V době otevření mateřských a základních škol nemají zaměstnaní rodiče dětí do věku deseti let nárok na ošetřovné. Pokud žák zůstane doma z rozhodnutí rodičů kvůli nesouhlasu s testováním, škola mu sice absenci omluví, ošetřovné však nedostane. Ošetřovné při rotaci dále náleží jen za dny distanční výuky.

Mateřské školy se od pondělí 12. dubna otevřely předškolním dětem. Žáci 1. stupně základních škol se pak od stejného data na prezenční výuce střídají ob týden. Částečné uvolnění školních a předškolních zařízení přináší změny i do výplaty ošetřovného na péči o dítě do deseti let věku.

„U systému rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné při péči o dítě ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Pokračuje se v dříve uplatněných žádostech,“ vysvětluje na svých stránkách Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ].

Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede pouze dny distanční výuky jako dny péče. V týdnu, kdy dítě dochází nebo mělo možnost docházet na výuku do školy, mu pak výplata ošetřovného nenáleží.

„Ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka, tj. zajištěna péče o dítě, čerpat nelze. Možnost distanční výuky v těchto dnech je možné využít, pokud je například zaměstnanec dohodnut se zaměstnavatelem na práci z domova,“ potvrzuje úřad s tím, že taková situace mu ale nezakládá nárok na ošetřovné a dny se nevykazují na žádosti o něj.

MPO se k podpoře ošetřovné při rotaci zatím nevyjádřilo

Podmínky nároku na dávku zůstávají v týdnu distanční výuky stejné. Pokud dosáhne dítě v mezidobí věku deseti let, ošetřovné již pečující osoba na něj nedostává. Ošetřovné se pro zaměstnance s platností od března 2021 zvýšilo ze 70 nově na 80 procent redukovaného vyměřovacího základu.

ČSSZ přijímá a vyřizuje žádosti o dávku ošetřovné na dítě do deseti let [za určitých podmínek i pro starší osoby, pozn. red.] pouze pro zaměstnané rodiče. Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] standardně ošetřovné na dítě či jiného člena rodiny nedostávají. Nyní v době pandemie covidu a vládních restrikcí žádají o mimořádnou podporu ve výši 400 korun za den na péči o dítě za obdobných podmínek jako zaměstnanci. Jen s tím rozdílem, že se vyplácí z vyhlášené dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu [MPO]. K pokračování podpory při rotaci žáků ve škole se úřad sice zatím nevyjádřil. Čeká se, že bude podporu stejně jako u zaměstnanců i živnostníkům vyplácet jen za dny distanční výuky.

O ošetřovné při péči o dítě žádají zaměstnanci i OSVČ

A co když rotuje každé dítě jinak?

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich má distanční výuku v jiný týden a na obě děti můžou čerpat ošetřovné, žádají úřad o dávku na každé dítě samostatnou žádostí.

„Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval,“ vysvětluje ČSSZ.

Stejný postup podle ní platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů. Přičemž v žádosti uvedou dosavadní číslo žádosti. A stejně jako před znovuotevřením škol správa vyplácí ošetřovné i za víkendové dny [ty připadající na distanční výuku, pozn. red.].

Testování žáků otevírá nejen školy, ale i vrací rodiče do práce

Ošetřovné bez omezení pro rodiče dětí s hendikepem

O ošetřovné na péči o dítě smějí i přes otevřené školy nadále žádat rodiče dětí se středním až těžkým mentálním postižením, souběžnými vadami a rodiče dětí s poruchou autistického spektra. To v situaci, kdy si dítě vzhledem ke svém zdravotnímu stavu nenechá provést školní antigenní test a zákonný zástupce o tom doloží úřadu potvrzení od lékaře.

„V tomto případě bude na takové dítě možné uplatnit nárok na ošetřovné, protože pro ně je podle opatření Ministerstva zdravotnictví škola považována za uzavřenou,“ vysvětluje úřad.

Dodejme jen, že negativní výsledek antigenního testu je od 12. dubna 2021 podmínkou pro prezenční jinak řečeno fyzickou účast na školní výuce. Aktuálně se u nás neinvazivními antigenními testy žáci 1. stupňů základních škol a předškoláci v mateřských školách testují dvakrát v týdnu. Obvykle v pondělí a pak ve středu nebo ve čtvrtek.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here