Rizikové skóre šíření epidemie je aktuálně na hodnotě 57 bodů. To je hraniční číslo pro přechod do třetího stupně. Jestli k tomu v pondělí 30. 11. skutečně dojde a v Česku se otevřou obchody a služby, ukáží následující dny. Epidemiologové upozorňují na výkyvy v regionech. Pondělní rozvolnění není proto jisté. 

Konečné rozhodnutí o přechodu ze současného čtvrtého stupně pohotovosti do mírnějšího třetího padne v nedělním dopoledni po mimořádném jednání vlády. Aktuální celorepublikové skóre rizika se zastavilo na hodnotě 57. Číslo odpovídá třetímu stupni pohotovosti, který nastává v bodovém rozpětí od 46 do 60. Tedy se velmi přibližuje přechodu do čtvrté přísnější úrovně [61 až 75 bodů].

Některé regiony jsou v páté úrovni systému PES

Hygienici i epidemiologové v posledních dnech upozorňují na vysoké riziko šíření covidu v některých z českých regionů. Nákaza v nich zasahuje hlavně sociální zařízení, a tedy vytváří tlak na tamní nemocniční péči. Konkrétně jimi jsou Kraj Vysočina, Pardubický a Královéhradecký kraj a Karlovarský kraj. V těchto regionech zůstávají v důsledku šíření infekce mezi seniory i vysoké počty pacientů v hospitalizaci. Skóre v těchto regionech se pohybuje nad hodnotou 70.

Naopak hlavní město Praha a Moravskoslezský kraj vykazují velmi dobrou situaci a udržují se dlouhodobě na rizikovém skóre pro třetí stupeň pohotovosti v systému PES. Je to dáno mimo jiné i tím, že v metropoli se nechávají lidé více testovat v porovnání s ostatními regiony. Svou roli přitom sehrávají i samoplátci, hlavně cizinci, kteří se v Praze často a opakovaně na covid testují.

„Nechci tím vyvolat diskuzi, že si s tím systémem teď budeme hrát tak, že vyloučíme některé kraje,“ upozorňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] Ladislav Dušek s dovětkem, že je třeba zvážit, jak celorepublikově k této situaci přistoupit.

Jeho slova potvrdil i minstr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO], který uvedl, že rozvolnění po regionech je vyloučené.

„Jestli se tak stane [rozvolnění, pozn. red.], stane se tak v celé zemi,“ řekl s tím, že při rozhodování o přechodu do nižšího stupně zohlední šíření nákazy v jednotlivých regionech.

Rozvolnění ve třetím stupni otevírá obchody a služby

Přechod do nižšího třetího stupně pohotovosti znamená změnu hlavně pro obchodníky a poskytovatele veškerých služeb [ubytovací, restaurační zařízení, kadeřnictví, manikéři, pedikéři, sportoviště, opravny, obchody s obuví, textilem, dárkovým zbožím, atd.], kterým vláda dovolí po dlouhé pauze opět otevřít. Byť s některými omezeními. To je například dodržování rozestupů, limit v počtu osob na prodejně, zvýšená hygiena, dezinfikování pultů, karanténa pro odzkoušené oděvy nebo boty.

Ve třetím stupni se navyšuje počet účastníků na vnitřních akcích, a to na 50 venku a na 10 uvnitř. Slavnostní ceremoniály pak může navštívit až 30 osob, ve čtvrtém je to dvacet. Rozvolnění se týká i muzeí a galerií. Ty mohou přijmout návštěvníky v počtu maximálně 25 procent jejich kapacity. Ve třetím stupni otevírají knihovny, nákupní centra, herny a casina.

Rozvolnění nijak neovlivní návrat žáků ZŠ

Naopak téměř žádné změny nenastanou s přechodem do třetího stupně ve školství. Mateřské školy, 1. a 2. třídy základních škol se dále učí prezenčně, stejně jako veškeré ročníky na 1. stupni. 2. stupně ZŠ do školy chodí od týden. Stejně jako nově i středoškoláci a studenti na VOŠ a 1. ročníky VŠ.

Žáci 1. stupně se však do lavic v pondělí vrací s týdenním zpožděním, původně se tak mělo stát již 23. 11. Dle ministra Blatného si však Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] vyžádalo týdenní posunutí.

Vývoj epidemie a vytíženost lůžek v nemocnicích

Personální kapacity hygienických stanic i regionálních call center jsou dle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové dostatečné. V posledním týdnu se zvýšila i dovolatelnost kontaktů. To díky snižujícímu se počtu nově pozitivních osob. Procento nové pozitivity se pohybuje mírně nad hranicí 20 procent. Dle týdenních čísel v Česku klesá populační zátěž, i když její pokles již není tak intenzivní jako v předchozím týdnu. Reprodukční číslo se ustálilo na hodnotě 0,9, před týdnem bylo 0,7.

„Je to takové zpomalené zpomalování,“ vyjádřil se k vývoji epidemie Ladislav Dušek.

Počet nových záchytů v populaci sice klesá, blíží se 20 procentům, kýžená hodnota je kolem 10 procent. V mezinárodním srovnání se pohybuje většina zemí kolem 15 procent.

„Ukazatel je stále v rizikových hodnotách a situaci nemůžeme považovat za plně stabilizovanou,“ upozornil Dušek.

Zároveň varoval před šířením covidu v zařízeních sociální péče. Nakažený ve věku 65+ má dle něj zhruba 30procentní pravděpodobnost, že u něho bude průběh nákazy těžký. U osob nad 75 let je to až 40 procent. Nyní se denně v průměru nově nakazí kolem 1 tisíce osob starších 65 let a zhruba 500 osob starších 75 let.

„To je stále hodně a hrozí, že budeme mít hodně nových hospitalizací,“ řekl.  

Právě od průběhu nákazy mezi staršími lidmi se odvíjí vytíženost lůžkových zařízeních a odděleních s intenzivní péčí. Pokud nebude zasahovat infekce seniory, klesne i počet hospitalizovaných a Česko se navrátí k poskytování odkládané plánované péče.

„Odkladnou péči zahájily tento týden veškeré nemocnice v Česku, i když pozvolně a liší se v ní, protože každá nemocnice má jiný typ poskytované péče. Dosažení původního rozsahu elektivní péče je otázka týdnů, spíše jednotek měsíců,“ uvedl v této souvislosti náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here