Skupina Amundi posílí investice do nízkouhlíkové ekonomiky

223
Amundi
„Vlády a společnosti nesou kolektivní odpovědnost za přechod k bezuhlíkové ekonomice. Přispět mohou právě tím, že přijmou cíle snižování emisí,“ říká Valérie Baudson. / Foto: Amundi

Skupina Amundi, která v Česku nabízí investiční fondy, se připojila k iniciativě Net Zero Asset Managers [NZAM]. Zavázala se tak k podpoře snah o nulové emise v roce 2050. V jejím případě to bude znamenat další posílení investic do společensky odpovědných firem.

To, že společensky odpovědné investice myslí v Amundi vážně, potvrzuje její generální ředitelka Valérie Baudson: „Rok 2021 musí být rokem, kdy ekonomické subjekty učiní opatření, vedoucí k ochraně klimatu.“ 

Podle ní finanční sektor má být jedním z klíčových aktérů ve snaze o uhlíkovou neutralitu. Upozornila i na blížící se Konferenci OSN v Glasgow [COP2026], která bude navazovat na pařížskou konferenci [COP21], na níž se v roce 2015 státy zavázaly k úsilí snižovat teplotu na Zemi. Jakkoli dohodu následně odmítl americký prezident Donald Trump, návrat k ní byl jedním z prvních kroků jeho nástupce Joea Bidena.

„Vlády a společnosti nesou kolektivní odpovědnost za přechod k bezuhlíkové ekonomice. Přispět mohou právě tím, že přijmou cíle snižování emisí,“ dodává Valérie Baudson

Podle ní Iniciativa Net Zero Asset Managers zavazuje správce aktiv spolupracovat s vlastníky aktiv na dosažení nulových emisí do roku 2050 nebo dříve. Iniciativa je akreditována na základě Dohody OSN o změně klimatu [United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC]. Koordinuje ji skupina institucionálních investorů pro změnu klimatu [Institutional Investors Group on Climate Change – IIGCC].

Environment, Social a Governance

To, že se Amundi připojila k iniciativě NZAM, nepřekvapuje. Již v roce 2006 podepsala Deklaraci principů odpovědného investování [PRI] Spojených národů. Podle zástupce ředitele investic skupiny Amundi Vincenta Mortiera je odpovědné investování z pohledu skupiny téma číslo jedna.

Naše analýzy potvrzují, že začlenění ESG kritérií mělo reálný dopad na výkonnost investovaného kapitálu v Evropě a Severní Americe. Náš ESG přístup je založen na volbě investic, které v rámci své třídy patří k nejlepším,“ vysvětluje s tím, že neméně důležité jsou výsledky v podobě vyšší dlouhodobé výkonnosti portfolií skupiny.  

ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí [E], respekt k sociálním hodnotám [S] a aspekty prospěšného řízení společností [G].

Zahrnutí principů udržitelnosti a zodpovědnosti do politiky skupiny Amundi v Česku potvrdil u příležitosti Dne Země [22.4.] i její Chief Investment Officer Petr Šimčák. Ten na společné akci s vysokoškolským pedagogem Pavlem Nováčkem z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci uvedl, že věří, že zhodnocení kapitálu lze dosáhnout společensky odpovědným způsobem.

„Proto je nutné u každé investice důkladně posuzovat nejen základní ekonomické a finanční ukazatele, ale také sociální, etické a environmentální faktory. Takový způsob investování vytváří hodnotu nejen pro investora, ale i pro celou společnost,“ zaznělo na akci.

Amundi hodnocení ESG

Společnost Amundi, která na posuzování ESG kritérií zaměstnává specialisty, vyvinula vlastní metodiku měření odpovědného investování. První část ESG metodiky Amundi je určená pro společnosti vydávající kótované cenné papíry, druhá pak pro státní subjekty.

Metodika je založena na dokumentech s globálním dopadem. Jako je například Globální pakt OSN, principy správy a řízení společností OECD, texty Mezinárodní organizace práce [ILO] atd. Jejím cílem je změřit výkonnost ESG scóre emitenta. V první řadě jde o jeho schopnost předvídat a spravovat rizika trvalé udržitelnosti a příležitosti související s jeho odvětvím. To s ohledem na specifika jeho podnikání.

Za všeobjímajícími slovy se skrývá celkem 37 pevně daných kritérií. 16 z nich je obecných, 21 sektorových. V každém sektoru pak analytici přiřazují ESG hlavní váhu čtyřem až pěti kritériím, která jsou považována za klíčová. Například v automotive jsou to emise CO2 u vyráběných aut, ale i samotné emise vozových parků automobilek. Ale nejen to, analytici u automobilek zanalyzují investice do vývoje a výzkumu alternativních pohonů. Výsledek jim dá ESG scóre v jedné z nejdůležitějších oblastí dnešního automobilového průmyslu.

Optikou evropské regulace se Amundi na ESG dívá přes regulaci SFDR [Sustainable Finance Disclosure Regulation]. Ta definuje společenskou odpovědnost firem jako investiční cíl. Důraz klade na nízkouhlíkovou ekonomiku a předcházení klimatické změně.

Větší odpovědnost neznamená menší výnos

Hodnocení ESG firem, do nichž skupina investuje, přináší dle jejích zástupců i konkrétní výsledky. Akcie firem s vyšším ESG jsou méně volatilní a přinášejí vyšší výnos. Skupina mezi lety 2010 a 2017 provedla ESG analýzu více než 1 700 veřejně obchodovaných společností.

„Spočítali jsme, že pokud byste mezi lety 2014 a 2017 investovali do 20 procent nejlépe hodnocených akcií dle ESG kritérií a zároveň proti tomu prodali 20 procent nejhůře hodnocených akcií dle ESG, dosáhli byste výnosu 3,3 procenta v případě amerických akcií a 6,6 procenta v případě evropských akcií,“ shrnuje výsledky studie v publikaci Odpovědné investování – průvodce udržitelným přístupem společnosti Amundi.

V ní konstatuje, že nejdůležitější pilíř v rámci ESG analýzy amerických akcií byla environmentální složka. Naopak v případě evropských akcií to byl faktor řízení [G]. A také, že v posledních letech nabývají na významu sociální aspekty.

Tak jako tak, výsledek je podle zástupců skupiny jednoznačný. Zahrnutí ESG kritérií se projevuje pozitivně na výkonnosti portfolií skupiny od roku 2014. Což se projevuje i na objemu investic, které skupina drží v odpovědných investicích. Zatímco ještě v roce 2010 to bylo 32 miliard eur [cca 820 mld. Kč], letos je to 701 miliard eur [cca 19 bil. Kč]. Jedním z Amundi fondů, který investuje do firem s pozitivním vlivem na životní prostředí a celou společnost, je Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future [MASF].

„Ten je navržen pro všechny, kteří chtějí zhodnotit své úspory konzervativním a odpovědným způsobem. V jeho portfoliu figurují mezinárodní společnosti jako Microsoft Corporation v kombinaci se státními dluhopisy evropských zemí,“ charakterizují fond zástupci skupiny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here