Z operačních programů 2021-2027 Česko získá 550,5 mld. Kč

237
programu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Vláda na začátku týdne schválila Dohodu o partnerství s Evropskou komisí [EK]. Ta je klíčová pro čerpání dotací v programovém období 2021-2027. V něm Česko načerpá jen z operačních programů 550,5 miliardy korun.

Dohody o partnerství definuje priority a očekáváné výsledky politiky soudržnosti pro celou příští unijní sedmiletku. Dokument popisuje, jaké oblasti chce Česko v příštích letech financovat z evropských peněz. Ať už jde o rozvoj dopravy, digitalizace, moderní infrastruktury nebo výzkum a vývoj.

Přestože evropská legislativa pro politiku soudržnosti vstoupila v platnost až v červnu letošního roku, je ČR v přípravě Dohody i podle sdělení Evropské komise v čele pelotonu členských států EU. První avíza představující parametry výzev budou zveřejněné do konce tohoto roku a první výzvy vyhlášeny začátkem roku příštího,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [za ANO].

Schválená Dohoda o partnerství je výsledek jednání několika partnerů – krajů, obcí, řídících orgánů a zástupců z neziskové a akademické sféry. V dalších týdnech Národní orgán pro koordinaci dopracuje Dohodu o partnerství podle výsledků probíhajícího neformálního dialogu s Evropskou komisí a předloží ji k formálnímu vyjednávání. Postupně se vládě předloží návrhy jednotlivých programů a po jejich schválení EK se vyhlásí první výzvy.

Nové i pokračující operační programy

Dohoda o partnerství upravuje hlavně čerpání z evropských operačních programů. Vymezuje důležité oblasti podpor a kolik peněz půjde na realizaci programů. Co se týče aktuálního programového období, pokračují tyto operační programy [OP]:

  • Integrovaný regionální operační program
  • OP Zaměstnanost+
  • OP Životní prostředí
  • OP Doprava,
  • OP Rybářství
  • OP Technická pomoc

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pak nově navazuje na OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK]. OP Jan Amos Komenský navazuje na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nově vznikl OP Spravedlivá transformace [OP ST]. Ten řeší dopady odklonu od uhlí v zasažených regionech. Jde o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Alokace jednotlivých operačních programů 2021 až 2027
Program Alokace v mld. EUR Alokace v mld. Kč
OP Doprava 4,9 126,8
Integrovaný regionální OP 4,8 125,2
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost  3,1 81,8
OP Jan Amos Komenský 2,5 66,3
OP Životní prostředí 2,4 62,4
OP Spravedlivá transformace 1,6 42,9
OP Zaměstnanost+ 1,5 38,1
OP Technická pomoc 0,24 6,3
OP Rybářství 0,03 0,78
Celkem 21,1 550,5

[Zdroj: MMR]

Naopak pokračovat již nebude samostatný program Praha – pól růstu. Ten vznikl kvůli tomu, že Praha byla nejvíce rozvinutý region, pro který platila jiná pravidla. Žadatelé z Prahy nyní budou čerpat podporu v ostatních programech nebo iniciativách.

Poslední velká změna je, že Program rozvoje venkova již nebude řazený mezi výše zmíněné programy politiky soudržnosti. Pokračovat bude i nadále, ale prostředky načerpá z jiného fondu než programy zaměřené na soudržnost regionů.

Bezmála bilion korun ze všech evropských programů

Na příští roky se Česku podařilo vyjednat na politiku soudržnosti více než 550,5 miliardy korun. Další stovky miliard bude mít Česká republika k dispozici v nových nástrojích EU reagujících na současnou pandemickou krizi a na výzvy s ní spojené. Jedná se například o Transformační fond, Národní program obnovy a program REACT EU. Dohromady tak budeme moc v příštích letech využít skoro jeden bilion korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here