48 hodin po odběrech. Po domluvě si jej vyšetřovaný může vyzvednout i osobně, ale až poté, co obdrží výsledek testování v sms zprávě.

Náklady za testování jsou daňově uznatelné

Náklady na dobrovolné i povinné testování zaměstnanců jsou pro firmy i OSVČ daňově uznatelnou položkou. Jedinou podmínkou přitom je, aby testy na covid souvisely s provozem firmy. Podnikatelům nevzniká nárok na daňovou uznatelnost testů na koronavirus pouze v případě, že jej firma zaměstnanci proplatí například jako benefit.

I dobrovolné covid testy u zaměstnanců jsou daňově uznatelné

Daňově uznatelné jsou také povinné testy na covid u zaměstnanců z rizikových evropských a většiny mimounijních zemí. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a na pracoviště daného zaměstnavatele.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here