Důchodová reforma není věda, tvrdí tuzemské penzijní fondy

456
duchodova_reforma
Foto: Pixabay.com

Komise pro spravedlivé důchody pošle do mezirezortního připomínkového řízení paragrafované znění návrhu důchodové reformy. Jí navržená důchodová reforma navrhuje rozdělit průběžný I. pilíř a pak systém rozvíjet.

Náklady na zavedení nového důchodového systému mají být podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové [ČSSD] 18 miliard korun. Část by podle ní mohla ČR čerpat z evropských zdrojů. To potvrdila i předsedkyně komise Danuše Neradová.

„Česká republika má nyní jednoznačnou příležitost uskutečnit důchodovou reformu a transformační náklady zahrnout do plánu obnovy,“ vysvětlila s tím, že časový horizont zavedení změn odpovídá pěti rokům.

Podle ministryně Maláčové jdou návrhy důchodové reformy správným směrem. S koaličním partnerem, jak vyplynulo z jejích slov, podobu reformy ale sjednanou nemá.

Důchodová komise navrhne jednu starobní penzi pro všechny

„Jakákoli důchodová reforma musí mít podporu všech zainteresovaných stran. […] Nelze podléhat momentálním náladám či zájmům a rozhodně by se nemělo opakovat to, že například penzijní společnosti nebudou k hledání řešení přizvány,“ říká v této souvislosti ředitelka obchodu a marketingu penzijní společnosti České spořitelny Lenka Hůlová.

Skutečností je, že penzijní společnosti stojí zatím stranou hlavních vyjednávání o podobě důchodové reformy. FinTag.cz zjišťoval, jaký názor mají na chystanou důchodovou reformu.

Ptal se také na jedinou aktuální novinku v oblasti penzí, kterou je zřízení nového Účtu dlouhodobých investic [ÚDI]. Ten by umožnil spořit si na penzi prostřednictvím penzijního fondu ve vícero aktivech výměnou za daňové úlevy. To bez příspěvku státu. Jiná novinka je zavedení takzvaného alternativního účastnického penzijního fondu. Ten bude moci investovat do aktiv, které jsou v současné době pro penzijní byznys nedostupné. Což nabídne alternativu klientům, kteří investují do jiných segmentů než akcie a dluhopisy.

Generali: Povinné zapojení zaměstnavatele

Podle generálního ředitele Generali penzijní společnosti Radka Moce je struktura penzijního systému již jasná: První pilíř a vedle něho soukromé spoření v penzijních fondech.

„V rámci chystaných změn by mělo dojít k posílení současné role penzijního spoření. V ideálním případě jde o zavedení povinného příspěvku zaměstnavatele a automatické přihlášení zaměstnance do systému s garantovanou možností výstupu,“ myslí si.

Vyjádřil se i k chystanému ÚDI. Nedomnívá se, že by byl dobrým řešením. Podle něj tato úprava nepřinese pro důchodové zabezpečení žádné peníze navíc.

„Spíše jde o nadbytečnou změnu nastavení penzijního systému, což konstatuje OECD ve své poslední zprávě. Pokud však i přesto dojde k zavedení této novinky, naše finanční skupina bude zvažovat, kdy a jak ji do své nabídky zařadit,“ tvrdí. Více zde.

ČS: Důchodová reforma je o dlouhodobém řešení

Lenka Hůlová z ČS penzijní společnosti věří, že penzijní spoření může nabídnout lepší příležitosti ke zhodnocení peněz a uchování jejich hodnoty na stáří než nový ÚDI.

„Krom státních příspěvků také tím, že o účastnické fondy se stará profesionální správce, který je sám zainteresován na tom, aby dosahovaly co nejlepších výnosů,“ upozorňuje.

K přípravě reformy penzí se musí dle jejích slov přistupovat s vědomím, že její dopady se projeví až s poměrně dlouhým odstupem. Tedy delším než jednotlivá volební období. O to víc se proto musí koncipovat tak, aby šlo o stabilní a hlavně dlouhodobě fungující řešení.

„Trh penzijního spoření u nás funguje přes čtvrt století a domácí i zahraniční zkušenosti opakovaně dokazují, že je nepostradatelnou součástí systému penzijního zabezpečení,“ zdůrazňuje Hůlová. Více zde.

ČSOB: DPS je ideální produkt pro spoření na penzi

„Služeb ČSOB Penzijní společnosti by se zavedení Účtu dlouhodobých investic dotknout nemělo. Neočekáváme ani významný odliv stávajících klientů do tohoto nového spořicího produktu. Skupina ČSOB však počítá s tím, že tuto službu svým klientům nabídne poté, co projde legislativním schválením,“ vysvětluje svůj přístup k ÚDI obchodní ředitel ČSOB Penzijní společnosti Ladislav Rokos.

