MMR vyhlásilo IT tendry za tři miliardy na nový stavební zákon  

273
stavebni_zakon
Ilustrace Pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] vyhlásilo tři výběrová řízení na poskytovatele IT řešení pro nový stavební zákon. Dodavatele vybere nejen podle ceny, ale i kvality a rychlosti dodání.

Projekt s názvem Digitalizace stavebního řízení a územního plánování [DSŘÚP] v sobě zahrnuje tři robustní IT systémy. Ty jsou nutné pro nový stavební zákon. Jde o systém Portál stavebníka a integrační platformy, Informační systém evidence elektronických dokumentací a Informační systém evidence stavebních postupů. Úřad přitom usiluje, aby všechny systémy byly plně funkční od roku 2023, stejně tak i nový stavební zákon.

MMR finalizuje IT tendry na digitalizaci stavebního zákona

MMR jednalo o podobě tendru se zástupci České advokátní komory [ČAK] a České komory autorizovaných inženýrů a techniků [ČKAIT]. Na projektu spolupracuje dále s Radou vlády pro informační společnost. Založena kvůli němu byla i Rada pro DSŘÚP při MMR, které se účastní zástupci politických stran.

Zakázka na Portál stavebníka a integrační platformy

Zakázka na dodavatele Portálu stavebníka a integrační platformy obsahuje několik vzájemně propojených systémů. Nejvýraznější z nich je Portál stavebníka, který se má stát vstupní branou do stavebního řízení pro širokou veřejnost. V něm lidé budou podávat žádost o stavební povolení a získávat informace o jeho průběhu.

„Jeho součástí bude také speciální rozhraní pro jednoduché získávání stanovisek od správců technické infrastruktury,“ uvedlo MMR.

Podle něj se v této zakázce vybere i dodavatel informačního systému identifikačního čísla stavby, který zajistí, aby každý stavební objekt získal svůj jedinečný identifikátor. Součástí systému má být integrační platforma, která propojí všechny subjekty dotčené stavebním řízením.

IT pro elektronickou dokumentaci a stavební postupy

Druhá veřejná zakázka určí dodavatele Informačního systému evidence elektronických dokumentací. Zde by měl systém umožnit pracovat s elektronickou podobou projektové dokumentace. Tu bude možné ukládat v různých počítačových formátech. Zároveň by ji měly moci využívat všechny oprávněné osoby. Tedy stavebník, stavební úřad, účastníci řízení a orgány, které se ke stavebnímu záměru vyjadřují.

„Díky tomu již nebude potřeba nosit na úřady vytištěné projekty, ale bude s nimi možné pracovat v elektronické podobě,“ upřesnilo ministerstvo.

Boj o další existenci stavebních úřadů začal

Třetí aktuálně vyhlášená veřejná zakázka míří na dodavatele Informačního systému evidence stavebních postupů. V systému budou bezpečně ukládány všechny ostatní dokumenty ke stavebnímu záměru. Ať už jde o různá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí. Systém má rovněž evidovat údaje o stavebním řízení, jako je přístup k rozhodnutím stavebního úřadu a dokumenty ve fázi přípravy stavebního záměru.

IT pro nový stavební zákon vyjde na cca tři miliardy korun

Náklady na digitalizaci pokryjí peníze z operačních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu [IROP]. Nemalou měrou se na digitalizaci stavebního řízení bude podílet Národní plán obnovy [NPO]. I ten totiž pracuje s penězi EU.

„Téměř jedna miliarda je vyčleněna v Integrovaném regionálním operačním programu, z Národního plánu obnovy bychom měli čerpat více než 1,7 miliardy,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [za ANO].

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Z programu IROP má zamířit na digitalizaci stavebního řízení 776 milionů korun a na Národní portál územního plánování 200 milionů korun [celkem 976 mil. Kč]. Z NPO [celkem 1,75 mld. Kč] pak půjde na zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe 1,12 miliardy korun. Na vytvoření Agendového informačního systému [AIS] 400 milionů korun. Na rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování 30 milionů korun. A nakonec na využití přínosů digitalizace stavebního řízení půjde 200 milionů korun.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here