Programy Covid – 2021 a Nepokryté náklady odstartují v dubnu

280
Covid_2021_a
Foto: Pixabay.com

Dotační programy Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady se podnikatelům otevřou v dubnu. Výzvy k programům chce Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] zveřejnit v březnu. Nové programy nahrazují stávající specifické podpory.

Podávat mohou podnikatelé žádosti o podporu z Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady od dubna 2021. Výzvu k nim má úřad zveřejnit ještě v měsíci březnu. Ku pomoci s oběma dotacemi jsou podnikatelům operátoři na telefonní lince 1212. Žádosti budou zástupci firem podávat přes informační systém, stejně jako tomu bylo u minulých kompenzačních podpor.

Programy Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady nově nahrazuje konkrétně vymezené kompenzace za omezení přijaté kvůli epidemii covidu. Plně tak nahradí například podpory Covid nájemné, kultura, ubytování či sport. Zůstane jen kompenzační bonus pro živnostníky, majitele malých s.r.o. a dohodáře. Zůstává i Antivirus zaměřený na udržení zaměstnanosti.

Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady nahradí staré programy

Oba programy budou při schvalování žádostí o čerpání podpory posuzovat snížení tržeb v minimální výši 50 %. Porovnávat budou v obou případech tržby za leden a únor roku 2021 se stejnými měsíci v roce 2019. Přičemž souběh podpor z obou typů dotací se vylučuje. Podnikatelé se zahájenou činností po lednu 2019 budou mít při posuzování výjimku.

Covid – 2021 a podpora na zaměstnance

Dotace z Covid – 2021 směřuje na podporu firem se zaměstnanci. Každá firma, která má alespoň jednoho zaměstnance v pracovním poměru a splní současně podmínku minimálně polovičního poklesu tržeb oproti roku 2019, může dostat na každého zaměstnance 500 korun na den. Minimální výše dotace z programu Covid – 2021 činí 1 500 korun. Což znamená, že i firma s jedním či dvěma zaměstnanci načerpá 1 500 korun na den.

Od tří zaměstnanců sepřičítá na každého dalšího 500 korun na den. Podporu z Covid 2021 dostanou nejenom zaměstnanci v pracovním poměru, ale i spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Dobrá zpráva pro některé zaměstnavatele pak jistě je, že podpora z Covid – 2021 se nevylučuje z programem Antivirus.

„Covid – 21 zajistí jednodušší administraci s limitovanou platbou do výše 1,8 milionů eur v součtu všech dotací i z jiných programů, které podnikatel dosud získal,“ upřesňuje MPO.

Příspěvek mohou firmy načerpat při splnění všech podmínek už od 11. ledna 2021 zpětně.

Covid – Nepokryté náklady a výkaz zisku a ztráty

Výše podpory z druhého programu Covid – Nepokryté náklady dosahuje 60 procent nepokrytých nákladů. Stejně jako u prvního programu Covid – 2021 se bude pokles tržeb srovnávat za období leden a únor 2021 se stejnými měsíci roku 2019.

Nepokryté náklady žadatel doloží ztrátou vyplývající z výkazu zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky. Podpora z Covid – Nepokryté náklady se dá zkombinovat i s podporou získanou z programu Antivirus, nikoli však s programy Covid – 2021 a kompenzačním bonusem.

U obou programů podpora respektuje dočasný rámec Evropské komise, kdy na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1 800 tisíc eur. V tuto chvíli MPO počítá s alokací z nového programu ve výši šesti miliard korun.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here