Nadcházející velikonoční svátky letos dvakrát zasáhnou do výplaty důchodů. S předstihem dostanou peníze lidé, u kterých připadá výplatní termín důchodu na pátek 2. dubna 2021, naopak se zpožděním lidé s termínem 4. dubna 2021.

Státní a církevní svátky každoročně posouvají některé výplatní termíny starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Letos jde celkem o šest případů, z nichž dva připadají právě na nadcházející obdobní velikonočních svátků.

„Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek 2. dubna 2021, budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli 4. dubna 2021, budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna,“ upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] ve své tiskové zprávě.

Především s několikadenním posunem termínu výplaty důchodu ze 4. dubna [nejpozději však k 6. dubnu, pozn. red.] mají počítat jejich příjemci v období velikonočních svátků.

Seznam letošních termínů posouvající výplaty důchodů

Důchody s výplatním termínem

Termíny reálného vyplacení

2. dubna 2021 1. dubna 2021
4. dubna 2021 6. dubna 2021
4. července 2021 2. července 2021
6. července 2021 7. července 2021
24. prosince 2021 23. prosince 2021

[Zdroj: MPSV]

První posunutí výplatních termínů mohli klienti zaznamenat již 2. ledna 2021, kdy se výplatní termín důchodů posunul o dva dny na 4. ledna 2021. Další změny výplatních termínů můžou důchodci očekávat na začátku července a tradičně také na Štědrý den.

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti. To vždy prostřednictvím České pošty na uvedenou adresu bydliště.

„Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu,“ upozorňuje MPSV.

Důchodová komise navrhne jednu starobní penzi pro všechny

Stanovení termínů výplaty důchodů

Důchody se vyplácejí vždy dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Jejich výplatní termíny vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem. Do nich důchody vyplácejí vždy k 15. dni v měsíci.

Valorizace v roce 2021 zvýší průměrný důchod o 839 korun

Česká správa sociálního zabezpečení během února letošního roku zajistila 2 018 060 výplat důchodů na osobní účty klientů a prostřednictvím České pošty 810 534 výplat důchodů. Dalších 24 966 výplat poukázala do zařízení sociálních služeb.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here