Testování OSVČ i ve firmách řeší stránka Samotesty-covid.cz

4025
testovani_OSVC

Zdravotní pojišťovny připravily pro firmy a OSVČ stránky, jejichž prostřednictvím mohou žádat o příspěvek na povinné antigenní testy. Podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů za březen jde na stránkách Samotesty-covid.cz od 1. 4. 2021. Jaké jsou podmínky testování OSVČ a zaměstnanců ve firmách?

Žádosti o příspěvek na testování OSVČ a firmy můžou podávat pouze prostřednictvím stránky Samotesty-covid.cz. Podmínkou je registrace a k ní autorizační klíč. Ten zdravotní pojišťovny v březnu rozeslaly do datových schránek OSVČ a společností podnikajících v ČR. Živnostníkům, kteří datovou schránku nemají, pojišťovny doporučují její rychlé zřízení.

[Pozn. red.: Alternativní možnosti získání autorizačního klíče zveřejní zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách nejpozději 1. dubna 2021.]

O příspěvek na testování může žádat:
  • Společnost podnikající v České republice
  • Osoba samostatně výdělečně činná [OSVČ]

Získat příspěvek lze na test zaměstnance a v případě osoby samostatně výdělečně činné i na sebe. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení pracovníci z agentur práce a další osoby, které na základě jiného než pracovněprávního vztahu vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele. A vykonávají ji společně s jeho zaměstnanci.

Maximální výše příspěvku a seznam antigenních testů

Maximální výše příspěvku činí v tuto chvíli 60 Kč vč. DPH na jeden test. Pojišťovny proplatí pouze takový počet testů, který nařídila vláda, tedy nejvýše čtyři kusy měsíčně. Příspěvek získá firma či OSVČ pouze na testy schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Aktuálně lze na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů čerpat příspěvek na nákup maximálně čtyř testů za kalendářní měsíc [max. 240 Kč včetně DPH], provedených ve frekvenci maximálně jednou za sedm dní. MZ ČR avšak dlouhodobě tlačí na častější testování [1x za pět dní]. To zejména pro lepší vypovídající hodnotu antigenního testování jako takového.

Jak zajistit testování OSVČ ve firmě

Možností zejména pro OSVČ je zajištění antigenního testování s pomocí takzvaného vlastního samotestování. To znamená mimo síť poskytovatelů zdravotních služeb a dle návodu k zakoupenému testu.

Ve velkých firmách antigenní testování zaměstnanců obvykle provádí závodní lékař v prostorách zaměstnavatele. Přičemž lékař musí být napojený na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR [ISIN] a plnit všechna povinná a jednotná hlášení.

Přehledně: Jak postupovat při testování zaměstnanců ve firmách

Antigenní testování zaměstnanců dále může provést smluvní poskytovatel pracovně-lékařských služeb [držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb] v prostorách zaměstnavatele. V případě testování přímo na adrese zaměstnavatele je potřeba požádat dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytovaní zdravotních služeb. Poskytovatel musí být napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR [ISIN] a splnit všechna povinná a jednotná hlášení.

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování i do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na stránkách MZ ČR na této adrese zde.

Přehledně: Jak mají postupovat při samotestování OSVČ

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování i do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v takzvané sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých praxích. To jsou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a zubní lékaři.

Výjimku z testování mají vyléčení z covidu a očkovaní

Povinné testování se nevyžaduje od osob po laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 v době 90 dnů od potvrzení pozitivity. A zároveň u nich musela uplynout dvoutýdenní izolace a nesměji mít příznaky covidu-19.

Povinné testování se dále neprovádí ani u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti covidu-19. Další podmínka je, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. Nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění.

Nařízené testování v sedmidenním intervalu se nevyžaduje ani u osob, které po celou dobu trvání programu vykonávají práci na dálku mimo své pracoviště, tedy jsou na home-office.

Nárok na získání příspěvku a podmínky jeho získání

Nárok na finanční příspěvek na testování nemají obecně prospěšné společnosti, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, sdružení/svazy, spolky/pobočné spolky, jednotky územní samosprávy [ZZ], veřejnoprávní instituce, veřejná správa, státní zařízení, ústavy, nadace a fondy.

Zaměstnavatelé chtějí kvalitní covid testy i 100 Kč za jeden

Pro získání příspěvku na test musí žadatel v žádosti o něj uvést kromě obecných identifikačních a kontaktních informací také jméno a příjmení testovaného zaměstnance či pojištěnce. Dále pak jeho příslušnost ke zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození. Uvádí se i datum provedení testu a výsledek každého z nich. Dále žadatel dokládá daňový doklad za nakoupené testy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here