Blíží se splatnost daně z příjmů i daně z nemovitostí

201
prijmu
Foto: Pixabay.com

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce mohou lidé podat nejpozději 1. června 2021 a to jen elektronicky. V ten samý den musí finančnímu úřadu vyrovnat případnou daňovou povinnost. Do 31. května je třeba zaplatit i daň z nemovitých věcí.

Bez sankce za pozdní podání a pozdní úhradu mohou poplatníci odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok nejpozději 1. června. To je příští týden v úterý. Pokud jim vznikne nedoplatek na dani, pak jej musí v ten samý den i zaplatit. K prvnímu červnu se odevzdá přiznání bez sankce pouze v elektronické podobě. V listinné podobě ho mohli lidé odevzdat a daň zaplatit nejpozději 3. května.

3. květen je letos poslední den pro podání daňového přiznání

Podle Finanční správy ČR [FS ČR] je pro podání daňového přiznání pohodlné využít letos nově spuštěný Online finanční úřad zvaný jako MOJEdane.cz [MOderní a JEdnoduché daně, pozn. red.]. Přihlásit se do aplikace lidé mohou s pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

Finanční správa k 25.5. eviduje bezmála 92 tisíc aktivních DIS+, neboli daňových informačních schránek plus v portálu MOJE daně.

„Portál umožnuje odeslat přiznání přímo na finanční úřad a také zaplatit daň například přes QR kód. Veřejnost tak může pohodlně a jednoduše podat daňové přiznání z domova,“ popisuje generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Finanční správa spustila ostrý provoz stránek Mojedane.cz

Novinka pro daňové poradce u daně z příjmů

Nejzazší termín pro odevzdání přiznání daňovým poradcem zůstává 1. července. Letos nově nemusí plnou moc k přiznání poradci ukládat k finančnímu úřadu v tříměsíční lhůtě. Postačí ji podle zprávy FS uplatnit například až spolu s podáním daňového přiznání k 1. červenci.

K 25. květnu finanční úřady vybraly celkem 2 371 541 daňových přiznání k dani z příjmů. Z toho bezmála 1,62 milionu v listinné formě a 759 658 elektronicky.

A je tu ještě daň z nemovitostí

Stejně jako na daň z příjmů je třeba koncem května vzpomenou i na vyměřenou daň z nemovitých věcí na rok 2021. Tu je letos třeba zaplatit výjimečně nejpozději k 31. květnu 2021. Nejzazší termín pro úhradu první splátky u vyměřené daňové povinnosti nad pět tisíc korun je taktéž poslední květnový den. Pokud se poplatník dostal do finančních potíží, může ke svému finančnímu úřadu podat žádost o posečkání daně.

„Rozhodnutí ministryně financí promíjí poplatek u těchto žádostí, pokud budou podány do 16. 8. 2021. S odložením platby je spojen úrok,“ upozorňuje Finanční správa [FS] na svých webových stránkách.

O jeho prominutí mohou vlastníci nemovitostí taktéž požádat, a to bez správního poplatku nejpozději do 16. srpna. Ovšem žádost o posečkání a prominutí úroku jsou dvě samostatná řízení, proto musí poplatníci podat k úřadu dvě samostatné žádosti.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 a její vyrovnání

Nejpohodlnější způsob platby daně je podle FS ČR prostřednictvím SIPO. Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat vždy nejpozději do 15. března na svém finančním úřadě a pro daný rok už mu výměr daně správa doručí tímto způsobem. Ostatní dostanou obálky se složenkou k zaplacení do svých poštovních schránek.

Finanční správa každoročně doručuje složenky s vyměřenou daní nejpozději do 25. května. Letos rozeslala do 4. května 286 575 e-mailů a do 7. května 310 229 zpráv do datových schránek s informacemi pro placení daně. K poštovní přepravě předala do 12. května celkem 3 286 271 kusů složenek. SIPO užívá k vyrovnání daně v součtu 53 656 poplatníků.

„Pokud tyto služby poplatníci nevyužívají a složenku do 25. května neobdrželi, pak by se měli obrátit na pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti se nemovité věci nacházejí,“ upozorňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Majitelé více nemovitých věcí v různých krajích dostanou více složenek pro úhradu daně.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 mělo být standardně podáno k 1. únoru. Epidemie covidu-19 však finanční správu přiměla k toleranci podání bez pokuty za opožděně podaná přiznání, avšak nejpozději 1. dubna 2021. Přiznání podaná po tomto termínu už jsou spojena s finanční sankcí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here