Nezaměstnanost je 3,5%. Další vývoj určí covid a Ukrajina

212
nezamestnanost
Ilustrační foto: Pixabay.com

Nezaměstnanost v únoru klesla na 3,5 procenta. To je o 0,1 procentního bodu méně než v lednu a o 0,8 procentního bodu méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti tak v ČR dál zůstává nejnižší v EU.

Uvedl to Úřad práce ČR [ÚP ČR]. Ke konci února nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 363 917 volných pracovních míst. To bylo o 12 237 více než v lednu a o 33 182 míst více než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání.

„Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících,“ uvedí ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Nezaměstnanost v Česku se tak dál drží na relativně nízkých číslech. Počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Nezaměstnanost v letos v únoru a v únoru v minulých letech
  02/2022  02/2021   02/2020
Podíl nezaměstnaných osob v ČR 3,5 % 4,3 % 3 %
Počet uchazečů o zaměstnání 263 433 311 463 227 369
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 240 631 293 154 207 298
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT [leden] 2,4 % 3,4 % 2,1 %

 [Pozn.: Podle posledních lednových dat Eurostatu je nezaměstnanost ČR nejnižší v celé EU, a to 2,4 procenta. Průměr EU 6,5 procenta / Zdroj: ÚP ČR]

Co se týče budoucího vývoje, dle slov šéfa ÚP ČR situaci definuje další vývoj onemocnění covid-19 a proticovidových opatření. A do vývoje se s největší pravděpodobností promítne i válečný konflikt na Ukrajině.

„Naši zaměstnanci jsou v úzkém kontaktu se zaměstnavateli, kteří nabízí volná pracovní místa pro migranty z Ukrajiny a oslovují další s dotazem, zda nemají zájem je přijmout. […] Nyní evidujeme téměř 13 tisíc takových pozic, třeba pro montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky v rostlinné výrobě, svářeče či pokojské a uklízeče, ale i ve zdravotnictví či službách. Nabídka se každým dnem rozrůstá,“ upřesnil.

Ukrajinu opustilo skoro 2 miliony lidí, Česko řeší kapacitní limity

Podle něj si je třeba ale i uvědomit, že do ČR přicházejí především matky s dětmi a v první řadě se zajímají o to, jak se postarat o děti a kde se ubytovat. Následně začnou řešit záležitosti spojené se zaměstnáním.

Nezaměstnanost v regionech a struktura uchazečů

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v únoru v Ústeckém [5,3 %], Moravskoslezském  [5,2 %] a dále v Karlovarském kraji [4,3 %]. Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v únoru loňského roku. To odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji [2,6 %].

V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus.

Trh práce: Mladí se přeceňují a staří mají zatuhlou mysl

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 38 337 osob se zdravotním postižením [OZP] – 14,6 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Průměrný věk nezaměstnaných byl v únoru 43,8 roku, loni to bylo 42,8 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění.

Bez práce jsou nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Z celkového počtu evidovaných uchazečů i v únoru tradičně tvořily ženy [50,9 %]. Celkem je tak 134 166 nezaměstnaných žen. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,1 p. b. na 3,4 procenta u žen zůstal na 3,7 procenta.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

V únoru se na ÚP ČR nově zaevidovalo 29 923 lidí. To je meziměsíčně méně o 15 625 osob a meziročně méně o 2 600 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných má Moravskoslezský kraj [3 995] a Středočeský kraj [3 458]. Nejméně Karlovarský kraj [1 010].

Z evidence odešlo celkem 33 566 uchazečů. To je o 3 079 osob méně než v předchozím měsíci a o 3 647 osob více než v únoru 2021. Novou práci získalo 23 096 lidí. Nejčastěji jako provozní pracovníci ve výrobě, pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě, montážní dělníci výrobků a zařízení, administrativní pracovníci, uklízeči a pomocníci v domácnostech, obsluha pojízdných zařízení, kováři či nástrojaři.

Nezaměstnanost vzrostla jen mírně. Firmy tak mají dál problém   

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají nyní především lidé, kteří přicházejí například z oblasti veřejné správy, maloobchodu, velkoobchodu, vzdělávání a zdravotní péče, výroby kovových konstrukcí, strojů, zařízení nebo motorových vozidel.

Výdaje na podpora v nezaměstnanosti rostou

Podporu v nezaměstnanosti V Česku v únoru pobíralo celkem 88 608 osob. To jsou 33,6 procenta všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu meziročně klesl o 17 107 osob. Uchazeči v průměru pobírali 9 262 Kč měsíčně [únor 2021 – 8 408 Kč]. Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 21 704 [24,5 %] osob.

Průměrná mzda ve 4. kvartále reálně klesla o 2 procenta

Jedná o lidi, kteří přišli do evidence ÚP ČR například po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti. Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak pobíralo 1 394 [1,6 %] uchazečů o zaměstnání.

V únoru vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 954 448 tisíc korun. V lednu to bylo 806 873 tisíc korun a v prosinci 728 619 tisíc korun.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here