Ošetřovné na dítě kvůli uzavřeným školám za březen 2021 dostanou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] při podání žádosti do pátku 21. května. Vylučuje se jeho souběh s kompenzačním bonusem a nežádají o něj OSVČ na vedlejší činnost.

Ošetřovné na dítě za dobu od 1. do 31. března 2021 se nesmí stejně jako v únoru slučovat s čerpáním kompenzačního bonusu. Důvodem je podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka [za ANO] navýšení bonusu od února 2021 na 1 tisíc korun za každý den omezení činnosti.

OSVČ by si proto měly ještě před podáním žádosti o ošetřovné spočítat případný nárok na kompenzační bonus, který spadá do gesce Ministerstva financí ČR [MF ČR] a žádosti přijímají a vyplácejí finanční úřady. Denní podpora z kompenzačního bonusu činí 1 tisíc korun za den, ošetřovné na dítě pak 400 korun.

Kompenzační bonus 2021: Odpovědi na otázky žadatelů

I za březnové omezení provozu škol vyplácí MPO z vyhlášené dotace ošetřovné na dítě za každý den uzavírky, včetně víkendů a svátků. S výjimkou jarních prázdnin, které se v žádosti o ošetřovné vylučují. Nově se ve formuláři proto z tohoto důvodu zadává i okres, pod který spadá školní či předškolní zařízení.

Dá se očekávat, že žádostí o ošetřovné na dítě za březen přijme úřad podstatně více než v předchozím měsíci. Od počátku března se totiž v důsledku rychle se šířící nákazy v Česku plošně uzavřela veškerá předškolní a školní zařízení. Do té doby mohli školu prezenčně navštěvovat alespoň žáci 1. a 2. tříd základních škol, mateřské školy byly otevřeny všem přihlášeným dětem.

Ošetřovné na dítě nejlépe elektronicky

Ošetřovné úřad schválí pečujícím OSVČ o dítě do deseti let věku a dále při péči o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v 1. stupni závislosti a nemůžou kvůli vládním restrikcím navštěvovat svoji školu či jiné zařízení [denní, týdenní stacionář, pozn. red.].

Žádosti podávají pouze živnostníci podnikající na hlavní činnost, což musí úřadu také doložit. Potvrzení jim vydá správa sociálního zabezpečení, do jejíž agendy podnikatel spadá. Přikládá se k žádosti o dotaci, formuláře podané elektronicky vyřídí MPO dle svého vyjádření přednostně. Prostřednictvím elektronického formuláře se podávají žádosti o ošetřovné přes webové stránky, odkaz na ně je zde. Vyplněný dokument se následně odesílá prostřednictvím datové schránky na adresu MPO [wnswemb]. Pozor, do předmětu se vždy uvádí „fpbre21“.

MPO žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem a poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz. Do předmětu je třeba uvést „fpbre21“. Poštou se žádost odesílá na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka se označí opět heslem „fpbre21“.

„Prosíme žadatele, aby při zasílání žádosti poštou jednotlivé listy nesešívali, urychlí se tím zpracování,“ upozorňuje MPO ve své výzvě.

Dodává, že žádosti podané před termínem a po termínu aktuálně vyhlášené výzvy a žádosti na nesprávném formuláři nebude úřad vyřizovat. Jmenuje i chyby při podávání žádosti.

„Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb,“ uvádí.

Termín pro DAP za rok 2020 ještě není uzavřen

Jelikož se letos prodloužily termíny pro podání daňového přiznání z příjmů v elektronické podobě až do 3. června a papírově do 3. května, je třeba upozornit na to, že přiznané ošetřovné na dítě je od této daně plně osvobozeno. Do příjmů se proto v daňovém přiznání nezahrnuje. Více o zdanění podpor a kompenzací se dočtete v článku na FinTag.cz níže.

Jak a kdy se započítá covidová podpora do daně z příjmů

Od loňského října, tedy za celou 2. vlnu koronaviru, MPO zadalo výplatu 67 731 žádostí. V součtu tak úřad žadatelům vyplatil na ošetřovném 530 460 800 Kč.

V minulém týdnu zákonodárci odsouhlasili i zvýšené ošetřovné na dítě pro zaměstnance. Pečující rodič tak dostane namísto 70 nově 80 procent svého denního výdělku.

Ošetřovné se zvýší na 80 % výdělku a prodlužuje se i izolačka

A to i za dobu, kdy je dítěti kvůli pozitivitě na covid-19 uložena izolace či karanténa. Zvýšené ošetřovné vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] zpětně od 1.3. 2021.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here