Pozitivně přitom hodnotí vládní návrh na zavedení alternativního účastnického fondu. Fond bude moci investovat do aktiv, které jsou v současné době pro penzijní byznys nedostupné.

Co se týče důchodové reformy, tvrdí, že roli penzijních fondů do budoucna vidí vzhledem ke známých demografických trendům jako klíčovou. Životní úroveň budoucích penzistů bude čím dál víc zaležet na úsporách vytvářených během produktivní fáze života.

„Doplňkové penzijní spoření je pro takovouto dobrovolnou tvorbu úspor ideální produkt. Aby si klienti doplňkového penzijního spoření naspořili na stáří dostatek peněz, je klíčové začít co nejdříve. Vybrat správnou strategii, například strategii životního cyklu, a odkládat si stranou pravidelně dostatečné sumy,“ vysvětluje Rokos. Více zde.

Komerční banka: ÚDI jen znepřehlední nabídku

Předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti [KBPS] Pavel Racocha se staví k novému ÚDI kriticky. Podle něj se jeho zřízení služeb KBPS přímo nedotkne, nicméně to dále znepřehlední nabídku pro občany, kteří se chtějí zajistit na penzi.

„Nejedná se totiž o nic jiného než o rozmělnění stávající státní podpory poskytováním dalšímu produktu. Navíc méně regulovanému a dražšímu pro klienty. Nové prostředky do systému soukromého spoření na penzi to nepřinese,“ vysvětluje Racocha.

Podle něj role soukromého spoření na penzi dále poroste, ať už to s důchodovou reformou dopadne jakkoliv.

„S ohledem na pokračující negativní demografické trendy a na vývoj hospodaření státního rozpočtu je naprosto nevyhnutelné, aby občané nebyli v penzi odkázaní pouze na příjem ze strany státu, tak jako je tomu dnes, ale měli i další zdroje příjmů pro zajištění důstojného života,“ zdůraznil s tím, že větší zapojení zaměstnavatelů by byla vítaná podpora penzijního spoření. Více zde.

Allianz: Pozornost u spoření na penzi se tříští

Manažer produktového vývoje Allianz pojišťovny Štěpán Hegar očekává, že se bude o důchodové reformě široce diskutovat. Závěrem pak bude správné, co možná nejširší zapojení penzijních společností do tohoto mechanismu.

„Očekáváme od státu, že najde vhodné nastavení pro motivaci občanů, aby si spořili na stáří a nespoléhali pouze na příjem z průběžného důchodového systému,“ tvrdí.

Dodává, že v ČR si mohou lidé sjednat mnoho produktů, které využijí při spoření na stáří. A to dle jeho slov možná znamená, že se tříští jejich pozornost, aby si opravdu rozumně naspořili. Co se týče ÚDI, říká, že v tuto chvíli není dostatek informací, aby mohl posoudit, jak se projeví. Více zde.

NN Penzijní společnost: Je potřeba podpořit III. pilíř

Podle manažera investic a penzí NN Penzijní společnosti Milana Tomáška je v případě ÚDI předčasné o čemkoliv konkrétním hovořit. To proto, že účet je teprve čerstvou novinkou ve fázi příprav. Navíc se souběžně řeší nastavení celého penzijního systému.

„Penzijní reforma je obrovské téma, ale politická debata o něm je bohužel zatím bez jasného výsledku. Pokud bychom se bavili o variantě, která dává smysl z pohledu celého systému, tak by stát rozhodně měl dále více podporovat doplňkové formy spoření. To je zvýšit finanční podporu. A také dát lidem zcela jasně najevo, že výše jejich důchodu bude závislá také na tom, kolik si naspoří v doplňkových formách penzijního spoření,“ vysvětluje.

„Penzijní fondy v tomto hrají zcela zásadní roli, protože většina lidí v produktivním věku už takto spoří,” dodává. Více zde.

Conseq: Důchodová reforma řeší, kolik dá do penzí stát

Ředitel Conseq penzijní společnosti Richard Siuda přistupuje k ÚDI čistě pragmaticky: „Ten určitě našim klientům chceme nabídnout. Avšak ne jako penzijní společnost, ale jako investiční společnost. To znamená, že v rámci tohoto účtu si budou moci klienti odkládat dlouhodobé prostředky se státní podporou nejen do penzijních fondů, ale také do otevřených investičních fondů, které nabízejí mnohem širší škálu investičních strategií.“

Dodává pak, že důchodová reforma není o produktech spoření na stáří. Těch už je nyní k dispozici dostatek a s uvedením ÚDB jich bude v podstatě nekonečná paleta.

„Reforma se bude týkat spíše toho, kolik prostředků se směřuje do průběžného pilíře penzí a kolik do spořicího. Respektive, jak jsou občané motivováni k tomu, aby si na stáří více spořili. A sami se tak více zabezpečili a nespoléhali se tolik na příjem z průběžného systému,“ uzavírá Siuda. Více zde.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here