Telemedicína sama o sobě v Česku ještě regulovaná není

903
Telemedicina
Ondřej Svoboda / Foto: FinTag.cz

Ondřej Svoboda roky obchodoval se zdravotnickými prostředky. Telemedicína je teď dle něj aktuální příležitost. Rozjíždí proto platformu Dr. Digital. V rozhovoru pro FinTag.cz říká, jak vnímá rozvoj digitalizace zdravotnictví v Česku.

Telemedicína se jako pojem dostává do popředí zájmu. I v Česku do této oblasti míří stále více subjektů. Které jsou podle vás nejvýznamnější?

V současné chvíli nevím o žádném významném subjektu. Existují dílčí kousky telemedicínských projektů, které se snaží různá zařízení implementovat. Něco, co by dokázalo plně obsáhnout telemedicínu, tu však nevidím.

Když byste měl srovnat v oblasti digitalizace zdravotnictví situaci u nás a v západní Evropě, případně v USA. Kde jsou hlavní rozdíly?

Nad telemedicínou u nás stojí ještě jeden významný prvek. Tím je digitalizace státní správy. Bez ní se implementace telemedicíny do státních procesů a legislativy neobejde. V západních zemích již existuje určitá úroveň digitalizace státního aparátu. Proto jim byla umožněna implementace nástrojů a technologií telemedicíny mnohem rychleji.

Telefon lékaři není žádná telemedicína, tvrdí pacienti

A co samotná digitalizace zdravotnictví, jak ta si stojí z vašeho pohledu?

Lékaři, nemocnice a ostatní zdravotní pracovníci jsou na nové technologie připraveni a jejich znalosti a odbornost jsou na špičkové úrovni. A vnímám pozitivně i to, že si už i stát uvědomuje výhody a nutnost digitalizace. Roste tak množství dat a s ním i nároky na informační systémy.

Dr. Digital cílí na praktiky i nemocnice

Svou platformu Dr. Digital nabízíte praktikům, ale cílíte i na nemocnice. Jak jako obchodník hodnotíte přístup do nemocnic s novým telemedicínským projektem?

Ve všech ostatních oblastech našeho života už digitalizace dávno pomáhá. Lékaři v nemocnicích i praktických ordinacích jsou stejní v tom, že chtějí zefektivnit procesy a agendu. Rozdíl ale je, že praktický lékař se rozduje sám. V nemocnici naopak musí být podobné záležitosti proargumentovány přes několik úrovní managementu a oddělení.

Oslovit praktiky je tedy jednodušší?

Praktický doktor, který léčí pacienty, řídí svoji agendu a je zároveň rozhodovatel, ví lépe, co a proč chce. Na druhé straně je tu i důvod, proč jsou někteří lékaři ve využívání revolučních technik zdrženlivější. Mohou se obávat následků. Což odráží právě stav legislativy. A také to, jak moc odpovědnosti a rizik dnes nese lékař.

Zdravotní péče v obývacím pokoji. Pandemie jako katalyzátor digitální transformace v medicíně

Znamená to, že se váš projekt Dr. Digital v tomto ohledu potýká s problémy?

Dr. Digital se nepotýká s problémy. Poskytuje technologie, které nejen v Evropě, ale v celém světě fungují v různých legislativách. Dr. Digital je napřed a může být naopak příkladem pro správné nastavení právního rámce. Zdůraznil bych hlavní milníky, proč tomu tak je. Totiž, už nyní Dr. Digital obsahuje standardy, které budou vyžadovány na evropské úrovni až v roce 2025. Ty vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. A také splňuje regulace Medical device regulation [MDR]. Jde o pravidla, která mají za cíl zajistit, aby použití zdravotnických prostředků bylo bezpečné.  Dokonce i software je na úrovni regulace zdravotnického prostředku.

Trhy se liší nejen legislativou

V minulosti jste založil a vedl firmu Zafax Medical. Rozhodl jste se ji prodat, proč?

Chtěl jsem se naplno věnovat telemedicíně. Jde o obor buducnosti, který má potenciál zlepšit zdravotnictví, péči o pacienty i práci lékařů. Rád bych k těmto změnám přispěl a byl jejich součástí.

