Nezaměstnanost v květnu klesla po půl roce znovu pod 4 %

193
nezamestnanost
Foto: Pixabay.com

Nezaměstnanost letos v květnu klesla na 3,9 procenta z dubnových 4,1 procenta. Úřad práce ČR [ÚP ČR] evidoval koncem května 285 822 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 054 méně než v předchozím měsíci, ale o 19 678 více než loni.

I přes nezaměstnanost nad tři procenta, zaměstnavatelé stále poptávají pracovní síly v průmyslu, zemědělství, lesnictví, stavebnictví a v potravinářství.

„V souvislosti s uvolňováním ochranných opatření dochází k obnově ekonomických aktivit v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v dopravě a podobně,“ doplňuje výčet generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Květnová nezaměstnanost tři roky nazpátek
05/2021 05/2020 05/2019
Podíl nezaměstnaných osob v ČR 3,9 % 3,6 % 2,6 %
Počet uchazečů o zaměstnání 285 822 266 144 200 675
Počet dosažitelných uchazečů o zam.   267 015 247 994 179 740
Míra nezam. dle EUROSTAT [duben] 3,3 % 2,1 % 2 %

 [Zdroj: ÚP ČR]

Podle něj by v následujících měsících mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat. To kvůli sílící poptávce v gastronomii a hotelnictví. Největší zájem zde mají zaměstnavatelé momentálně o kuchaře a pomocné kuchaře, číšníky, servírky a pomocníky v kuchyni.

Nezaměstnanost v regionech

Regionální rozdíly se letos v květnu oproti loňsku významně prohloubily. Nejvyšší nezaměstnanost vykazují některé kraje až kolem 5,8 procenta. V regionech s nejnižší nezaměstnaností jsou hodnoty i na polovině.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v květnu v Ústeckém [5,8 %], Karlovarském [5,7 %] a Moravskoslezském kraji [5,6 %]. Tyto tři kraje měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni v květnu. Což odpovídá dlouhodobé ekonomické situaci těchto regionů.

Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji [2,6 %]. Situace se nejvíce změnila podle ÚP ČR v Praze. Tam podíl nezaměstnaných osob oproti květnu 2020 vzrostl o 0,9 p. b. na 3,6 procenta a v Karlovarském a Ústeckém kraji. Tam vzrostl o 0,8 p. b. na 5,7 procenta, respektive na již uvedených 5,8 procenta.

Struktura uchazečů o zaměstnání

Koncem předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 346 604 volných pracovních míst, tj. o 3 197 více než v dubnu a o 15 554 míst více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo tak připadá v ČR v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání, z toho nejvíce v okresech Karviná [9,8], Sokolov [5,2] a Most [5,1].

MPSV chce, aby firmy opět povinně hlásily volná pracovní místa

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 51,9 procenta ženy. To je 148 245 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných žen dosahoval 4,2 procenta a mužů 3,7 procenta.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v květnu 43,1 roku, zatímco loni to bylo 42,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. I v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo jen k mírným změnám.

Nezaměstnanost v květnu podle kvalifikace

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním [o 9 420] a vyučených [o 5 965]. Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci května bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 83 367.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v květnu celkem 81 147 uchazečů o zaměstnání, což představuje 28,4 procenta všech uchazečů o zaměstnání. Počet nezaměstnaných s nárokem na podporu meziročně klesl o 15 767 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 8 604 korun měsíčně. Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 21 139 [26,1 %] uchazečů. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 20 075 Kč, pak pobíralo 2 513 [3,1 %] uchazečů o zaměstnání.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here