ČNB odejme licenci Sberbank. Klienti o vklady nepřijdou

653
Sberbank
Foto: Redakce FinTag.cz

Centrální banka zahájila kroky k odejmutí povolení tuzemské Sberbank působit jako banka. Důvod je její zhoršená likviditní situace kvůli odlivu vkladů. Sberbank je ruská banka, v níž většinu drží ruské ministerstvo financí.

Česká národní banka [ČNB] již vydala předběžné opatření, kterým ruské bance na českém území zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Situaci ve Sberbank CZ projednala bankovní rada ČNB na svém mimořádném jednání 27. února 2022.

Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Klienti vzali Sberbank útokem. Ta zavřela pobočky

Česká národní banka nastalou situaci ve Sberbank CZ od počátku intenzivně řeší a činí vše pro to, aby byl dopad problémů banky na její klienty co nejmenší,“ dodal.

Postup vůči Sberbank CZ probíhá v rámci takzvaného režimu řešení krize. Ten stanovuje postup u bank v selhání a navrhuje řešení, jež minimalizuje dopady na ekonomiku a celý finanční systém.

O vklady klienti Sberbank nepřijdou

ČNB všechny ubezpečila, že vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho klienta [cca 2,5 mil. Kč]. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 procent výše vkladu. Vklady mají pojištěné jak fyzické, tak právnické osoby. Obce a kraje mají vklady pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní. Jejich daňové příjmy zároveň nesmějí přesahovat 500 000 euro [cca 12,5 mil. Kč]. A dále musejí splňovat další zákonné podmínky.

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu [GSFT] prostřednictvím té finanční instituce, kterou určí. Klienti Sberbank CZ, a.s., budou vypláceni prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky [KB], již uvedl GSFT. Při výplatě základních náhrad nemusí klienti Sberbank CZ, a.s., vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce KB prokáží platným průkazem totožnosti. Podnikatelé musejí ještě doložit doklad o oprávnění k podnikání.

Komerční banka střídá Českou spořitelnu v Garančním fondu FT

Garanční systém musí spustit výplatu do sedmi pracovních dnů od rozhodného dne. GSFT přitom oznámení od ČNB obdržel již dnes [28.02.]. GSFT uvedl, že očekává výši výplaty náhrad přibližně 28,5 miliardy korun.

„Garanční systém nejpozději do 8. března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad. O něm vkladatelé Sberbank CZ, a.s., informuje prostřednictvím webových stránek GSFT a sdělovacích prostředků,“ uvedli zástupci GSFT.

„Garanční systém navíc před zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis obsahující kromě informací o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě,“ dodali.

GSFT vyplatí vklady ve Sberbank nejpozději do tří let

Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 miliard korun pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.

„Garanční systém finančního trhu je připraven zahájit výplatu náhrad pojištěných vkladů podle zákona do výše 100 000 eur [2,5 mil. Kč, pozn. red.] na jednoho klienta, jakmile obdrží příslušné oznámení České národní banky,“ uvedla k řešení situace ve Sberbank CZ výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

„Ubezpečuji vkladatele, že Garanční systém disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů,“ dodala.

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může dle ní někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad [základních, institucionálních nebo zvýšených].

O výplatu zvýšené náhrady na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši klienti podávají žádost ve lhůtě do dne 28. dubna 2022. Zvýšené náhrady fyzickým osobám podmiňuje prokázání nároku na zvýšenou náhradu vkladu v souladu s § 41ea a § 41eb zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB nevěří v obrat k lepšímu

Pro banky se sídlem v Česku je orgánem pro řešení krize bank Česká národní banka. Pokud je banka součástí mezinárodní finanční skupiny se sídlem v EU, spolupracuje centrální banka s Jednotným výborem pro řešení krize [Single Resolution Board – SRB] v rámci takzvaného kolegia pro řešení krize. SRB je instituce zodpovědná za řešení krizí bank v rámci bankovní unie.

SRB již vydal oznámení o uvalení 24hodinového moratoria na aktivity dceřiných společností Sberbank Europe AG, které podnikají v členských zemích bankovní unie – v Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku.

„Bankovní rada vzala na vědomí, že Sberbank CZ selhává a nepředpokládáme, že by toto selhání mohlo být v přiměřené lhůtě odvráceno jinými opatřeními. I předpokládáme, že zvolené řešení nebude mít dopad na stabilitu českého finančního sektoru,“ uvedla ve své zprávě ČNB.

Zástupci centrální banky dodali, že vzhledem k tomu, že Sberbank CZ je částí přeshraniční skupiny Sberbank Europe AG, tak již informovali SRB o zahájení kroků k odebrání licence Sberbank CZ.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here