ČEZ loni vydělal 9,9 miliardy. Dividendu navrhne ve výši 44 Kč

708
CEZ
Foto: Redakce FinTag.cz

Čistý zisk Skupiny ČEZ loni dosáhl 9,9 miliardy korun. To je meziročně o 81 % více. Důvodem je zejména nižší tvorba opravných položek. Představenstvo Skupiny ČEZ navrhne valné hromadě dividendu 44 korun na akcii.

Provozní výnosy Skupiny ČEZ dosáhly 227,8 miliardy korun a meziročně vzrostly o 14,1 miliardy korun [+7 %]. Provozní zisk Skupiny před odpisy loni činil 63,2 miliardy korun. Čistý zisk EBITDA [před započtením daní, odpisů a úroků, pozn. red.] očištěný o mimořádné vlivy klesl o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Meziročně tak klesl o 1,5 miliardy korun. EBITDA stávajících aktiv Skupiny vzrostla meziročně o 2,7 miliardy korun.

„Výsledky hospodaření překonaly naše výchozí očekávání zejména díky rekordnímu zisku z obchodování s komoditami na zahraničních trzích. Vyšším realizačním cenám vyrobené elektřiny a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Skupina ČEZ v I. pololetí dosáhla provozního zisku 31,6 mld. Kč

Čistý dluh Skupiny ČEZ klesl loni téměř o 33 miliardy korun a ukazatel čistý dluh/EBITDA klesl na úroveň 1,8.

Meziročně významně vzrostl prodej elektřiny a plynu koncovým zákazníkům Skupiny v oblasti retailu v České republice. U elektřiny došlo k nárůstu dodávek ČEZ Prodej o 13 procent. U plynu pak o 22 procent.

ČEZ Prodej získal 310 tisíc nových klientů zejména kvůli přechodům zákazníků z titulu dodavatele poslední instance [DPI] v návaznosti na pád několika významných dodavatelů. V oblasti prodeje komplexních energetických služeb meziročně vzrostly tržby firmy celkem o deset procent na 24,8 miliardy korun.

ČEZ letos očekává lepší výsledky

Skupina ČEZ letos očekává ukazatel EBITDA na úrovni 85 až 89 miliardy korun. Čistý zisk pak na úrovni 38 až 42 miliardy korun. A dividendu ze zisku roku 2022 představenstvo tipuje na úrovni 56 až 62 korun na akcii.

Důležitý faktor je podle představitelů ČEZ rekordní růst cen elektřiny na velkoobchodních trzích. Ten dle nich odráží bezprecedentní růst cen nákladů na výrobu elektřiny z emisních zdrojů. To je růst cen emisních povolenek a růst cen plynu v Evropě. ČEZ díky dlouhodobě nastavené strategii z tohoto vývoje významně profituje, protože v jeho portfoliu dominují bezemisní výrobní zdroje.

„Zejména proto očekáváme EBITDA v roce 2022 ve výši 85 až 89 miliardy korun a čistý zisk na úrovni 38 až 42 miliardy korun. Což indikuje možnost vyplatit příští rok historicky nejvyšší dividendu našim akcionářům,“ potvrdili zástupci Skupiny ČEZ svůj odhad.

Daniel Beneš vyjádřil spokojenost s tím, že hodnota akcií firmy loni vzrostla téměř o 170 miliard korun. Čímž akcionáři získali nejvyšší celkový výnos pro akcionáře [TSR], a to na úrovni přes 70 procent. To je podle něj i potvrzením oprávněnosti zařazení Supiny mezi nejvýznamnější evropské energetické firmy v akciového indexu STOXX Europe 600 Utilities.

Dividenda za loňský rok ve výši 44 korun

Na řádné valné hromadě akcionářům představenstvo podniku navrhne dividendu za loňský rok ve výši 44 korun na akcii. To je výsledek součtu řádné složky ve výši 37 korun na akcii odpovídající 90 procentům očištěného konsolidovaného čistého zisku za rok 2021 a mimořádné složky ve výši sedm korun na akcii. Ta přitom reflektuje příspěvek prodeje bulharských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny.

„Po pěti letech vracíme dividendovou politiku ČEZ na úroveň 60 – 80 procent. […] Tuto dividendovou politiku uplatňoval ČEZ do roku 2017, kdy došlo k dočasnému rozšíření horní hranice intervalu výplatního poměru až do úrovně 100 procent do doby upřesnění rozvojové strategie,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance ČEZ Martin Novák.

Akcionáři ČEZ potvrdili dividendu 52 Kč i odmítli Dana Ťoka

Podle něj průměrný výplatní poměr srovnatelných energetických společností v Evropě se pohybuje na úrovni cca 60 procent. Po loňské akceleraci strategie se tak dle jeho slov ČEZ vrátí k původnímu pásmu, které se odrazí v návrhu dividendy ze zisku za rok 2022.

„Předpokládáme dividendu ve výši 56 až 62 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům očekávaného zisku a současně nejvyšší hodnotu dividendy od vzniku společnosti,“ dodal Martin Novák.

Produkce Skupiny ČEZ podrobně

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 5 procent. Klimaticky a kalendářně přepočtena pak o 4 procenta. Spotřeba velkých podniků rostla meziročně o 4 procenta, spotřeba domácností o 10 procenta. Celkově dosáhla spotřeba vyšší úrovně než v roce 2019, to je před rozšířením covidu-19 do Evropy.

Celková výroba elektřiny v rámci stávajících společností [bez divestovaných aktiv v Rumunsku a Bulharsku] meziročně poklesla o sedm procent. Z toho v jaderných zdrojích vyrobila Skupina ČEZ celkem 30,7 TWh, meziročně o 2 procenta více.

Mělník končí s uhlím. ČEZ odstavil uhelnou Elektrárnu Mělník III

V uhelných a paroplynových zdrojích Skupina ČEZ vyrobila 21,1 TWh, meziročně o 17 procenta méně. A to zejména v důsledku prodeje elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov 1 a Energotrans 3.

Emisní intenzita CO2 na vyrobenou elektřinu a teplo meziročně poklesla o 13 procent na úroveň 0,29 t CO2e/MWh. Emise oxidů dusíku poklesly meziročně o 26 procenta a emise SO2 dokonce o 45 procenta. Celkové hodnocení ESG úrovně od mezinárodní ratingové agentury MSCI vzrostlo v roce 2021 o 10 procent.

–DNA–

1 komentář

  1. To se přece dalo čekat.
    Když výrazně prodražila elektřina.
    On má náklady stále stejné, ale prodal za výrazně vyšší cenu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here