Zaměstnanci ve veřejném sektoru se začnou povinně testovat na koronavirus již ve středu 10. března. O týden později [17.3.] pak nebudou smět na pracoviště ti z nich, kteří se neprokáží negativním testem. Povinně testovat musí všichni zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci.

Nařízení vlády povinného testování ve veřejném sektoru se týká zaměstnanců státních úřadů a institucí, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných či založených firem. Dále platí pro veřejné vysoké školy, služební úřady, bezpečnostní sbory a ozbrojené složky státu. Povinnost se zatím nebude týkat škol a školských zařízení podle školského zákona a také všech zaměstnanců pracujících na home office.

Klíčová informace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] přitom zní: Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. 3. 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil s negativním výsledkem v posledních dnech:

  • PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
  • antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
  • anebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem.”

Zaměstnanci veřejné správy se musí testovat minimálně jednou za týden. Nebude-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnavatelé nad 50 osob

Jak je to u veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob? Ten může rozhodnout o provádění preventivního testování svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. To je vyzvat zaměstnance, aby podstoupili antigenní test prováděný poskytovatelem zdravotních služeb. Což musí zaměstnavatel u poskytovatele zdravotních služeb v daný termín zajistit. Zaměstnavatel může zaměstnanci také nabídnout samotest k laickému použití. V takovém případě mu může sám určit termín otestování se.

Kdo se nemusí povinně testovat

Zaměstnanci veřejné správy jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Je tu ale i pár výjimek. Těmi jsou:

  • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, a uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR. Dále nesmějí jevit žádné příznaky nemoci, a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
  • Osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti nemoci covid-19. Přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 14 dnů je platných i pro jednodávkové vakcíny. Očkovaná osoba taktéž nesmí jevit žádné příznaky nákazy covidem-19.

Testování agenturních pracovníků

Po posledním jednání vlády došlo také k několika změnám v mimořádných opatřeních MZ ČR. Zásadní změnou je výjimka z povinnosti pravidelného testování pro zaměstnance a další osoby [například klienty v sociálních službách], kteří v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali covid-19, nebo byli kompletně naočkováni.

Naopak povinnost projít povinným testem v posledních sedmi dnech před vstupem na pracoviště se od úterý 9. března týká i agenturních pracovníků a dalších osob, které ve firmě vykonávají činnost na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah. Zjednodušeně řečeno se pravidelné testování týká také osob vykonávajících práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně se zaměstnanci. Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance antigenní samotesty, musí vést evidenci testování osob.

Vláda v souvislosti se zahájením plošného testování ve veřejném sektoru také rozhodla, že ze státních zásob Ministerstva vnitra uvolní jeden milion testů pro potřeby organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here