České družice budou zkoumat možnosti „těžby na asteroidech“

254
druzice
Foto: FinTag.cz

Evropská kosmická agentura [ESA] doporučila k realizaci projekt Space Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications [Slavia]. Ten má prozkoumat možnosti těžby na asteroidech. Dodavatel kosmické technologie je konsorcium v čele s brněnskou firmou S.A.B. Aerospace.

Projekt má umožnit realizaci dvou dvacetikilogramových družic. Z nichž každá ponese trojici přístrojů určených k průzkumu úlomků asteroidů, respektive meziplanetárních hmot vstupující do atmosféry Země.

To jsou malá tělesa sluneční soustavy, kosmický prach a drobné meteoroidy. Těch [o velikosti v řádu milimetrů, pozn. red.] narazí do země denně milióny. Při průměru větším než desítky centimetrů těleso dopadne na povrch Země jako meteorit. Někdy se také stává, že jen proletí svrchními vrstvami atmosféry a vrátí se zpět do kosmického prostoru.

Kosmický byznys by měl již v roce 2040 nést přes bilion dolarů

Družice ponesou takzvanou hyperspektrální kameru, která je schopná analyzovat složení blízkozemních meteoroidů a planetek při hoření v zemské atmosféře. To je hmotnostní spektrometr, který bude provádět analýzu oddělených částic/prachu přímo na orbitu. Vybaveny mají být i rádiovou anténou pro pozorování plasmy, což má pomoci lépe pochopit chování takzvané kosmické tříště. Tou je vše, co vzniklo rozpadem jakékoli kosmické technologie, která byla vypuštěna na oběžnou dráhu člověkem.

Družice připraví konsorcium v čele se S.A.B. Aerospace

Projekt Slavia vede brněnská firma S.A.B. Aerospace. Spolupracuje na něm v konsorciu s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem [VZLÚ], firmou Huld a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR [ÚFCH JH AV ČR]. Během 12 měsíců má vzniknout studie proveditelnosti, na jejímž základě se pak stanoví harmonogram realizace.

„ESA při výběru projektu kladně hodnotila zejména pečlivé rozpracování požadavků, prvotní návrh mise a obchodní model postavený podle zadávací dokumentace a jeho soulad s cíli Národního kosmického plánu,“ vysvětluje manažer projektu Ondřej Rohlík.

V rámci projektu budou muset podle vyjádření Ministerstva dopravy ČR [MD ČR] navrhovatelé nově zohlednit všechny fáze mise včetně zajištění systémového návrhu. To je vypuštění a provoz družic na oběžné dráze, tedy nejen vývoj hardwaru, softwaru a jeho otestování před odesláním do zahraničí. To byla dosud podle MD ČR typická role českých firem daná hlavně omezením velikostí u nás realizovaných projektů.

Kromě dat o pozorovaných asteroidech projekt přinese i komercializovatelné produkty, jako jsou hyperspektrální kamera, hmotností spektrometr a také samotná platforma družice kvalifikovaná jako bus.

Co jsou ambiciózní projekty

Projekt Slavia je vůbec první z takzvaných ambiciózních kosmických projektů, které ve spolupráci s ESA připravilo MD ČR.

„Jde o řádově komplexnější, a právě tím i mnohem ambicióznější projekty než cokoliv, co bylo dosud v ČR v oblasti kosmických aktivit realizováno,“ uvedl ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací MD ČR Václav Kobera.

EP schválil Prahu jako centrum pro Kosmický program EU

První výzva ambiciózních projektů, z níž vzešel právě projekt Slavia, byla zaměřená na využití nových technologií pro vědecký výzkum a vybíralo se ze tří projektových návrhů. Na ambiciózní mise, které nyní ESA v ČR poptává, je připravena více než jedna miliarda korun rozložená do příštích cca pěti let. Očekává se, že to bude stačit na realizaci jedné až tří misí, podle toho, jak dopadne hodnocení konkrétních studií proveditelnosti.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here