ČSSZ elektronizuje výplatu důchodů do zahraničí

491
duchodu
Foto: Pixabay.com

Od příštího roku se zjednoduší výplata důchodů na Slovensko a obráceně. Umožní to nově zavedená výměna elektronických údajů mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Sociální poisťovňou.

Za současných podmínek dostávají lidé žijící na Slovensku důchod z českého sociálního systému až poté, kdy České správě sociálního zabezpečení [ČSSZ] předloží takzvané potvrzení o žití. Při pravidelné výplatě musí tento úředně ověřený dokument instituci doručit čtyřikrát do roka. U nepravidelných výplat pak vždy při žádosti o dávku. Obdobně to funguje za stávajících podmínek u důchodců s nárokem na penzi od Sociálnej poisťovny, kteří mají bydliště v České republice. Avšak i ti naposledy doručí potvrzení o žití slovenské pojišťovně za rok 2021.

Přeshraniční elektronizace státní správy

Výše uvedené by se ale mělo již brzy změnit a zjednodušit. Obě státní instituce již připravily a otestovaly projekt, při kterém se mají v elektronické podobě navzájem vyměňovat údaje z oblasti důchodových dávek. Probíhající pilotní projekt skončí koncem letošního roku. Od 1. ledna 2022 se tak elektronická výměna dat spustí do plného provozu.

„Výměna dat o úmrtí příjemců důchodu tak nahradí papírové vystavování a doručování potvrzení o žití, které je potřebné pro výplatu důchodu,“ potvrzuje ČSSZ.

Předčasný starobní důchod se vyplatí dobře promyslet

Zprvu si česká a slovenská strana na základě již podepsané dohody budou vyměňovat pouze údaje o úmrtí. To kvůli tomu, aby nedošlo k neoprávněné výplatě dávek. Později si pak začnou v elektronické podobně vyměňovat i ostatní údaje týkajících se důchodového pojištění. Například o výši důchodu, druhu důchodu či druhu a výše konkrétní srážky.

„Česká správa sociálního zabezpečení bude své klienty informovat dopisem, kde získají podrobnější informace a jehož přílohou bude i tiskopis Potvrzení o žití,“ upřesňuje úřad s tím, že proto není třeba se nyní ani později na úřad obracet.

Skoro 100 tisíc českých důchodů míří do zahraničí

V loňském roce ČSSZ vyplácela důchody celkem 2 881 424 důchodcům v České republice. Dalších 99 992 jich pak Správa zasílala do zahraničí [data k 31.12.2020]. Nejvyšší podíl důchodů do zahraničí směřoval tradičně na Slovensko, a to v součtu 35 493 důchodů. Naopak Sociálna poisťovňa vyplatila do České republiky 14 158 důchodů.

Druhý nejvyšší podíl penzí pak zasílala ČSSZ do Německa, celkem 19 685 dávek. Na 16 895 českých důchodů pak mířilo do Polska.

Šance na důchod zvýší kontrola doby důchodového pojištění

Roční výdaje na všechny druhy důchodů [starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí, pozn. red.] v roce 2020 dosáhly celkové částky 507,6 miliardy korun. Z toho na starobní důchody šlo 411,3 miliardy korun. Pro srovnání v předchozím roce 2019 tyto výdaje činily souhrnně 459,3 miliardy korun. Starobní penze z toho činila 382,2 miliardy korun.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here