Vaše firma obchodovala se Švýcarskem, Itálií, Koreou, Francií, USA, UK, Ruskem, Řeckem, Německem a Gruzií. Jak se o od sebe tyto trhy liší?

Trhy se od sebe liší legislativou. V západních zemích se dá obchodovat s mnohem menším rizikem podnikání. Mechanismy vynutitelného práva, které fungují a pomáhají zahraničním investorům, jsou velkou výhodou. Co bych rád zdůraznil, je mentalita lidí. Podnikání ve východních a postsovětských zemích sice může představovat větší riziko, pokud se ale partnerské vztahy vybudují, pak jsou silné a dlouhodobé.

Ve výčtu nechybí ani Gruzie. Vy působíte jako Honorární konzul Gruzie pro Česko. Proč zrovna Gruzie?

Moje manželka je Gruzínka. Je jedna z nejúspěšnějších gruzínsko-českých podnikatelek. Její síť klinik estetické medicíny Mediestetik působí na obou trzích. Nedávno byla jmenována do čela česko-gruzínské obchodní komory.

Česko-gruzínskou obchodní komoru povede Nino Mchedlidze

Když pominu přírodní krásy Gruzie, dobré jídlo, víno a pohostinnost lidí, tak v rámci mého oboru je Gruzie jedna ze zemí, které telemedicínu potřebují. Země je z větší části hornatá a překonávání dlouhých vzdáleností telemedicína odbourává. Zdravotní systém se díky digitalizaci stává kvalitnější.

Telemedicína prozatím regulovaná není

Zdravotnictví je velice regulovaný sektor. Naráží telemedicína na nějaké legislativní, regulatorní překážky?

To, že je zdravotnictví regulovaný sektor, je samozřejmě správně. Jsou obory, které je potřeba řídit a zdravotnictví patří bezesporu k nim. Telemedicína sama o sobě ještě regulovaná není. Určité legislativní kroky se již udály. První vlaštovkou bylo schválení digitalizace zdravotnictví, které bude účinné v obecné rovině. To dává telemedicíně možnost se rozvíjet dál. Lidé už telemedicínu dávno používají. Podle dalšího vývoje se pak budou upravovat další podmínky.

Co vnímáte v této oblasti jako klíčové?

Já osobně mám nejen teoretické znalosti ze studií, ale především praktické zkušenosti s telemedicínou, a to jak ze zahraničí, tak z českého projektu Dr. Digital. Už v této chvíli diskutuji telemedicínské záležitosti s členy poslaneckých klubů a s Českou lékařskou komorou. Jsem připraven být v legislativní rovině konzultantem ministerstvu zdravotnictví.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví míří k prezidentovi

Dobře, jaké máte výsledky? Anebo jinak, na co byste ministerstvo upozornil?

Uvedu jeden příklad, kdy si myslím, že nepostupujeme ve všem správně. Evropský standard pro to, jak má například vypadat emergency karta již existuje. Ta je součástí i našeho projektu Dr. Digital. Česko tento standard ale doposud neimplementovalo. Přitom návrh zákona o eHealth tento prvek obsahoval. Z konečné verze byl ale vyjmut. My, co se v telemedicíně pohybujeme, jsme vlastně dál, než je aktuálně legislativa.

Daniel Tácha

Ondřej Svoboda se ve zdravotnictví pohybuje deset let. eHealth a telemedicínu vystudoval v Římě na Rome Business School. Aktuálně studuje Advance Institutu pro MHA [Master in Healthcare Administration].

V minulosti založil a úspěšně vedl společnost Zafax Medical, která je mezinárodním distributorem zdravotnických prostředků. Firma obchoduje se Švýcarskem, Itálií, Koreou, Francií, USA, UK, Ruskem, Řeckem, Německem a Gruzií. Společnost prodal.

Se svým současným projektem Dr. Digital chce zvýšit úroveň zdravotnictví a podpořit distanční medicínu. V této oblasti pořádá webináře, které jsou dostupné na jeho YouTube kanále. Stále působí i v obchodě. V říjnu 2020 se stal Honorárním konzulem Gruzie pro Českou republiku.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here